logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 49/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.PROTOK脫艁 Nr 49/2008
z dnia 17 grudnia 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu, aby przedstawi艂 autopoprawk臋 do projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 RCKU z艂o偶y艂 wniosek o zwi臋kszenie planu dochod贸w jednostki. Plac贸wka wypracowa艂a dodatkowe dochody, nie uj臋te w planie na rok 2008. Nie wprowadzenie tej autopoprawki spowodowa艂oby konieczno艣膰 zwo艂ywania w tym roku jeszcze jednej nadzwyczajnej sesji Rady. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie planu dochod贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU i przyj膮艂 autopoprawk臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Zmiany dotyczy艂y zakwalifikowania w odpowiednich paragrafach klasyfikacji bud偶etowej 艣rodk贸w przekazanych powiatowi z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego na realizacj臋 dw贸ch program贸w edukacyjnych. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 podzia艂u 艣rodk贸w na zadania faktycznie zrealizowane w bie偶膮cym roku. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na dokonanie zmian w planie wydatk贸w Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego. Jednostka otrzyma艂a z Powiatowego Urz臋du Pracy refundacj臋 艣rodk贸w w wysoko艣ci 3 409 z艂 na zatrudnienie pracownika do obs艂ugi boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szk贸艂 Nr 1. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na dokonanie zmian w planie wydatk贸w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie. Zmiany dotyczy艂y przesuni臋膰 艣rodk贸w w celu zwi臋kszenia wydatk贸w p艂acowych o kwot臋 66 604 z艂 w zwi膮zku z nieplanowanymi odprawami i premiami. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Zarz膮d zatwierdzi艂 nast臋puj膮ce dodatki:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach 40 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach 35 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach 45 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach 30 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach 30 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 2 wstrzymuj膮ce si臋.

Ad. 4.
Starosta zapozna艂 Zarz膮d z tre艣ci膮 wyst膮pienia Kuratora O艣wiaty podsumowuj膮cego czynno艣ci wizytacyjne w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w ramach nadzoru pedagogicznego. Wszystkie aspekty, dotycz膮ce mi臋dzy innymi warunk贸w lokalowych, 艣rodk贸w dydaktycznych, kadry pedagogicznej, organizacji pracy, programu wychowawczego, wynik贸w nauczania zosta艂y pozytywnie zaopiniowane. Zwr贸cono uwag臋 na podnoszenie poziomu nauczania i tendencj臋 rozwojow膮.
Na tym zako艅czono pierwsz膮 cz臋艣膰 spotkania.

Ad. 5.
Po przerwie, w trakcie kt贸rej Zarz膮d uczestniczy艂 w sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego Starosta wznowi艂 posiedzenie Zarz膮du.
Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Zmiany dotyczy艂y przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami, w taki spos贸b, aby zaplanowane, a niewykorzystane w ci膮gu roku fundusze przeznaczy膰 na te dzia艂ania, kt贸re wymagaj膮 dodatkowych nak艂ad贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia uk艂ady wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Uchwa艂a ta wynika z konieczno艣ci ustalenia planu wydatk贸w w szczeg贸艂owo艣ci do dzia艂贸w, rozdzia艂贸w i paragraf贸w klasyfikacji bud偶etowej w wyniku zmian wprowadzonych uchwa艂膮 Nr XXII/114/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Pyrzyce, dnia 17 grudnia 2008 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-01-12 11:34:20
Data ostatniej modyfikacji : 2009-01-12 11:34:20
Liczba wy艣wietle艅 : 1940licznik odwiedzin: 12463307