logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 26/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.PROTOK脫艁 Nr 26/2008
z dnia 9 lipca 2008
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad.1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania 4 g艂os贸w za.

Ad.2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Nr 40/2008 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych ulic w Gryfinie, wymienionych w za艂膮czniku do niniejszej uchwa艂y w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad.3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Nr 41/2008 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Tytu艂 tego projektu "Ci膮gnik, kombajn czy samoch贸d - damy rad臋". Starosta poinformowa艂, 偶e Powiat Pyrzycki dosta艂 propozycj臋 realizacji tego projektu w ramach konkursu og艂oszonego przez Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Szczecinie. Projekt "Ci膮gnik, kombajn czy samoch贸d - damy rad臋" jest wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego IX rozwoju i wykszta艂cenia kompetencji w regionach dzia艂ania 9.2 podniesienia atrakcyjno艣ci i jako艣ci rolnictwa zawodowego. Projekt ten adresowany jest do wszystkich uczni贸w RCKU w Pyrzycach. Warto艣膰 tego projektu realizowanego od 1 wrze艣nia bie偶膮cego roku do 30 listopada 2009 r. wynosi 340 tys. 325 z艂 70 gr. W tym wk艂ad w艂asny wynosi 43 ty艣 404 z艂 26 gr. Podczas trwania tego projektu 160-ciu uczni贸w zdob臋dzie uprawnienia zawodowe, prawo jazdy kat. B, E oraz uprawnienia do kierowania kombajnem zbo偶owym. Starosta poinformowa艂 r贸wnie偶, 偶e ok. 85% b臋dzie z funduszy pozabud偶etowych. Zarz膮d Powiatu wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 dla projektu i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad.4.
Starosta przedstawi艂 wniosek Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami dotycz膮cy protoko艂u uzgodnie艅 mi臋dzy Inspekcj膮 Weterynaryjn膮 Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Pyrzycach a Zarz膮dem Powiatu Pyrzyckiego. Zaproponowano, 偶e nale偶y zagospodarowa膰 pomieszczenia RCKU oraz te nieruchomo艣ci, kt贸re szko艂a posiada, a wtedy b臋dzie mo偶na zej艣膰 w cz臋艣ci z koszt贸w utrzymania obiektu, oraz w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej poprawi膰 warunki pracy inspekcji weterynaryjnej. S膮 to g艂贸wne idee tego pomys艂u. Obecna nieruchomo艣膰 zajmowana przez Inspektora Weterynarii jest w艂asno艣ci膮 powiatu. Zosta艂a ona przekazana w formie darowizny przez Gmin臋 Pyrzyce na cele weterynaryjne.
Starosta spyta艂 czy kto艣 ma jakie艣 uwagi do porozumienia z Lekarzem Weterynarii i Zarz膮dem w sprawie podj臋cia dzia艂a艅 maj膮cych na celu wydzielenia pomieszcze艅 uzgodnionych wcze艣niej. Poddano pod g艂osowanie wniosek Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami dotycz膮cy protoko艂u uzgodnie艅 pomi臋dzy Inspekcj膮 Weterynaryjn膮 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pyrzycach a Zarz膮dem Powiatu.
Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad.5.
Starosta powita艂 Mariusza Majaka Przewodnicz膮cego Komisji Przetargowej. Poprosi艂 o relacje z przebiegu przetargu.

Mariusz Majak poinformowa艂, 偶e og艂oszenie o przetargu zosta艂o wywieszone 5 czerwca 2008 r. na stronach internetowych oraz na tablicy og艂osze艅 tak jak wymagaj膮 tego przepisy. W dniu 4 lipca odby艂a si臋 Sesja otwarcia ofert, do okre艣lonego terminu sk艂adania ofert z艂o偶ono ich 6. 呕adna z ofert nie by艂a na tyle dobra cenowo, aby odpowiada艂a kwocie, jak膮 mo偶na by艂oby przeznaczy膰 na wykonanie tego zam贸wienia. Najta艅sza oferta licz膮ca brutto 1 milion 292 tys. 558 z艂 54 gr. to oferta firmy PRESTIGE ze Szczecina. Poinformowa艂, 偶e w obecnej chwili s膮 mo偶liwe dwa wyj艣cia, albo uniewa偶ni膰 post臋powanie ze wzgl臋du na to, 偶e cena najta艅szej oferty przekracza mo偶liwo艣ci finansowe jakie zamawiaj膮cy ma przeznaczy膰 na wykonanie tego zam贸wienia w bud偶ecie, b膮d藕 jak b臋d膮 mo偶liwo艣ci finansowe dokona膰 korekty planu finansowego i wtedy zawrze膰 umow臋. S膮 to dwie mo偶liwo艣ci, Zarz膮d musi podj膮膰 decyzje. Poinformowa艂 r贸wnie偶, 偶e termin kt贸ry jest okre艣lony to 30 dni od dnia kiedy z艂o偶ono oferty. Nale偶y niezw艂ocznie podj膮膰 decyzje, albo og艂osi膰 o uniewa偶nieniu, lub zwo艂a膰 sesj臋 nadzwyczajn膮 a w przypadku gdy og艂osi艂oby si臋 o uniewa偶nieniu post臋powania trzeba podj膮膰 艣rodki, zmierzaj膮ce do tego, aby w tym roku wy艂oni膰 wykonawc臋, mo偶na wykona膰 korekt臋 tego zam贸wienia; zrezygnowa膰 z jakiego艣 zakresu rob贸t. Mo偶na zrobi膰 korekty wyznaczonych prac np. rezygnacja z o艣wietlenie, zmiana ogrodzenia b膮d藕 rezygnacja z zaplecza. Poinformowa艂 r贸wnie偶, 偶e je偶eli zamawiaj膮cy chce zrezygnowa膰 z zakresu prac to nale偶y wys艂a膰 zapytanie do Ministra i je艣li wyrazi zgod臋 to wszystko dalej mo偶na kontynuowa膰.

