logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 29 pa藕dziernika 2008 r. do 16 grudnia 2008 r.
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 29 pa藕dziernika 2008 r. do 16 grudnia 2008 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 29 pa藕dziernika 2008 r.
2. 12 listopada 2008 r.
3. 19 listopada 2008 r.
4. 26 listopada 2008 r.
5. 28 listopada 2008 r.
6. 3 grudnia 2008 r.
7. 10 grudnia 2008 r.
8. 12 grudnia 2008 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

- W sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego do realizacji projektu pod nazw膮 "Modernizacja drogi powiatowej nr 1562Z Mechowo-Letnin od km 1+926 do km 2+282" w ramach Programu Wieloletniego pod nazw膮 "Narodowy Program Przebudowy Dr贸g Lokalnych 2008-2011" i zapewnienia 艣rodk贸w finansowych w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009.
- W sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego do realizacji projektu pod nazw膮 "Budowa brakuj膮cych chodnik贸w wraz z pracami towarzysz膮cymi w ci膮gu drogi powiatowej nr 1577Z O膰wieka-Kosin" oraz nr 1576Z Lubatowo-granica powiatu w miejscowo艣ci Kosin" w ramach Programu Wieloletniego pod nazw膮 "Narodowy Program Przebudowy Dr贸g Lokalnych 2008-2011" i zapewnienia 艣rodk贸w finansowych w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na 2009 rok".
- W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
- W sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2009.
- W sprawie autopoprawki do projektu uchwa艂y w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009.
- W sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Uchwa艂a ta wynik艂a z konieczno艣ci ustalenia planu wydatk贸w w szczeg贸艂owo艣ci do dzia艂贸w, rozdzia艂贸w i paragraf贸w klasyfikacji bud偶etowej w wyniku zmian planu wydatk贸w wprowadzonych uchwa艂膮 Nr XX/101/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r. w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008.
- W sprawie umorzenia po偶yczki Samodzielnemu Publicznemu Zak艂adowi Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach (obecnie w likwidacji). Rada Powiatu uchwa艂膮 Nr XX/99/08 z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r. wyrazi艂a zgod臋 na umorzenie po偶yczki wraz z nale偶nymi odsetkami.
- W sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzeda偶y lokali mieszkalnych nr 2, 3, 4 po艂o偶onych w budynku nr 1 w Czernicach, dzia艂ka ewidencyjna nr 59/1 wraz z udzia艂ami w prawie w艂asno艣ci przyleg艂ej dzia艂ki ewidencyjnej nr 59/2 po艂o偶onej w miejscowo艣ci Czernice. Rada Powiatu uchwa艂膮 Nr XVIII/91/08 z dnia 17 wrze艣nia 2008 r. wyrazi艂a zgod臋 na sprzeda偶 tej nieruchomo艣ci. Bonifikata przy sprzeda偶y lokali mieszkalnych wynosi wysoko艣ci 90 %.
- W sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego. Niezb臋dnym za艂膮cznikiem do wniosk贸w o dofinansowanie projekt贸w w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dr贸g Lokalnych 2008-2011 jest uchwa艂a Rady potwierdzaj膮ca posiadanie wk艂adu w艂asnego. Up艂ywaj膮cy termin sk艂adania wniosk贸w by艂 przyczyn膮 zwo艂ania sesji nadzwyczajnej.
- W sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Zmiany polega艂y na wprowadzeniu zwi臋ksze艅 dotacji przyznanych powiatowi.
- W sprawie zmian w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Zmiany dotyczy艂y przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami, zgodnie z wnioskami dyrektor贸w jednostek.
- W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach. W zwi膮zku ze zmian膮 siedziby zmieniono zapis dotycz膮cy adresu.
- W sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Zmiany polega艂y na wprowadzeniu dotacji przekazanych przez gminy na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zaj臋ciowej w Nowielinie.
- W sprawie zmian w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Zmiany dotyczy艂y przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami, zgodnie z wnioskami dyrektor贸w jednostek.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie rozstrzygni臋cia post臋powania przetargowego na realizacj臋 zadania "Remont i adaptacja pomieszcze艅 na mieszkania chronione przy ul. M艂odych Technik贸w w Pyrzycach." By艂 to drugi przetarg nieograniczony na to zadanie. Komisja przetargowa za najkorzystniejsz膮 ofert臋 w post臋powaniu uzna艂a ofert臋 firmy Logistyczne Budownictwo Kompleksowe z My艣liborza. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 i wybra艂 wskazan膮 przez komisj臋 przetargow膮 firm臋, jako wykonawc臋 zadania.
- W sprawie wniosku Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU o dofinansowanie zadania polegaj膮cego na udro偶nieniu kanalizacji deszczowej. Niszczenie kana艂贸w przez korzenie drzew spowodowa艂o ich niedro偶no艣膰 i zalewanie pomieszcze艅 po opadach deszczu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie na ten cel kwoty 1 000 z艂 ze 艣rodk贸w w rozdziale 80195 - pozosta艂a dzia艂alno艣膰 w o艣wiacie oraz kwoty 4 000 z艂 z Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowisk i Gospodarki Wodnej.
- W sprawie wniosku dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego o dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-dostawczego. Jednostka przeznaczy艂a na ten cel kwot臋 50 tys. z艂. Za t臋 kwot臋 mo偶na kupi膰 samoch贸d u偶ywany. Zarz膮d opowiedzia艂 si臋 za kupnem nowego samochodu i wyrazi艂 zgod臋 na dofinansowanie tego zakupu kwot膮 do 40 tys. z艂.
- W sprawie wniosku dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych o wyra偶enie zgody na zwi臋kszenie 艣rodk贸w na wynagrodzenia pracownik贸w. Stawki wynagrodze艅 s膮 zbyt ma艂e w stosunku do proponowanych przez inne zak艂ady tej bran偶y. Wykwalifikowani pracownicy odchodz膮 z Zarz膮du Dr贸g Powiatowych i mo偶e to do prowadzi膰 do brak贸w kadrowych uniemo偶liwiaj膮cych wykonywanie zada艅 na艂o偶onych na jednostk臋. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podwy偶k臋 p艂ac od listopada 2008 r. 艢rodki na rok 2008 b臋d膮 pochodzi艂y z wypracowanych w tym roku dochod贸w. Natomiast wydatki na rok 2009 nale偶y uwzgl臋dni膰 w przysz艂orocznym bud偶ecie.

