logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 5/2009 z dnia 4 lutego 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 5/2009
z dnia 4 lutego 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu PyrzyckiegoLista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂aniu komisji do przeprowadzania przetarg贸w na zbycie, dzier偶aw臋, najem nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Uchylono poprzedni膮 uchwa艂臋 w tej sprawie. Zmiana podyktowana by艂a konieczno艣ci膮 uzupe艂nienia sk艂adu komisji, w kt贸rej funkcj臋 zast臋pcy przewodnicz膮cego pe艂ni艂 Maciej Jankowski nie b臋d膮cy ju偶 pracownikiem Starostwa. Upowa偶niono r贸wnie偶 komisj臋 do przeprowadzania przetarg贸w na nieruchomo艣ci przeznaczone do najmu i dzier偶awy. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Zmiana polega na rozszerzeniu dzia艂alno艣ci Szpitala o specjalistyczn膮 poradni臋 endokrynologiczn膮. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie korekty planu finansowego Szpitala Powiatowego na 2008 r. Ostateczne rozliczenie finansowe roku 2008 wykaza艂o znacz膮c膮 popraw臋 sytuacji Szpitala. Jednostka zamkn臋艂a rok 2008 dodatnim wynikiem finansowym, chocia偶 w planie przewidziano deficyt w granicach 1 miliona z艂. Rada Spo艂eczna dzia艂aj膮ca przy Szpitalu pozytywnie zaopiniowa艂a korekt臋 planu. Zarz膮d zatwierdzi艂 korekt臋 planu finansowego Szpitala Powiatowego na 2008 r. w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 wniosek Burmistrza Pyrzyc o przej臋cie ulicy Rejtana w Pyrzycach do zasobu dr贸g gminnych. Damian Skwarek pracownik Zarz膮du Dr贸g Powiatowych wyja艣ni艂, 偶e w roku 2000 Rada Powiatu Pyrzyckiego podj臋艂a uchwa艂臋 o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej ulic w mie艣cie Pyrzyce i Lipiany. Decyzja ta mia艂a umo偶liwi膰 zmian臋 kategorii ulic w miastach z dr贸g powiatowych na drogi gminne. Od 2000 roku w艂odarze miast nie wyra偶ali woli zmiany kategorii ulic i zarz膮dzania nimi. Wniosek Burmistrza Pyrzyc jest pierwszym dzia艂aniem, kt贸re umo偶liwi艂a uchwa艂a Rady Powiatu z 2000 r. Je偶eli Zarz膮d Powiatu przychyli si臋 tej propozycji, to Rada Gminy powinna przedstawi膰 Zarz膮dowi do zaopiniowania uchwa艂臋 o zaliczeniu ulicy Rejtana w Pyrzycach do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zaliczenie ulicy Rejtana w Pyrzycach do kategorii dr贸g gminnych w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Pyrzyce, dnia 4 lutego 2009 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-03-06 07:54:12
Data ostatniej modyfikacji : 2009-03-06 07:54:12
Liczba wy艣wietle艅 : 2110licznik odwiedzin: 12475433