logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 40/2008 z dnia 28 pa藕dziernika 2008 r.Protok贸艂 Nr 40/2008
z dnia 28 pa藕dziernika 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad.1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad.2.

Starosta poprosi艂 Skarbnika Powiatu - Andrzeja Wabi艅skiego o przedstawienie zmian wprowadzanych uchwa艂膮 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e wprowadzane zmiany wynikaj膮 z nast臋puj膮cych przes艂anek:
1) podpisanymi porozumieniami z gminami w sprawie wsp贸艂finansowania zada艅 inwestycyjnych na drogach powiatowych - wprowadzenie do bud偶etu dotacji celowych z bud偶et贸w gmin Przelewice, Lipiany i Pyrzyce w 艂膮cznej kwocie 185.417 z艂.
2) wprowadzenie do bud偶etu zmian dotacji celowych z bud偶etu pa艅stwa na zadania z zakresu: gospodarki gruntami i nieruchomo艣ciami, bezpiecze艅stwa publicznego i ochrony przeciwpo偶arowej oraz pomocy spo艂ecznej.
W wyniku wprowadzonych zmian bud偶et powiatu uleg艂 zwi臋kszeniu po stronie dochod贸w i wydatk贸w o kwot臋 217.277 z艂.
Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2008 polegaj膮cych na przeniesieniach wydatk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej w ramach dzia艂贸w: 600 - Transport i 艂膮czno艣膰 oraz 801 - O艣wiata i wychowanie.
Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Andrzej Wabi艅ski przedstawi艂 autopoprawk臋 do projektu Nr 304 uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008 r., wyja艣ni艂, 偶e zmiana zwi膮zana jest ze zwi臋kszeniem dochod贸w bud偶etu powiatu o kwot臋 154 000 z艂 w dziale 801 O艣wiata i wychowanie w rozdziale 80120 Licea Og贸lnokszta艂c膮ce; a tak偶e w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdzia艂 85410 Internaty i bursy szkolne. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Skarbnik przedstawi艂 r贸wnie偶 projekt Nr 307 uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008 r. Nast臋puj膮ce zmiany:
- dzia艂 853 Pozosta艂e zadania w zakresie polityki spo艂ecznej;
- dzia艂 801 O艣wiata i wychowanie;
- dzia艂 854 Edukacyjna opieka wychowawcza;
- dzia艂 926 Kultura fizyczna i sport.
Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.


Ad.3.

Starosta poprosi艂 Katarzyn臋 Jud臋 o udzielenie informacji o projekcie wsp贸艂finansowanym z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Katarzyna Juda wyja艣ni艂a, i偶 projekt nosi nazw臋 "Nauka przez poznanie" i wsp贸艂finansowany jest ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego-Priorytetu IX Rozw贸j wykszta艂cenia i kompetencji w regionach, Dzia艂ania 9.5 "Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki i adresowany jest do uczni贸w z Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 i Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach. Warto艣膰 projektu, kt贸ry b臋dzie realizowany od 01.10.2008 r. do 31.08.2009 r., wynosi 49 903,00. Podczas trwania projektu 90 beneficjent贸w ostatecznych przedostatnich klas maturalnych b臋dzie mia艂o mo偶liwo艣膰 skorzystania z jednodniowych wyjazd贸w o charakterze poznawczo-dydaktycznym. Odwiedz膮 oni o艣rodki w艂adzy lokalnej, instytucje u偶yteczno艣ci publicznej i spo艂ecznej, czy tez r贸偶nego rodzaju o艣rodki kultury i edukacji. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.Sporz膮dzi艂a:

Agnieszka Zawisza

....................................


Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................

2. .........................................

3. .........................................

4. .........................................

5. .........................................

Pyrzyce, dnia 28 pa藕dziernika 2008 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-11-19 12:14:46
Data ostatniej modyfikacji : 2008-11-19 12:17:54
Liczba wy艣wietle艅 : 2272

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  19.11.2008 11:14poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12476629