logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 4/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 4/2009
z dnia 28 stycznia 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu PyrzyckiegoLista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia Programu Naprawczego Domu Dziecka w Czernicach plac贸wki opieku艅czo-wychowawczej socjalizacyjnej na lata 2008-2010. Program Naprawczy zosta艂 uchwalony w roku 2008. Na wniosek Wydzia艂u Polityki Spo艂ecznej Zachodniopomorskiego Urz臋du Wojew贸dzkiego zmieniono zapis dotycz膮cy dotacji z bud偶etu pa艅stwa na dochodzenie do standard贸w. W zwi膮zku z tym, 偶e nie jest mo偶liwe przewidzenie wysoko艣ci dotacji, w Programie Naprawczym podano tylko koszty dochodzenia do standard贸w bez wskazania 藕r贸de艂 finansowania. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂a przyj臋cia regulaminu korzystania z mieszka艅 chronionych - pobytu czasowego przeznaczonych dla usamodzielnionych wychowank贸w plac贸wek opieku艅czo-wychowawczych oraz opuszczaj膮cych rodziny zast臋pcze. Regulamin okre艣la zasady korzystania z mieszka艅, spos贸b naliczania i uiszczania odp艂atno艣ci, prawa i obowi膮zki mieszka艅c贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Pyrzyce, dnia 28 stycznia 2009 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-02-05 14:20:51
Data ostatniej modyfikacji : 2009-02-05 14:20:51
Liczba wy艣wietle艅 : 1802licznik odwiedzin: 12482954