logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 1/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 1/2009
z dnia 7 stycznia 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu, aby przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009. Uchwa艂a zosta艂a przygotowana na podstawie uchwa艂y Nr XXII/107/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z kontroli wewn臋trznej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zakres kontroli obejmowa艂 prawid艂owo艣膰 gospodarki finansowej jednostki ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem dzia艂alno艣ci internatu w roku 2008. Krzysztof Jastrz臋bski G艂贸wny Specjalista ds. Kontroli om贸wi艂 wyniki kontroli, kt贸ra ujawni艂a okoliczno艣ci wskazuj膮ce na naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych. Dyrektorowi jednostki mo偶na zarzuci膰 dopuszczenie do uszczuplenia wp艂yw贸w nale偶nych jednostce sektora finans贸w publicznych wskutek zaniedbania lub niewype艂nienie obowi膮zk贸w w zakresie kontroli finansowej. W spos贸b niedostateczny by艂a sprawowana kontrola finansowa dotycz膮ca dochod贸w jednostki uzyskiwanych z wynajmu pokoi w internacie. Najwa偶niejsze uchybienia to: brak rejestru wynajmowanych pokoi, brak ewidencji mieszka艅c贸w, brak zasad wynajmu i cennika, brak nadzoru nad osobami zamieszkuj膮cymi wynajmowane pokoje. Umowy zawierane z kontrahentami by艂y nieprecyzyjne, a wprowadzane zmiany nie mia艂y formy pisemnej. Na podstawie jednej tylko umowy oszacowane straty wynios艂y ponad 85 tys. z艂. Faktyczna wielko艣膰 strat nie jest mo偶liwa do wykazania z powodu braku dokumentacji umo偶liwiaj膮cej szczeg贸艂ow膮 kontrol臋 finansow膮.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e zarzut o uszczuplenie wp艂yw贸w mo偶na rozpatrywa膰 w kategorii wykonywania przez dyrektora uchwa艂 organ贸w stanowi膮cych. Plan dochod贸w okre艣lony w uchwale bud偶etowej zosta艂 przez jednostk臋 wykonany z nadwy偶k膮.
Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Sportu, Turystyki i Promocji doda艂, 偶e dochody internatu w roku 2007 wynosi艂y 173,5 tys. z艂, a przez 11 miesi臋cy 2008 r. dochody internatu to 487,5 tys. z艂.
W trakcie dyskusji Zarz膮d by艂 zgodny, 偶e nale偶y zawiadomi膰 Rzecznika Dyscypliny Finans贸w Publicznych o okoliczno艣ciach wskazuj膮cych na naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych przez dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU i pozostawi膰 komisji orzekaj膮cej rozstrzygni臋cie o zasadno艣ci zarzutu.
Starosta poleci艂 Krzysztofowi Jastrz臋bskiemu przygotowa膰 zg艂oszenie o naruszeniu dyscypliny finans贸w publicznych przez dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wniosku Rzecznika Dyscypliny Finans贸w Publicznych o ukaranie dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU za naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych. Zg艂oszenie o naruszeniu dyscypliny finans贸w publicznych skierowano w sierpniu 2008 r. po analizie sprawozda艅 finansowych Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU przez Regionaln膮 Izb臋 Obrachunkow膮.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie Starosty Pyrzyckiego z dzia艂alno艣ci Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego w 2008 roku. Zarz膮d nie wni贸s艂 偶adnych uwag do sprawozdania.

Ad. 5.
Wicestarosta poinformowa艂 Zarz膮d o ustaleniach w sprawie zakupu agregatu pr膮dotw贸rczego dla Szpitala Powiatowego. Szpital Powiatowy jest wierzycielem SPZOZ w likwidacji. Uzgodniono, 偶e zostanie zawarta ugoda, na mocy kt贸rej Szpital odzyska cz臋艣膰 wierzytelno艣ci. Uzyskane 艣rodki zostan膮 przeznaczone na zakup agregatu do rezerwowego zasilania Szpitala w energi臋 elektryczn膮.
Kolejna informacja dotyczy艂a inwestycji na drogach powiatowych. Planuje si臋 kontynuacj臋 remont贸w chodnik贸w w miejscowo艣ciach Re艅sko i Krzemlin. Zadania b臋d膮 realizowane przy wsp贸艂finansowaniu przez gminy. Celem jest poprawa stanu chodnik贸w w ca艂ej miejscowo艣ci. Jaros艂aw Ileczko zauwa偶y艂, 偶e dobrze by by艂o przy okazji remontu drogi powiatowej przez firm臋 Budimex sporz膮dzi膰 dokumentacj臋 projektow膮 i wyremontowa膰 chodniki wzd艂u偶 tej drogi w Mielnie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na uwzgl臋dnienie tego zadania i podj臋cie rozm贸w z W贸jtem Gminy Kozielice w sprawie wsp贸艂finansowania.
Starosta przedstawi艂 o艣wiadczenie Sekretarza Powiatu o rezygnacji z przynale偶no艣ci do partii politycznych. Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych "Sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych, ani przynale偶no艣ci do nich."
Nast臋pnie Starosta poinformowa艂 o zgodzie Wojew贸dzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rozwi膮zanie umowy o prac臋 z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
Kolejna informacja dotyczy艂a stara艅 o 艣rodki na budow臋 dom贸w dziecka w Pyrzycach. Dysponentem 艣rodk贸w jest Ministerstwo Pracy i Polityki Spo艂ecznej. W uzgodnieniu z Wojewod膮 planowane jest spotkanie z Minister Jolant膮 Fedak.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Pyrzyce, dnia 7 stycznia 2009 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-01-16 14:50:15
Data ostatniej modyfikacji : 2009-01-16 14:50:15
Liczba wy艣wietle艅 : 1826licznik odwiedzin: 12483152