logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 31/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.PROTOK脫艁 Nr 31/2008
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z wykonania bud偶etu powiatu za I p贸艂rocze 2008 r. Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali wcze艣niej sprawozdanie do zapoznania si臋 i aby mogli wnie艣膰 uwagi do tego opracowania. 呕adnych uwag nie wniesiono. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przekazania tego sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rady Powiatu Pyrzyckiego.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Uchwa艂膮 wprowadza si臋 do bud偶etu dotacje przyznane przez Wojewod臋. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciu 艣rodk贸w z rezerwy na inwestycje na drogach powiatowych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂a wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009. Uchwa艂a zawiera wzory dokument贸w, jednolitych dla wszystkich jednostek organizacyjnych, kt贸re pos艂u偶膮 do planowania przysz艂orocznego bud偶etu. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂a wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za rok 2008. Informacja ta stanowi za艂膮cznik do projektu bud偶etu na rok przysz艂y. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki PFRON. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyst膮pi艂o do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Projekt uchwa艂y okre艣la podzia艂 艣rodk贸w na dofinansowanie koszt贸w tworzenia i dzia艂ania warsztat贸w terapii zaj臋ciowej oraz na inne zadania realizowane przez PCPR. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu dochod贸w Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Jednostka wypracowa艂a dochody wy偶sze od planowanych. Uzyskane 艣rodki b臋d膮 wykorzystane na zakup nowego sprz臋tu - skraplarki do emulsji i urz膮dzenia do malowania pas贸w na jezdni. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋. Ireneusz Paw艂owski p.o. dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych wstrzyma艂 si臋 od g艂osu.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 ofert臋 Banku DnB NORD na emisj臋 obligacji komunalnych. Zgodnie z zapisami w bud偶ecie powiatu konieczne jest wyemitowanie obligacji komunalnych powiat pyrzyckiego na kwot臋 4,59 mln z艂. W wyniku negocjacji z Bankiem DnB NORD uzyskano korzystn膮 ofert臋. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyj臋cie tej oferty i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y Rady Powiatu. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e wystarczy zmieni膰 obowi膮zuj膮c膮 uchwa艂臋 w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz膮d.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2008 r. w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych. 艢rodki na doskonalenie nauczycieli s膮 zabezpieczone w bud偶ecie powiatu i stanowi膮 1 % planowanych rocznych 艣rodk贸w na wynagrodzenia nauczycieli. Zasady zosta艂y pozytywnie zaopiniowane przez zwi膮zki zawodowe. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora plac贸wki o艣wiatowej. W zwi膮zku z up艂ywem z dniem 31 sierpnia 2008 r. 5-letniej kadencja pe艂nienia przez pani膮 Wand臋 K艂odawsk膮 obowi膮zk贸w dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach, w dniu 15 maja 2008 r. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o odst膮pieniu od procedury konkursowej i przed艂u偶eniu powierzenia jej stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 na kolejne 5 lat i zwr贸ci艂 si臋 do Rady Pedagogicznej ZS Nr 1 oraz do Kuratora O艣wiaty w Szczecinie o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Rada Pedagogiczna opowiedzia艂a si臋 za przed艂u偶eniem powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi, a Kurator O艣wiaty w Szczecinie, wyrazi艂 zgod臋 na przed艂u偶enie powierzenia stanowiska dyrektora plac贸wki pani Wandzie K艂odawskiej od dnia 1 wrze艣nia 2008 r. do 31 sierpnia 2013 r. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋.
Jaros艂aw Ileczko poprosi艂 dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU o wyja艣nienia w sprawie dzia艂alno艣ci komercyjnej internatu. Jego zdaniem nie jest w艂a艣ciwie wykorzystywana baza noclegowa i nie uzyskuje si臋 odpowiednich dochod贸w. Takie mo偶liwo艣ci daje budowa trasy S 3. Pracownicy tam zatrudnieni poszukuj膮 nocleg贸w. W internacie nie wyremontowano 艂azienek nie dzia艂a sto艂贸wka. W tej sytuacji zdarza si臋, 偶e pracownicy rezygnuj膮 z zakwaterowania w internacie. Jedno pi臋tro zosta艂o udost臋pnione archeologom. Podobno mieszkali tam przez d艂u偶szy czas bez 偶adnej umowy. Zamkn臋li wej艣cie na pi臋tro i nikt nie wiedzia艂 ilu ich tam mieszka i co robi膮. Nie jest prowadzona ewidencja mieszka艅c贸w. Umo偶liwia to mieszkanie kilku osobom w pokoju wynaj臋tym dla jednej osoby.