- W sprawie podj臋cia dzia艂a艅 maj膮cych na celu zako艅czenie sporu z Edwardem Zawadzkim, kt贸ry w nieustaj膮cej korespondencji u偶ywa zwrot贸w nosz膮cych cechy zniewa偶enia osoby pe艂ni膮cej funkcj臋 publiczn膮 oraz os贸b przybranych jej do pomocy tj. radnych Rady Powiatu Pyrzyckiego, Starosty Pyrzyckiego i dyrektora Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa. Zarz膮d popar艂 zamiar zlecenia przez Starost臋 kancelarii adwokackiej zg艂oszenia o pope艂nieniu przest臋pstwa oraz reprezentowanie os贸b dotkni臋tych skutkami dzia艂ania pana Zawadzkiego w post臋powaniu karnym s膮dowym. Koszt zlecenia takiej obs艂ugi wyniesie ok. 3 000 z艂 plus VAT. Radca prawny zatrudniony w Starostwie Powiatowym nie jest uprawniony do wyst臋powania w procesie karnym i z tych wzgl臋d贸w istnieje konieczno艣膰 zlecenia sprawy firmie zewn臋trznej.
- W sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu bud偶etu powiatu na rok 2009. Poprawka b臋dzie polega艂a na zapisaniu w bud偶ecie Domu Pomocy Spo艂ecznej 艣rodk贸w na wydatki maj膮tkowe. 艢rodki te b臋d膮 zabezpieczeniem wk艂adu w艂asnego na realizacj臋 projekt贸w inwestycyjnych dofinansowywanych przez PFRON. Z grupy wydatk贸w bie偶膮cych zostanie przeniesiona kwota 80 tys. z艂 na wydatki maj膮tkowe.
- W sprawie porozumienia z Gmin膮 Lipiany o wsp贸艂finansowaniu w roku 2008 remontu cz臋艣ci nawierzchni jezdni Placu Wolno艣ci oraz remontu nawierzchni jezdni ul. Ciasnej w Lipianach. Dzi臋ki oszcz臋dno艣ciom uzyskanym przy realizacji porozumienia z Gmin膮 Lipiany w sprawie przebudowy odcinka ulicy Okrzei w mie艣cie Lipiany, Zarz膮d Dr贸g mo偶e dofinansowa膰 kolejne zadanie w Lipianach w kwocie do 20 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie przedstawionego porozumienia i sfinansowanie jego realizacji z bud偶etu Zarz膮du Dr贸g Powiatowych.
- W sprawie decyzji o wygaszeniu trwa艂ego zarz膮du Domu Dziecka w Czernicach nad nieruchomo艣ciami stanowi膮cymi dzia艂ki ewidencyjne nr 59/1 i 59/2 po艂o偶one w obr臋bie ewidencyjnym Czernice gm. Pyrzyce. Przedmiotowe dzia艂ki, zabudowane budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, s膮 zb臋dne do realizacji cel贸w statutowych Domu Dziecka i zosta艂y wystawione na sprzeda偶. Wygaszono trwa艂y zarz膮d Domu Dziecka na tymi nieruchomo艣ciami.
- W sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren贸w w rejonie miejscowo艣ci Linie i Nowe Chrapowo. Projekt zosta艂 uchwalony przez Rad臋 Gminy Bielice. Zarz膮d uzgodni艂 projekt, gdy偶 nie przewiduje si臋 inwestycji powiatowych w tym terenie.
- W sprawie przebudowy wjazd贸w wzd艂u偶 wyremontowanego chodnika w Krzemlinie. Zarz膮d Dr贸g Powiatowych mo偶e przeznaczy膰 na ten cel 15 tys. z艂, pod warunkiem, 偶e drugie tyle przeka偶e Gmina Pyrzyce.

