logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XX SESJA RADY POWIATU

PORZ膭DEK OBRAD XX SESJI RADY POWIATU NA DZIE艃 29 PA殴DZIERNIKA 2008 ROKU godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD

XX SESJI RADY POWIATU

NA DZIE艃 29 PA殴DZIERNIKA 2008 ROKU

godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego

w Pyrzycach1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad XVIII sesji Rady Powiatu.4. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.5. Interpelacje i zapytania radnych.6. Dzia艂alno艣膰 szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat, podsumowanie roku szkolnego 2007/2008.

搂 Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,

搂 Dyskusja,

搂 Przyj臋cie informacji.7. Ocena realizacji programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie pyrzyckim w roku 2008.

搂 Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,

搂 Dyskusja,

搂 Przyj臋cie informacji.8. Zagospodarowanie i wykorzystanie budynk贸w i obiekt贸w sportowych zarz膮dzanych przez dyrektor贸w jednostek o艣wiatowych.

搂 Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,

搂 Dyskusja,

搂 Przyj臋cie informacji.

9. Informacja o analizie z艂o偶onych o艣wiadcze艅 maj膮tkowych.10. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Nr VII/45/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej zmienionej uchwa艂膮 Nr IX/51/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 sierpnia 2003 r., zmienionej uchwa艂膮 Nr XX/113/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 pa藕dziernika 2004 r., zmienionej uchwa艂膮 Nr XXVIII/161/05 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 pa藕dziernika 2005 r. oraz zmienionej uchwa艂膮 Nr XXXVI/205/06 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 wrze艣nia 2006 r. (proj. Nr 299).

搂 Opinia Komisji Bud偶etowej,

搂 Dyskusja,

搂 Podj臋cie uchwa艂y.11. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany statutu Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego (proj. Nr 300).

搂 Opinie sta艂ych Komisji Rady,

搂 Dyskusja,

搂 Podj臋cie uchwa艂y.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu przeciwdzia艂ania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy" (proj. Nr 301).

搂 Opinia Komisji Bud偶etowej,

搂 Dyskusja,

搂 Podj臋cie uchwa艂y.13. Projekt uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na umorzenie po偶yczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zak艂adowi Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach (obecnie w likwidacji) (proj. Nr 302).

搂 Opinia Komisji Bud偶etowej,

搂 Dyskusja,

搂 Podj臋cie uchwa艂y.14. Projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia szczeg贸艂owych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk艂adania na raty wierzytelno艣ci Powiatu Pyrzyckiego z tytu艂u nale偶no艣ci pieni臋偶nych, do kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy - Ordynacja podatkowa (proj. Nr 303).

搂 Opinia Komisji Bud偶etowej,

搂 Dyskusja,

搂 Podj臋cie uchwa艂y.15. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008 (proj. Nr 304).

搂 Opinia Komisji Bud偶etowej,

搂 Dyskusja,

搂 Podj臋cie uchwa艂y.16. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych (proj. Nr 305).

搂 Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli,

搂 Dyskusja,

搂 Podj臋cie uchwa艂y.17. Projekt uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia do dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do ustanowienia sztandaru Powiatu Pyrzyckiego (proj. Nr 306).

搂 Opinie sta艂ych komisji Rady,

搂 Dyskusja,

搂 Podj臋cie uchwa艂y.18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.19. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.20. Zamkni臋cie obrad XX sesji Rady Powiatu.
PRZEWODNICZ膭CY RADY


JERZY MAREK OLECH


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-10-22 07:52:33
Data ostatniej modyfikacji : 2008-10-22 07:52:33
Liczba wy艣wietle艅 : 2117licznik odwiedzin: 12479134