logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXVI SESJA RADY POWIATU

PORZ膭DEK OBRAD XXVI SESJI RADY POWIATU NA DZIE艃 1 KWIETNIA 2009 ROKU godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XXVI SESJI RADY POWIATU
NA DZIE艃 1 KWIETNIA 2009 ROKU
godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3.Przyj臋cie protoko艂u z obrad XXV sesji Rady Powiatu.
4.Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Ocena sytuacji s艂u偶by zdrowia i opieki spo艂ecznej w Powiecie Pyrzyckim:
a)Informacja o przebiegu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach.
b)Sytuacja Szpitala Powiatowego w Pyrzycach:
- ocena finansowa - bilans za 2008 r.,
- kontrakt na rok 2009,
- stan organizacyjny,
- najpilniejsze potrzeby szpitala w zakresie:
personalnym,
sprz臋towym,
remontowo-inwestycyjnym,
ewentualnego przekszta艂cenia w sp贸艂k臋 prawa handlowego,
- dost臋pno艣膰 opieki medycznej na terenie powiatu.
c)Sytuacja Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach:
- ocena finansowa - bilans za 2008 r.,
- kontrakt na rok 2009,
- stan organizacyjny,
- najpilniejsze potrzeby szpitala w zakresie:
personalnym,
sprz臋towym,
remontowo-inwestycyjnym.
Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli oraz Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

7.Opieka spo艂eczna na terenie powiatu:
a)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
- ocena finansowa - bilans za 2008 r.,
- stan organizacyjny - struktura jednostki,
- ocena merytoryczna za 2008 r.,
- bud偶et i za艂o偶one dzia艂ania na 2009 r.
b)Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o w Pyrzycach.
c)Dom Dziecka w Czernicach:
- ocena finansowa - bilans za 2008 r.
- ocena dzia艂a艅 merytorycznych,
- stan organizacyjny i zmiany w 2008 r.,
- sytuacja bazowa w kontek艣cie ewentualnych przenosin do Pyrzyc,
- stan zaawansowania prac nad utworzeniem dom贸w dziecka w
Pyrzycach,
- stan techniczny budynku i jego wymagalne potrzeby na 2009 r.
d)Dom Pomocy Spo艂ecznej:
- ocena finansowa - bilans za 2008 r.
- ocena dzia艂alno艣ci merytorycznej,
- stan organizacyjny i zmiany jakie zasz艂y w 2008 r.
- bud偶et i za艂o偶enia na 2009 r.,
- najpilniejsze potrzeby sprz臋towe i remontowo - inwestycyjne.
Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli oraz Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

8. Projekt uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego jako cz艂onka wspieraj膮cego do Stowarzyszenia pn. "Koszali艅ski Bank 呕ywno艣ci" z siedzib膮 w Nowych Bielicach (proj. Nr 340).

Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

9.Rozpatrzenie skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego.

Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja Rewizyjna,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

10. Projekt uchwa艂y zmieniaj膮cy plan przychod贸w i wydatk贸w Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok (proj. Nr 341) .

Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.


11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12.Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
13.Zamkni臋cie obrad XXVI sesji Rady Powiatu.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECH
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-03-20 08:25:41
Data ostatniej modyfikacji : 2009-03-20 08:31:49
Liczba wy艣wietle艅 : 2058

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  20.03.2009 07:30poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  20.03.2009 07:30poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  20.03.2009 07:28poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  20.03.2009 07:25poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12435012