logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 37/2008 z dnia 14 pa藕dziernika 2008 r.PROTOK脫艁 Nr 37/2008
z dnia 14 pa藕dziernika 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu, aby przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXVII/220/06 z dnia 25 pa藕dziernika 2006 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz膮d. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e ze wzgl臋du na gwa艂towne pogorszenie si臋 sytuacji na mi臋dzy bankowym rynku finansowym, Bank DnB NORD zaproponowa艂 konieczn膮 zmian臋 parametr贸w finansowania emisji obligacji. Zmiana spowoduje wzrost mar偶y, kt贸r膮 trzeba uwzgl臋dni膰 w uchwale Rady. Propozycja jest korzystna dla powiatu, ale aktualna tylko do dnia 17 pa藕dziernika 2008 r. Po tym terminie wysoko艣膰 mar偶y wzro艣nie nawet trzykrotnie. Proponuje si臋 przyj膮膰 propozycj臋 i zwo艂a膰 sesj臋 nadzwyczajn膮 w celu podj臋cia tej uchwa艂y. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie sprostowania b艂臋du w uchwale Nr XVIII/89/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 wrze艣nia 2008 r. w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. B艂膮d w uchwale wynika z r贸偶nego zaklasyfikowania 艣rodk贸w przekazanych powiatowi na realizacj臋 program贸w dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. W uchwale zastosowano klasyfikacj臋 bud偶etow膮 adekwatn膮 merytorycznie do realizowanych zada艅. 艢rodki przekazane w p贸藕niejszym terminie mia艂y klasyfikacj臋 nadan膮 przez Wojew贸dzki Urz膮d Pracy i r贸偶ni膮c膮 si臋 od tej, kt贸r膮 przyj臋to w uchwale. Proponuje si臋, aby r贸wnie偶 ten projekt zosta艂 wprowadzony do porz膮dku sesji nadzwyczajnej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zwo艂ania sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Pyrzyckiego. W porz膮dku obrad b臋d膮 dwa projekty uchwa艂 przedstawione przez Skarbnika. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Zmiany wynikaj膮 z konieczno艣ci wprowadzenia do bud偶etu uzyskanych dodatkowych dochod贸w Domu Pomocy Spo艂ecznej oraz zwi臋kszenia dotacji na realizacj臋 program贸w dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. W zwi膮zku ze zwi臋kszeniem 艣rodk贸w na rehabilitacj臋 zawodow膮 i spo艂eczn膮 os贸b niepe艂nosprawnych dokonuje si臋 podzia艂u tych 艣rodk贸w. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Skarbnik poinformowa艂 o trwaj膮cych pracach nad rz膮dowym programem budowy dr贸g lokalnych. W najbli偶szym czasie zostan膮 ju偶 uruchomione 艣rodki dost臋pne dla samorz膮d贸w. Jedn膮 z zasad warunkuj膮cych ich otrzymanie jest wsp贸艂praca pomi臋dzy jednostkami samorz膮du terytorialnego.
Kolejna informacja dotyczy艂a porozumienia w sprawie wsp贸艂finansowania budowy parkingu przy ul. Pozna艅skiej w Pyrzycach. Budowa zosta艂a ju偶 zako艅czona i zgodnie z wcze艣niejsz膮 decyzj膮 Zarz膮du, Gminie Pyrzyce zostanie przekazana kwota 10 tys. z艂.
Starosta poinformowa艂 o trwaj膮cych rozmowach i przygotowywanym porozumieniu, na mocy kt贸rego zostanie przeniesiona siedziba Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych z My艣liborza do Pyrzyc. Siedziba b臋dzie w budynku by艂ego internatu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU, kt贸ry docelowo b臋dzie pe艂ni艂 rol臋 Centrum Obs艂ugi Rolnictwa.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Pyrzyce, dnia 14 pa藕dziernika 2008 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-11-19 12:13:41
Data ostatniej modyfikacji : 2008-11-19 12:13:41
Liczba wy艣wietle艅 : 1990licznik odwiedzin: 12462714