logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 34/2008 z dnia 24 wrze艣nia 2008 r.PROTOK脫艁 Nr 34/2008
z dnia 24 wrze艣nia 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu, aby przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e zmiana zwi膮zana jest ze zwi臋kszeniem dochod贸w o kwot臋 27 500 z艂, pochodz膮c膮 z dotacji przyznanych na zadania bie偶膮ce realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, na budow臋 systemu monitoringu w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym oraz na realizacj臋 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie program贸w korekcyjno-edukacyjnych dla sprawc贸w przemocy w rodzinie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Zmiany dotyczy艂y przesuni臋膰 艣rodk贸w z rezerwy zgodnie z wcze艣niejszymi decyzjami Zarz膮du o uregulowaniu nale偶no艣ci za letni wypoczynek dzieci i m艂odzie偶y w G艂ucho艂azach oraz podzieleniu 艣rodk贸w na doskonalenie nauczycieli. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek Rady Parafialnej w Gi偶ynie o wsparcie finansowe na wymian臋 poszycia dachowego ko艣cio艂a. Rada Parafialna zwr贸ci艂a si臋 do Starosty z pro艣b膮 o pomoc. Bezpo艣rednie przekazanie dotacji na ten cel nie jest mo偶liwe, gdy偶 zadania tego rodzaju nie nale偶膮 do zada艅 powiatu. Jedyna sytuacja, w kt贸rej powiat m贸g艂by dofinansowa膰 remont obiektu dotyczy obiektu zabytkowego. Jednak ko艣ci贸艂 w Gi偶ynie nie jest wpisany do rejestru zabytk贸w. W trakcie dyskusji cz艂onkowie Zarz膮du wskazali inne sposoby zdobywania funduszy na remont. Mieszka艅cy 呕ukowa zorganizowali festyn, z kt贸rego dochody pokry艂y 1/3 koszt贸w remontu ko艣cio艂a. W zwi膮zku z tym, 偶e Zarz膮d nie ma mo偶liwo艣ci przeznaczenia 艣rodk贸w na dofinansowanie wymiany poszycia dachowego ko艣cio艂a, nie wyra偶ono zgody na realizacj臋 tego wniosku. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e wp艂yn膮艂 do niego wniosek, z艂o偶ony przez dyrektora Wydzia艂u Architektury i Budownictwa o udzielenie podwy偶ki p艂ac osobom zatrudnionym w tym wydziale. Zdaniem pani dyrektor, pomimo regulacji p艂ac z pocz膮tku tego roku, istnieje dysproporcja pomi臋dzy p艂acami w Wydziale Architektury i Budownictwa a p艂acami w innych wydzia艂ach Starostwa. Ponadto, ze wzgl臋du na wzmo偶ony ruch inwestycyjny, wzrasta ilo艣膰 pracy, kt贸r膮 nale偶y wykona膰. Skarbnik zauwa偶y艂, 偶e przy regulacji p艂ac proponowano 艣rodki na podwy偶k臋 lub na zatrudnienie dodatkowej osoby. Dyrektor Wydzia艂u wybra艂a zatrudnienie dodatkowej osoby maj膮c 艣wiadomo艣膰, 偶e nast膮pi to kosztem wynagrodze艅 pozosta艂ych pracownik贸w. Starosta zapewni艂, 偶e analizuje wysoko艣ci wynagrodzenia pracownik贸w i stosownie do mo偶liwo艣ci i uzasadnionych potrzeb b臋dzie je regulowa艂.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Wnioskuje si臋 o utrzymanie wysoko艣ci dodatk贸w na tym samym poziomie. Starosta zaproponowa艂, aby obni偶y膰 z 40 % do 35 % wysoko艣膰 dodatku dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Propozycj臋 uzasadni艂 zbyt ma艂ym zaanga偶owaniem dyrektora w dzia艂alno艣膰 plac贸wki. Propozycja ta nie jest zwi膮zana z przeprowadzan膮 kontrol膮 wewn臋trzn膮. Jaros艂aw Ileczko zaproponowa艂, aby do czasu zako艅czenia kontroli wstrzyma膰 wyp艂acanie dodatku. Po konsultacji z prawnikiem, t臋 propozycj臋 odrzucono, gdy偶 nie ma mo偶liwo艣ci prawnych takiego dzia艂ania. Wicestarosta Jaros艂aw Stankiewicz zaproponowa艂, aby obni偶y膰 dodatek o 10 %. W wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za przyj臋to propozycj臋 Starosty. Zarz膮d zatwierdzi艂 nast臋puj膮ce dodatki:
dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach 40 %
dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach 35 %
dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach 45 %
dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach 30 %
dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach 30 %
wynagrodzenia zasadniczego na okres od 1 pa藕dziernika 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
Kolejny wniosek dotyczy艂 zatwierdzenia wysoko艣ci dodatku motywacyjnego dla dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Wnioskuje si臋 o utrzymanie wysoko艣ci dodatku na tym samym poziomie 30 %. Jaros艂aw Stankiewicz zauwa偶y艂, 偶e nie ma 偶adnych zastrze偶e艅 do pracy dyrektora. W zwi膮zku z tym Starosta zaproponowa艂, aby zwi臋kszy膰 wysoko艣膰 dodatku o 5 %. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zatwierdzi艂 dodatek motywacyjny dla dyrektora Domu Dziecka w Czernicach w wysoko艣ci 35 % wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 wrze艣nia 2008 r. do 28 lutego 2009 r. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek mieszka艅c贸w Przelewic o wykonanie prac na drogach powiatowych. Ireneusz Paw艂owski poinformowa艂, 偶e jest w kontakcie z w艂adzami Gminy i podj膮艂 ju偶 dzia艂ania w sprawach nale偶膮cych do kompetencji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Inwestycje zwi膮zane z budow膮 chodnik贸w i 艣cie偶ki rowerowej wymagaj膮 odr臋bnych rozm贸w i zaplanowania dzia艂a艅 na przysz艂o艣膰.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek firmy przewozowej o roz艂o偶enie na raty sp艂aty kary pieni臋偶nej za przekroczenie dopuszczalnych nacisk贸w na osi pojazdu poruszaj膮cego si臋 po drodze powiatowej. W艂a艣cicielka firmy wnioskuje o roz艂o偶enie kwoty 10聽200 z艂 na dwie miesi臋czne raty po 5聽100 z艂, p艂atne do 20 pa藕dziernika i do 20 listopada 2008 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.


Ad. 4.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o stanie realizacji inwestycji na terenie powiatu. Zbli偶aj膮 si臋 do ko艅ca prace przy budowie boiska przy Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Termin oddania obiektu zaplanowano na dzie艅 20 pa藕dziernika 2008 r. Zako艅czono ju偶 wymian臋 okien w sali gimnastycznej w Zespole Szk贸艂 Nr 1. Zako艅czono te偶 remont ulicy Okrzei w Lipianach. Uroczyste przeci臋cie wst臋gi odb臋dzie si臋 w dniu 25 wrze艣nia 2008 r.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................


Pyrzyce, dnia 24 wrze艣nia 2008 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-09-30 08:16:18
Data ostatniej modyfikacji : 2008-09-30 08:16:18
Liczba wy艣wietle艅 : 1976licznik odwiedzin: 12476635