IV. Przyj臋to informacje:

- Informacja o projekcie bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009.
- Informacja o wynikach kontroli wewn臋trznej w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, w Wydziale Finansowym i w Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym.
- Informacja o wydanych skierowaniach do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
- Realizacja g艂贸wnych zada艅 Zarz膮du Powiatu w roku 2008.
- Informacja o sytuacji Szpitala Powiatowego, Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji oraz Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego.V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

3 listopada
- Szkolenie starost贸w oraz cz艂onk贸w Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego w Szczytnie.
10 listopada
- Uroczysta Sesja Rady Powiatu Pyrzyckiego z okazji Narodowego 艢wi臋ta Niepodleg艂o艣ci.
11 listopada
- Uroczysta Msza 艣w. Patriotyczna w intencji Ojczyzny w Ko艣ciele pw. WNMP w Pyrzycach.
13 listopada
- Podsumowanie Warsztat贸w Jesiennych Oddzia艂u Regionalnego Towarzystwa Uniwersytet贸w Ludowych w Pyrzycach pod nazw膮 "Odkrywamy zapomniane pi臋kno".
14 listopada
- Podsumowanie Konkursu Plastycznego Pyrzyckiego Domu Kultury "Jesieni膮 Malowane".
19 listopada
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
- Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Pyrzyckiego.
20 listopada
- Seminarium dla przedsi臋biorc贸w pt: "Innowacyjne finansowanie dla przedsi臋biorstw".
21 listopada
- Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Domu Pomocy Spo艂ecznej w 呕abowie oraz Domu Dziecka w Czernicach.
- II Powiatowy Sejmik LZS w Bielicach.
- Jubileusz V-lecia dzia艂alno艣ci Kapeli Ludowej "Pyrzyczanie".
22 listopada
- VIII Turniej Radnych i Cz艂onk贸w Zarz膮d贸w Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Pyrzycach.
- Jubileusz XXV-lecia dzia艂alno艣ci Zespo艂u 艢piewaczego "Kresowianka" w Letninie.
24 listopada
- Szkolenie w ramach Wy偶szych Kurs贸w Obronnych w Rembertowie.
25 listopada
- Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
26 listopada
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- V Powiatowy Sejmik Nauczycieli Wychowania Fizycznego w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
28 listopada
- Podsumowanie VI Konkursu Plastycznego "Przyjazny Osobie Niepe艂nosprawnej" dla dzieci i m艂odzie偶y z terenu Powiatu Pyrzyckiego.
29 listopada
- Mistrzostwa Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego LZS w siatk贸wce m臋偶czyzn w Pyrzycach i Kozielicach.
30 listopada
- Turniej Pi艂karski o Puchar Starosty Pyrzyckiego w Pyrzycach.


1 grudnia
- Konferencja szkoleniowa "Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - od przedszkola do matury" w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
4 grudnia
- Spotkanie z brokerem ubezpieczeniowym "Nord Partner" w sprawie kompleksowego ubezpieczenia jednostek organizacyjnych powiatu.
5 grudnia
- Spotkania w Domu Dziecka w Czernicach, w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym i w O艣rodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Nowielinie na uroczysto艣ciach Miko艂ajkowych.
- X Turniej Tenisa Sto艂owego o Puchar Zachodniopomorskiego Komendanta Wojew贸dzkiego PSP w Przelewicach.
6 grudnia
- Posiedzenie Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Przelewicach.
8 grudnia
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
9 grudnia
- Cz臋艣膰 druga szkolenia w ramach Wy偶szych Kurs贸w Obronnych w Rembertowie.
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
10 grudnia
- Podsumowanie Roku Sportowego i osi膮gni臋膰 zawodnik贸w PTSS "Sprawni Razem" na arenie mi臋dzynarodowej w roku 2008 w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
- Koncert muzyki Fryderyka Chopina w Pyrzyckiej Szkole Muzycznej.
11 grudnia
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
- Wiecz贸r "Herberta" w Pyrzyckim Domu Kultury.
12 grudnia
- Spotkanie op艂atkowe Klubu Oficer贸w Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Pyrzycach.
15 grudnia
- Spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu w sprawie kompleksowego ubezpieczenia mienia powiatu.
- Uroczyste spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu podsumowuj膮ce po艂ow臋 bie偶膮cej kadencji samorz膮du powiatowego.
16 grudnia
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
- Spotkanie w Starostwie Powiatowym podsumowuj膮ce wyniki w m艂odzie偶owym sporcie kwalifikowanym.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-01-12 11:39:30
Data ostatniej modyfikacji : 2009-01-12 11:39:30
Liczba wy艣wietle艅 : 2183licznik odwiedzin: 11796058