logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XVIII SESJA RADY POWIATU

PORZ膭DEK OBRAD XVIII SESJI RADY POWIATU NA DZIE艃 17 WRZE艢NIA 2008 ROKU godz. 14.00 w Pa艂acu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach

PORZ膭DEK OBRAD
XVIII SESJI RADY POWIATU
NA DZIE艃 17 WRZE艢NIA 2008 ROKU
godz. 14.00 w Pa艂acu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach


Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.

Przyj臋cie protoko艂u z obrad XVII sesji Rady Powiatu.

WYST膭PIENIE W脫JTA GMINY PRZELEWICE.

Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

Interpelacje i zapytania radnych.

Ochrona 艣rodowiska na terenie powiatu pyrzyckiego, zagro偶enia i podejmowane dzia艂ania w celu ich wyeliminowania.
Opinia Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

Dzia艂alno艣膰 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych.
Opinia Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

Informacja o pozyskiwaniu przez Starostwo oraz jednostki organizacyjne funduszy Unii Europejskiej, programy, do kt贸rych przyst膮piono.
Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

Informacja Zarz膮du Powiatu o realizacji bud偶etu za I p贸艂rocze 2008 r.
Opinie sta艂ych komisji Rady,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.


Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I p贸艂rocze 2008 r.
Dyskusja,
Przyj臋cie sprawozdania.


Informacja o sytuacji Szpitala Powiatowego, Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji oraz Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego.
Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.


Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych (proj. 295).
Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008 (proj. 296).
Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.


Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXXVII/220/06 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 pa藕dziernika 2006 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz膮d (proj. 297).
Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.Projekt uchwa艂y w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego (proj. 298).
Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.


Projekt uchwa艂y w sprawie ustanowienia wyr贸偶nienia "Ludzie Ziemi Pyrzyckiej" (proj. 292 A) .
Opinie sta艂ych komisji Rady,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

Zamkni臋cie obrad XVIII sesji Rady Powiatu.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECH
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-09-08 14:05:11
Data ostatniej modyfikacji : 2008-09-08 14:05:11
Liczba wy艣wietle艅 : 2364licznik odwiedzin: 12479311