logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 50/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.PROTOK脫艁 Nr 50/2008
z dnia 23 grudnia 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na dokonanie zmian w planie wydatk贸w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Z oszcz臋dno艣ci na wydatkach p艂acowych kwota 5 tys. z艂 zostanie przesuni臋ta na wydatki rzeczowe. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu, aby przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Zmiany dotyczy艂y przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami, zgodnie z wnioskami dyrektor贸w jednostek. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego, przedstawiona przez Skarbnika, dotyczy艂a zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Zmiana wynika艂a ze zwi臋kszenia dotacji z bud偶etu pa艅stwa z przeznaczeniem na wyp艂at臋 odszkodowania za zaj臋cie przez Skarb Pa艅stwa nieruchomo艣ci pod drog臋 publiczna krajow膮. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Skarbnik przedstawi艂 wniosek Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego o zmian臋 w planie dochod贸w. Jednostka wnioskuje o wprowadzenie do bud偶etu oszcz臋dno艣ci w wysoko艣ci 110 tys. z艂, uzyskanych z tytu艂u zaplanowanych, a nie wyp艂aconych odpraw. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e wymaga to uchwa艂y Rady Powiatu. Wniosek wp艂yn膮艂 zbyt p贸藕no, ju偶 po ostatniej sesji i w zwi膮zku z tym nie mo偶na go zrealizowa膰 w tym roku. Zaoszcz臋dzone 艣rodki musz膮 pozosta膰, jako niewykorzystane i mo偶na je b臋dzie zagospodarowa膰 w roku przysz艂ym. Jednocze艣nie zauwa偶y艂, 偶e z rezerwy przeznaczono 40 tys. z艂 na dofinansowanie zakupu samochodu dla tej szko艂y. Spowodowa艂o to wyczerpanie 艣rodk贸w rezerwy, a s膮 jeszcze potrzeby rz臋du 2 tysi臋cy na zakup UPS-u dla Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na uj臋cie oszcz臋dno艣ci Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego, jako 艣rodk贸w niewykorzystanych w tym roku oraz na przekazanie z tej puli 艣rodk贸w na zakup UPS-u dla Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Ryszard Grzesiak dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala za III kwarta艂 2008 r. W tym okresie wynik finansowy by艂 dodatni. Szpital wypracowa艂 blisko 99 400 z艂 zysku. Jest to najlepszy wynik od czasu powstania Szpitala Powiatowego. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Iwona Zibrowska dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo Leczniczego w Pyrzycach przedstawi艂a sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zak艂adu za III kwarta艂 2008 r. Sytuacja ekonomiczna tej plac贸wki r贸wnie偶 uleg艂a znacznej poprawie. Wynik finansowy w tym okresie by艂 wy偶szy od planowanego o 21,24 %. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Iwona Zibrowska przedstawi艂a korekt臋 planu finansowego Zak艂adu Opieku艅czo Leczniczego na rok 2008. Korekta, wynikaj膮ca ze zwi臋kszenia dochod贸w, zosta艂a pozytywnie zaopiniowana przez Rad臋 Spo艂eczn膮. Zarz膮d zatwierdzi艂 korekt臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie wynagrodzenia dodatkowego za III kwarta艂 2008 r. dyrektorowi Szpitala Powiatowego i dyrektorowi Zak艂adu Opieku艅czo Leczniczego w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wynikach kontroli wewn臋trznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Kontrola nie wykaza艂a nieprawid艂owo艣ci i odst膮piono od wydania zalece艅 pokontrolnych. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 偶yczenia 艣wi膮teczne wraz z podzi臋kowaniami za pomoc w zdobyciu 艣rodk贸w na remont dachu w ko艣ciele w 呕ukowie.
Nast臋pnie przedstawi艂 porozumienie pomi臋dzy Ministrem Zdrowia, Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Zwi膮zkiem Powiat贸w Polskich, kt贸re zawiera ustalenia gwarantuj膮ce bezpiecze艅stwo pacjent贸w, oraz usuwa najistotniejsze przeszkody na drodze do podpisania kontrakt贸w przez dyrektor贸w szpitali.
Ryszard Grzesiak poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e Burmistrz Pyrzyc wycofa艂 si臋 z obietnicy dofinansowania bada艅 kombatant贸w. Wobec tego z planowanych 艣rodk贸w na poziomie 6 tys. z艂 dysponuje tylko 艣rodkami zaoferowanymi przez Zarz膮d w roku 2008 w wysoko艣ci 4 tys. z艂 i chcia艂by zna膰 stanowisko Zarz膮du w sprawie wykonania tych bada艅. Badania b臋d膮 wykonane dopiero w roku 2009.
Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e je偶eli w roku 2008 te 艣rodki nie b臋d膮 wykorzystane, to nie przepadn膮, a zadanie b臋dzie finansowane w roku nast臋pnym.
Starosta zaproponowa艂, aby wykorzysta膰 艣rodki oferowane przez Zarz膮d i wykona膰 badania, na kt贸re one wystarcz膮 natomiast nale偶y Burmistrzowi Pyrzyc przypomnie膰 o z艂o偶onej obietnicy. Najlepiej, je偶eli uczyni to prezes Zwi膮zku Kombatant贸w w trakcie sesji Rady Miejskiej.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Pyrzyce, dnia 23 grudnia 2008 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-01-12 11:35:02
Data ostatniej modyfikacji : 2009-01-12 11:35:02
Liczba wy艣wietle艅 : 2192licznik odwiedzin: 12474960