Jako niegospodarne dzia艂ania przytoczy艂 obni偶enie stawek za wynajem pomieszcze艅 mieszkalnych dla nauczycieli. Jego zdaniem niew艂a艣ciwa by艂a decyzja reorganizacji na stanowiskach wicedyrektor贸w. Nie przynios艂a ona zapowiadanych oszcz臋dno艣ci. Poprosi艂 te偶 o wyja艣nienie, na co przeznaczono 10 telewizor贸w zakupionych ze 艣rodk贸w wypracowanych przez Warsztaty.
Waldemar Lemiesz dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU nie zgodzi艂 si臋 z zarzutami niew艂a艣ciwej dzia艂alno艣ci internatu. Prowadzony jest rejestr mieszka艅c贸w. Mieszka艅cy maj膮 mo偶liwo艣膰 korzystania ze sto艂贸wki. W okresie wakacyjnym kucharki pracuj膮 na jedn膮 zmian臋 i obiady s膮 wydawane do godziny dwudziestej. Planowane by艂y remonty 艂azienek. Nie przyst膮piono do nich z tego wzgl臋du, 偶e budynek zosta艂 przeznaczony na dzia艂alno艣膰 administracyjno-biurow膮, a plany remontu zak艂ada艂y 艂azienki socjalne z prysznicami.
Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji z rezerw膮 odni贸s艂 si臋 do zarzut贸w niegospodarno艣ci. Jego zdaniem s膮 nieuzasadnione i mijaj膮ce si臋 z prawd膮. W ostatnim czasie zauwa偶a si臋 racjonalizacj臋 wydatk贸w i zatrudnienia. W tym roku zaplanowano wp艂ywy na 250 tys. z艂, a wynios艂y one 400 tys. z艂. Potwierdza to, 偶e dzia艂alno艣膰 internatu jest dochodowa. Niezadowolenie mieszka艅c贸w to przypadki sporadyczne i nie mo偶na rezygnowa膰 z przyj臋tej koncepcji budynku biurowego i budowa膰 nowych 艂azienek socjalnych, aby zaspokoi膰 oczekiwania kilku mieszka艅c贸w, tym bardziej, 偶e za rok ich ju偶 nie b臋dzie. Nale偶y wy艂膮czy膰 z nadzoru szko艂y obiekty, kt贸re nie s膮 przez ni膮 wykorzystywane, a jednocze艣nie podnosi膰 standard obiekt贸w szkolnych. Takie dzia艂ania s膮 prowadzone. Jeden budynek internatu przejmie administracja, budynki mieszkalne przejmie pomoc spo艂eczna na mieszkania chronione. Potrzeby szko艂y musz膮 by膰 tak zbilansowane, aby by艂y finansowane w ca艂o艣ci z subwencji przekazywanej przez pa艅stwo. Na zako艅czenie dyrektor Jakie艂a zaproponowa艂, aby przeprowadzi膰 kontrol臋 wewn臋trzn膮 w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU, kt贸ra wyja艣ni wszystkie sporne kwestie. Starosta wyrazi艂 na to zgod臋 i zapowiedzia艂, 偶e zgodnie ze swoimi kompetencjami zleci przeprowadzenie kontroli wewn臋trznej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w zakresie, kt贸ry zostanie okre艣lony w porozumieniu z Jaros艂awem Ileczko.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 porozumienia pomi臋dzy Powiatem Pyrzyckim a Gminami, na kt贸rych terenie b臋d膮 prowadzone inwestycje na drogach powiatowych. Pierwsze porozumienie z Gmin膮 Lipiany dotyczy艂o wsp贸艂finansowania inwestycji przebudowa ulicy Okrzei w mie艣cie Lipiany. Na mocy tego porozumienia Powiat i Gmina przeznacz膮 w roku 2008 po 50 % kwoty koszt贸w szacowanych na 200 tys. z艂. Generalnym inwestorem b臋dzie Zarz膮d Dr贸g Powiatowych. Drugie porozumienie z Gmin膮 Pyrzyce dotyczy艂o wsp贸艂finansowania inwestycji remont chodnika w miejscowo艣ci Krzemlin. Na mocy tego porozumienia Powiat i Gmina przeznacz膮 w roku 2008 kwoty w wysoko艣ci po 60 tys. z艂. Generalnym inwestorem b臋dzie Zarz膮d Dr贸g Powiatowych. Kolejne porozumienie z Gmin膮 Warnice dotyczy艂o wsp贸艂finansowania inwestycji remont chodnika w miejscowo艣ci Re艅sko. Na mocy tego porozumienia Powiat i Gmina przeznacz膮 w roku 2008 kwoty w wysoko艣ci po 80 tys. z艂. Generalnym inwestorem b臋dzie Zarz膮d Dr贸g