logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 30/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r.PROTOK脫艁 Nr 30/2008
z dnia 13 sierpnia 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Projekt pn. "Wi臋cej wiem - 艂atwiej zdam" b臋dzie realizowany w ramach konkursu og艂oszonego przez Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Szczecinie. Podczas trwania projektu, w okresie od 1 wrze艣nia 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r., 324 uczni贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU otrzyma wsparcie w formie dodatkowych zaj臋膰 pozalekcyjnych, pozaszkolnych i zaj臋膰 dydaktyczno-wyr贸wnawczych ukierunkowanych na wyr贸wnywanie brak贸w w zakresie wiedzy i umiej臋tno艣ci kulturowych, literackich i j臋zykowych, przedsi臋biorczo艣ci i nauk przyrodniczo- matematycznych, kt贸re umo偶liwi膮 podniesienie stopnia i poziomu zdawalno艣ci matury. Warto艣膰 projektu wynosi 290聽797,00 z艂, w tym wk艂ad w艂asny 37聽672,93 z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta zaproponowa艂 wprowadzenie zmiany w porozumieniu z Gmin膮 Bielice w sprawie wsp贸艂finansowania budowy chodnika w ci膮gu drogi powiatowej B臋dgoszcz-Chab贸wko. Na posiedzeniu Zarz膮du w dniu 23 lipca 2008 r. przyj臋to projekt tego porozumienia wprowadzaj膮c zmian臋 dotycz膮c膮 okre艣lenia wysoko艣ci dotacji celowej. Zmieniony zapis, ze wzgl臋d贸w formalnych uniemo偶liwia realizacj臋 porozumienia, gdy偶 nie pozwala na rozdzielenie zada艅 gminnych i powiatowych. Dlatego proponuje si臋 zatwierdzi膰 tre艣膰 porozumienia w wersji, w kt贸rej okre艣lenie "dotacj臋 celow膮 w wysoko艣ci 50 % koszt贸w inwestycji, jednak nie wi臋cej ni偶 90 tys. z艂" zast臋puje si臋 "dotacj臋 celow膮 w wysoko艣ci do 90 tys. z艂". Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta poprosi艂 J贸zefa Burcana likwidatora Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach o przedstawienie informacji o stanie finansowym SPZOZ w Pyrzycach w likwidacji. J贸zef Burcan poinformowa艂 Zarz膮d o post臋pach w sp艂acie wierzytelno艣ci oraz o tocz膮cych si臋 negocjacjach. Zawarto ju偶 ugody z 43 wierzycielami. Nie wszyscy wierzyciele sk艂onni s膮 do zawarcia ugody np. Enea, Amicus. Jednak do ko艅ca roku 2008, czyli do czasu zako艅czenia likwidacji b臋d膮 nadal prowadzone negocjacje. Uchwalenie przed艂u偶enia terminu likwidacji mog艂oby si臋 spotka膰 z protestem i wnioskiem o uniewa偶nienie takiej uchwa艂y. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wynikach kontroli wewn臋trznej w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie. Krzysztof Jastrz臋bski G艂贸wny Specjalista ds. Kontroli wyja艣ni艂, 偶e przedmiotem kontroli by艂o przestrzeganie procedur kontroli dokonywanych wydatk贸w w roku 2007 i 2008. Pewne uchybienia zosta艂y uj臋te w wyst膮pieniu pokontrolnym. Dzia艂ania podj臋te w celu poprawy procedur dokonywania wydatk贸w i ich terminowo艣ci, kontroluj膮cy uzna艂 za zadowalaj膮ce. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.

Ad. 5.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o realizacji projekt贸w finansowanych ze 藕r贸de艂 pozabud偶etowych przez jednostki organizacyjne powiatu. W roku 2008 powiat uczestniczy w 10 projektach. 艁膮czna warto艣膰 dotacji z nimi zwi膮zanych daje kwot臋 ok. 3 mln z艂.
Nast臋pnie przedstawi艂 aktualnie realizowane inwestycje. Wymieni艂 budow臋 boiska w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU, remont parkingu przed Starostwem, wymian臋 okien w sali gimnastycznej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1, adaptacj臋 pomieszcze艅 w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU na mieszkania chronione, adaptacj臋 pomieszcze艅 internatu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU na siedzib臋 Inspektoratu Weterynarii, remont chodnika i podjazdu przy budynku przy ul. Pozna艅skiej 1. Starosta zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e w tym budynku, gdzie mie艣ci si臋 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zosta艂a wyremontowana i oddana do u偶ytku toaleta przystosowana dla os贸b niepe艂nosprawnych.
Kolejne informacje dotyczy艂y organizacji obozu sportowego w G艂ucho艂azach dla 90 uczni贸w, zaci膮gni臋cia po偶yczki przez Zak艂ad Opieku艅czo-Leczniczy na sp艂at臋 zobowi膮za艅 wobec Szpitala oraz porozumie艅 z gminami na wsp贸艂realizacj臋 inwestycji drogowych na drogach powiatowych.
Wicestarosta poinformowa艂 o organizacji Kongresu Odnowy Wsi, kt贸ry ma si臋 odby膰 w Pyrzycach. Pocz膮tkowo planowano go na dni 27-28 wrze艣nia 2008 r. G艂贸wnym organizatorem jest Marsza艂ek Wojew贸dztwa, ale poprosi艂 o wsp贸艂udzia艂 w organizacji Powiat Pyrzycki, Gmin臋 Pyrzyce i Zachodniopomorsk膮 Izb臋 Rolnicz膮. W zwi膮zku z tym, 偶e na dzie艅 5 pa藕dziernika ustalono w Gminie Pyrzyce referendum w sprawie odwo艂ania ze stanowiska burmistrza, Zarz膮d Wojew贸dztwa podj膮艂 decyzj臋 o zmianie terminu Kongresu.
Jaros艂aw Ileczko z艂o偶y艂 wniosek, aby do porz膮dku kolejnego posiedzenia Zarz膮du wprowadzi膰 punkt dotycz膮cy gospodarki finansowej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU i zaprosi膰 ksi臋gow膮 oraz dyrektora. Starosta wyrazi艂 zgod臋.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Pyrzyce, dnia 13 sierpnia 2008 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-09-11 08:36:57
Data ostatniej modyfikacji : 2008-09-11 08:40:16
Liczba wy艣wietle艅 : 2058

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  11.09.2008 07:36poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12462925