logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXII SESJA RADY POWIATU

PORZ膭DEK OBRAD XXII SESJI RADY POWIATU NA DZIE艃 17 GRUDNIA 2008 ROKU godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XXII SESJI RADY POWIATU
NA DZIE艃 17 GRUDNIA 2008 ROKU
godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.

3.Przyj臋cie protoko艂u z obrad XIX, XX, XXI sesji Rady Powiatu.

4.Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6.Uchwalenie bud偶etu powiatu na rok 2009.
Opinie sta艂ych komisji Rady,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

7.Realizacja g艂贸wnych zada艅 Zarz膮du Powiatu w roku 2008.
Opinie sta艂ych komisji Rady,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

8.Sprawozdanie z rocznej dzia艂alno艣ci sta艂ych komisji Rady.
Sprawozdania przedstawiaj膮 sta艂e komisje Rady,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.


9.Przyj臋cie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2009.
Opinie sta艂ych komisji Rady,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

10.Przyj臋cie planu pracy Rady Powiatu na rok 2009.
Opinie sta艂ych komisji Rady,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

11.Informacja o sytuacji Szpitala Powiatowego, Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji oraz Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego.
Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

12.Projekt uchwa艂y w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach (proj. Nr 313).
Opinie sta艂ych komisji Rady,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.13.Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2009 (proj. Nr 314).
Opinie sta艂ych komisji Rady,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

14.Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 3 listopada 2008 r., 10 listopada 2008 r., 17 listopada 2008 r., 24 listopada 2008 r. (proj. Nr 315).
Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja Rewizyjna,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.


15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16.Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

17.Zamkni臋cie obrad XXII sesji Rady Powiatu.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECH
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-12-04 13:24:10
Data ostatniej modyfikacji : 2008-12-04 13:24:10
Liczba wy艣wietle艅 : 1913licznik odwiedzin: 12479342