Powiatowych. Nast臋pne porozumienie z Gmin膮 Przelewice dotyczy艂o wsp贸艂finansowania inwestycji budowa chodnik贸w w miejscowo艣ci Kosin. Na mocy tego porozumienia Powiat przeka偶e Gminie Przelewice dotacj臋 celow膮 w wysoko艣ci 80 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie tych czterech porozumie艅 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie og艂oszenia przetargu na dzier偶aw臋 alei drzew owocowych na odcinku drogi K艂odzino-Topolinek. Przedmiot przetargu stanowi膮 34 jab艂onie i jedna grusza, dzier偶awione na jeden rok. Cena wywo艂awcza to 175 z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 wniosek o og艂oszenie konkursu na stanowisko kierownicze w Powiatowym O艣rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Z ko艅cem bie偶膮cego roku obecny kierownik PODGiK odchodzi na emerytur臋. Od kandydata na to stanowisko wymaga si臋 posiadania specjalistycznych kwalifikacji, dlatego nale偶y jak najwcze艣niej og艂osi膰 konkurs i mie膰 mo偶liwo艣膰 przeprowadzenia ewentualnego ponownego post臋powania. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Ad. 6.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o rozszerzenie sieci kamer TV do monitoringu miasta Pyrzyce op艂acanych przez Starostwo Powiatowe o jedn膮 kamer臋 obrotow膮. Wniosek ten by艂 ju偶 rozpatrywany przez Zarz膮d na pocz膮tku tego roku. Ani w tamtym okresie, ani w tym w bud偶ecie powiatu nie by艂o 艣rodk贸w na ten cel. Zaplanowanie 艣rodk贸w na finansowanie dodatkowej kamery mo偶e nast膮pi膰 w bud偶ecie roku 2009. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na uj臋cie w projekcie bud偶etu powiatu na rok 2009 funduszy na monta偶 i utrzymanie jeszcze jednej kamery obrotowej w rejonie Placu Wolno艣ci. Lokalizacja kamery powinna pozwoli膰 na monitorowanie nieruchomo艣ci b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 powiatu. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 7.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wynikach kontroli wewn臋trznej w Powiatowym Urz臋dzie Pracy, sprawozdanie realizacji planu kontroli wewn臋trznych za I p贸艂rocze 2008 r., informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu: "Ochrona 艣rodowiska na terenie powiatu pyrzyckiego, zagro偶enia i dzia艂ania podejmowane w celu ich wyeliminowania", "Informacja o pozyskiwaniu przez Starostwo oraz jednostki organizacyjne funduszy Unii Europejskiej programy, do kt贸rych przyst膮piono", "Informacja o sytuacji Szpitala, SPZOZ w likwidacji oraz ZOL", "Wspieranie os贸b niepe艂nosprawnych, wsp贸艂praca PSOUU Ko艂o w Pyrzycach. Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej. Funkcjonowanie OREW w Nowielinie". Zarz膮d przyj膮艂 informacje.

Ad. 8.
Starosta przedstawi艂 pismo Konsula Honorowego Ukrainy w Szczecinie z pro艣b膮 o udzielenie pomocy technicznej, finansowej oraz humanitarnej w likwidacji skutk贸w katastrofy, kt贸ra nawiedzi艂a zachodni膮 cz臋艣膰 Ukrainy. W dniach 23-27 lipca 2008 r. obfite opady spowodowa艂y rozleg艂e zniszczenia i zatopienia. Zarz膮d zdecydowa艂 o podj臋ciu dzia艂a艅 maj膮cych na celu udzielenie pomocy humanitarnej wsp贸lnie ze stowarzyszeniem Nasz Szpital.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Pyrzyce, dnia 29 sierpnia 2008 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-09-11 08:39:24
Data ostatniej modyfikacji : 2008-09-11 08:39:24
Liczba wy艣wietle艅 : 2080licznik odwiedzin: 12433382