logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2006-2010
Uchwa艂a Nr XXIII/123/09 z dnia 4 lutego 2009 r.

w sprawie powo艂ania komisji statutowej

Uchwa艂a Nr XXIII/123/09
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 4 lutego 2009 r.

w sprawie powo艂ania komisji statutowej

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001r. z p贸藕. zm. z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r.: Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Powo艂uje si臋 Komisj臋 Statutow膮 w sk艂adzie:
1. Drewniak Anna,
2. Olech Jerzy Marek,
3. Sad艂owski Edward.
搂 2.


Zadaniem komisji jest dostosowanie Statutu Powiatu Pyrzyckiego do wymaga艅 okre艣lonych w przepisach oraz uszczeg贸艂owienia zasad prowadzenia sesji.

搂 3.

Komisja zako艅czy swoj膮 prac臋 z chwil膮 przyj臋cia przez Rad臋 Powiatu zmian do Statutu Powiatu Pyrzyckiego.

搂 4.


Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECH

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-02-10 11:27:25
Data ostatniej modyfikacji : 2009-02-10 11:27:25
Liczba wy艣wietle艅 : 1899licznik odwiedzin: 11845875