logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 33/2008 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.PROTOK脫艁 Nr 33/2008
z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu, aby przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e zmiana zwi膮zana jest ze zwi臋kszeniem dochod贸w o kwot臋 771聽190 z艂, pochodz膮c膮 z dotacji przyznanych na zadania bie偶膮ce realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, realizacj臋 zadania organizacji mieszka艅 chronionych oraz budowy boisk sportowych w ramach projektu Orlik 2012. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek Komendanta Powiatowego Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach o zwrot wydatk贸w poniesionych na zakup materia艂贸w p臋dnych i smar贸w z tytu艂u zwi臋kszenia ilo艣ci zdarze艅 na terenie powiatu. Wnioskowana kwota wynosi 10聽800 z艂. Andrzej Gumowski Pe艂nomocnik Starosty ds. Obrony Cywilnej i Zarz膮dzania Kryzysowego, Spraw Obronnych oraz Wsp贸艂pracy ze S艂u偶bami i Stra偶ami Powiatowymi wyja艣ni艂, 偶e liczba po偶ar贸w w stosunku do roku poprzedniego wzros艂a o ponad 72 %, a liczba interwencji o 48 %. Spowodowa艂o to nieplanowany wzrost wydatk贸w. Sytuacja ta nosi ju偶 znamiona sytuacji kryzysowej i kwalifikuje si臋 do uj臋cia w ramach finansowania z rezerwy celowej na zarz膮dzanie kryzysowe. Jednocze艣nie zwr贸ci艂 si臋 do Zarz膮du z pro艣b膮 o uj臋cie w kwocie 10聽800 z艂 zap艂aty faktury wystawionej Szpitalowi Powiatowemu za utrzymanie Magazynu Rezerw Medycznych. Faktura na kwot臋 5聽200 z艂, obejmuje okres pierwszego p贸艂rocza 2008 r. By艂 to okres przej艣ciowy, za kt贸ry Komenda Stra偶y Po偶arnej nie otrzyma艂a zap艂aty. Do ko艅ca roku 2007 faktury za utrzymanie Magazynu op艂aca艂 Wojewoda. Od 1 stycznia 2008 r. op艂aty przej臋艂a Agencja Rezerw i Materia艂贸w w Warszawie, ale Szpital nie przysta艂 na proponowane warunki. W czerwcu 2008 r. Magazyn Rezerw Medycznych zosta艂 przeniesiony do Stargardu Szczeci艅skiego. Szpital nie jest w stanie wygospodarowa膰 艣rodk贸w na zap艂at臋 tej faktury, a Komendzie Stra偶y Po偶arnej s膮 one potrzebne, jak najszybciej. Istnieje mo偶liwo艣膰 odzyskania tych 艣rodk贸w od Agencji. Do tego czasu wnioskuje si臋, aby Zarz膮d uregulowa艂 nale偶no艣膰 za Szpital. W trakcie dyskusji rozwa偶ano mo偶liwo艣ci odzyskania tej kwoty, w przypadku uregulowania nale偶no艣ci za Szpital. Mo偶na by zabezpieczy膰 interes powiatu stosown膮 umow膮 ze Szpitalem lub Komend膮 Stra偶y Po偶arnej, w zale偶no艣ci od tego, kt贸ra jednostka dochodzi艂aby zwrotu koszt贸w. Kwesti臋 zap艂aty faktury na kwot臋 5聽200 z艂 Zarz膮d pozostawi艂 nierozstrzygni臋t膮 i przekaza艂 do rozpatrzenia przez radc臋 prawnego i Skarbnika. W sprawie przekazania 艣rodk贸w z rezerwy celowej na zarz膮dzanie kryzysowe Komendzie Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach, z przeznaczeniem na pokrycie wydatk贸w poniesionych na zakup materia艂贸w p臋dnych i smar贸w w kwocie 5聽600 z艂, Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejny wniosek, z艂o偶ony przez dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie, dotyczy艂 zwi臋kszenie bud偶etu jednostki na rok 2008 z przeznaczeniem na p艂ace. W zwi膮zku z nieplanowanymi odprawami, dyrektor DPS wnioskuje o zwi臋kszenie bud偶etu p艂ac o kwot臋 6聽372,96 z艂. Wed艂ug opinii Skarbnika, na podstawie sprawozda艅 finansowych, jednostka wykona艂a plan dochod贸w w pierwszym p贸艂roczu z nadwy偶k膮. Skala wzrostu dochod贸w pozwala szacowa膰, 偶e dochody w roku 2008 b臋d膮 wy偶sze od planowanych o ponad 200 tys. z艂. Wygospodarowanie kwoty rz臋du kilku tysi臋cy z tej nadwy偶ki nie powinno stanowi膰 problemu. R贸wnocze艣nie Skarbnik zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e dyrektor DPS zdaj膮c sobie spraw臋 z r贸偶nicy w planie i realnie osi膮ganych dochodach, powinien wyst膮pi膰 z wnioskiem o zwi臋kszenie planu dochod贸w i wydatk贸w, aby Zarz膮d m贸g艂 przygotowa膰 stosowny projekt uchwa艂y Rady Powiatu w sprawie zmiany bud偶etu. Taki wniosek powinien zosta膰 z艂o偶ony, co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem sesji Rady. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z opini膮 Skarbnika i odrzuci艂 wniosek o zwi臋kszenie bud偶etu p艂ac DPS w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o przeniesienie 艣rodk贸w z rezerwy celowej i og贸lnej na uregulowanie nale偶no艣ci za letni wypoczynek dzieci i m艂odzie偶y w G艂ucho艂azach. W rezerwie zosta艂y zabezpieczone 艣rodki na ten cel w wysoko艣ci 22聽500 z艂. Nale偶no艣膰 za pobyt w G艂ucho艂azach wynosi 12聽500 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przeniesienie 艣rodk贸w z rezerwy do dzia艂u 926 rozdzia艂 92695 i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 decyzj臋 w sprawie przekazania nieruchomo艣ci w trwa艂y zarz膮d na rzecz Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dotychczas w trwa艂ym zarz膮dzie znajdowa艂o si臋 85,7 % nieruchomo艣ci. Reszta by艂a w艂asno艣ci膮 Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. Odkupienie od Marsza艂ka jego udzia艂贸w spowodowa艂o, 偶e ca艂a nieruchomo艣膰 jest w艂asno艣ci膮 powiatu. Omawiana decyzja oddaje w trwa艂y zarz膮d O艣rodka pozosta艂e 14,3 % nieruchomo艣ci. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie og艂oszenia naboru na stanowisko kierownika Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach. Uchwa艂a jest nast臋pstwem wcze艣niej podj臋tej decyzji o og艂oszeniu naboru i zawiera regulamin konkursu oraz sk艂ad komisji rekrutacyjnej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.Ad. 4.

Ireneusz Paw艂owski przedstawi艂 aneks do porozumienia z firm膮 Budimex-Dromex, prowadz膮ca budow臋 trasy S 3. Porozumienie dotyczy zasad korzystania z dr贸g powiatowych w czasie tej budowy. Aneks rozszerza zakres prac na drogach powiatowych, kt贸re firma zobowi膮za艂a si臋 wykona膰 po zako艅czeniu budowy trasy S 3. Dodatkowe prace obejm膮 uregulowanie przepust贸w i przywr贸cenie stanu pierwotnego poboczy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podpisanie aneksu w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................


Pyrzyce, dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-09-30 08:14:40
Data ostatniej modyfikacji : 2008-09-30 08:14:40
Liczba wy艣wietle艅 : 2028licznik odwiedzin: 12433392