logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXIII SESJA RADY POWIATU

PORZ膭DEK OBRAD XXIII SESJI RADY POWIATU NA DZIE艃 4 LUTEGO 2009 ROKU godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XXIII SESJI RADY POWIATU
NA DZIE艃 4 LUTEGO 2009 ROKU
godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.

3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad XXII sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Stan bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim - realizacja powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa obywateli. Informacje przedstawiaj膮:
a) Burmistrzowie i w贸jtowie wszystkich gmin;
b) Komendant Powiatowy Policji;
c) Prokurator Rejonowy;
d) Komendant Powiatowy Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej;
e) Komisja Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku;
f) Powiatowe Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego;
g) Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
. Opinie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli oraz Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

7. Sprawozdanie Zarz膮du Powiatu z realizacji uchwa艂 i wniosk贸w w roku 2008.
. Opinie sta艂ych komisji Rady.
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

8. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Praw Konsument贸w za rok 2008.
. Opinia Komisji Bud偶etowej.
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

9. Sprawozdanie z planu i realizacji inwestycji wykonanych przez Zarz膮d Powiatu w 2008 r.
. Opinie sta艂ych komisji Rady.
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

10. Uchwalenie plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady na 2009 r. (proj. Nr 327).
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

11. G艂贸wne kierunki dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu w roku 2009.
. Opinie sta艂ych komisji Rady.
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

12. Dzia艂alno艣膰 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych.
. Opinie Komisji Bud偶etowej oraz Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego (proj. Nr 322).
. Opinie Komisji Bud偶etowej oraz Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 2 grudnia 2008 r., 9 grudnia 2008 r., 17 grudnia 2008 r., 22 grudnia 2008 r., 29 grudnia 2008 r., 5 stycznia 2009 r., 8 stycznia 2009 r. (proj. Nr 323)
. Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja Rewizyjna,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 im. Noblist贸w Polskich w Pyrzycach (proj. Nr 324)
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Projekt uchwa艂y w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach (proj. Nr 325)
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.


17. Projekt uchwa艂y w sprawie zamiaru likwidacji Szko艂y Policealnej wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 im. Noblist贸w Polskich w Pyrzycach (proj. Nr 326)
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

18. Projekt uchwa艂y w sprawie powo艂ania komisji statutowej (proj. Nr 328)
. Zg艂aszanie kandydat贸w,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

21. Zamkni臋cie obrad XXIII sesji Rady Powiatu.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECHAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-01-22 12:23:46
Data ostatniej modyfikacji : 2009-01-22 12:23:46
Liczba wy艣wietle艅 : 1992licznik odwiedzin: 12473740