logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXV SESJA RADY POWIATU
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
PORZ膭DEK OBRAD XXV SESJI RADY POWIATU NA DZIE艃 4 MARCA 2009 ROKU godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XXV SESJI RADY POWIATU
NA DZIE艃 4 MARCA 2009 ROKU
godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.

3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad XXIII sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy:
a) Realizacja bud偶etu za 2008 r.,
b) Wykaz i realizacja program贸w rz膮dowych i 艣rodowiskowych;
c) Dzia艂ania podejmowane na rzecz przeciwdzia艂ania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy;
d) Bud偶et i zamierzenia na 2009 r.
. Opinia Komisji Bud偶etowej.
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

7. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Wspierania Przedsi臋biorczo艣ci.
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

8. Sprawozdanie za rok 2008 z wykonanych zada艅 przez:
a) Geodet臋 Powiatowego;
b) Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
c) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
d) Wydzia艂 Architektury i Budownictwa;
e) Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami;
f) Wydzia艂 Infrastruktury Technicznej i Komunikacji.
. Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska i Geodezji,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

9. Informacja z dzia艂alno艣ci w roku 2008:
a) Inspektora Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa;
b) Powiatowego Lekarza Weterynarii;
c) Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.
. Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli oraz Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska i Geodezji,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

10. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009 (proj. Nr 332).
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

11. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skarg Pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 20 stycznia 2009 r., 27 stycznia 2009 r., 3 lutego 2009 r., 9 lutego 2009 r., (proj. Nr 334).
. Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja Rewizyjna,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie za艂o偶enia Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego dla Doros艂ych wchodz膮cego w Zespole Szk贸艂 Nr 1 im. Noblist贸w Polskich w Pyrzycach (proj. Nr 333).
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

15. Zamkni臋cie obrad XXIV sesji Rady Powiatu.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECH
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-02-19 10:33:49
Data ostatniej modyfikacji : 2009-02-19 10:34:39
Liczba wy艣wietle艅 : 1464

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  19.02.2009 09:35poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  19.02.2009 09:33poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12639234