Andrzej Wabi艅ski Skarbnik poinformowa艂, 偶e w bud偶ecie s膮 zabezpieczone 艣rodki na wydatki inwestycyjne 800 tys. Natomiast na program "Orlik 2012" ka偶da inwestycja boiska ma si臋 zamkn膮膰 kwot膮 1 miliona z艂 i po jednej trzeciej ma by膰 dofinansowywane przez Marsza艂ka, Ministra i w jednej trzeciej przez Powiat. Zwi臋kszenie planu wydatk贸w spowoduje wi臋kszy deficyt, na kt贸ry Powiat nie sta膰, poniewa偶 szybko rosn膮 oprocentowania. Na 2009 r. z tytu艂u obs艂ugi d艂ug贸w b臋dzie trzeba zap艂aci膰 176 tys. wi臋cej odsetek ni偶 zawarto w prognozie d艂ug贸w. Istotn膮 spraw膮, kt贸ra przewija si臋 to problem finansowania opieki spo艂ecznej. Jest to zwi膮zane z tym, 偶e osoby kt贸re zosta艂y skierowane do DPS na starych zasadach do ko艅ca grudnia 2004 r. na nich dostaje si臋 dotacje. Dotacje s膮 liczone wed艂ug 艣redniej Wojew贸dzkiej. Koszty sta艂e takiej jednostki rosn膮, poniewa偶 rosn膮 koszty energii i najwi臋kszy wzrost jest w art. 偶ywno艣ciowych. Do ko艅ca roku mo偶na obraca膰 si臋 jedynie wok贸艂 tego deficytu, kt贸ry jest zaplanowany czyli 4 miliony 590 tys. z艂 i nie mo偶na go zwi臋kszy膰. Podsumowuj膮c zaproponowa艂, aby uniewa偶ni膰 przetarg, poniewa偶 cena zosta艂a przekroczona, lecz mo偶na si臋 ubiega膰 na to zadanie w przysz艂ym roku.

Starosta poinformowa艂, 偶e pad艂a r贸wnie偶 propozycja o budowie boisk w tym, w przysz艂ym i nast臋pnym roku w programie "Orlik 2012". Oznajmi艂, 偶e jest to bardzo ambitny plan. Na pocz膮tku mia艂y o to zabiega膰 tylko ma艂e gminy, lecz zaistnia艂o ryzyko, 偶e ma艂o gmin b臋dzie si臋 stara艂o o te inwestycje. Starosta r贸wnie偶 przekaza艂, 偶e wykona si臋 prace we w艂asnym zakresie poprzez np. frezowanie asfaltu. Przyst膮piono r贸wnie偶 do zagospodarowania pomieszcze艅 internatu kompleksu B przez Inspekcj臋 Weterynaryjn膮 oraz inne mo偶liwe instytucje. Je偶eli odst膮pi si臋 od inwestycji to mo偶na jeszcze prze艂o偶y膰 j膮 na przysz艂y rok. Informowany Wicemarsza艂ek Wojew贸dztwa Witold Jab艂o艅ski stwierdzi艂, 偶e wie jak wygl膮da przetarg w Pyrzycach i uzna艂, 偶e uzyskali艣my dobr膮 cen臋 przetargu. Wyrazi艂 opini臋, 偶e je艣li prze艂o偶y si臋 inwestycj臋 na nast臋pny rok to ta kwota po przetargu b臋dzie wy偶sza, poniewa偶 koszty pracy rosn膮, ceny materia艂贸w r贸wnie偶.
Ireneusz Paw艂owski zaproponowa艂, aby odst膮pi膰 od zawartych w projekcie niekt贸rych prac. Mo偶na zrezygnowa膰 chocia偶by z o艣wietlenia, zmiany ogrodzenia b膮d藕 rezygnacji z zaplecza.

Mariusz Majak Przewodnicz膮cego Komisji Przetargowej stwierdzi艂, 偶e w sprawie wykonawstwa jest mo偶liwe aneksowanie umowy, je偶eli zmiana jest korzystna dla zamawiaj膮cego. Minister wyra偶a zgod臋 na takie zmiany.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik poinformowa艂, 偶e Starostwo jest ju偶 na debecie, przeznaczona kwota 4 mln 590 tys. z艂otych jest na pokrycie deficytu bud偶etowego. Bud偶et si臋 spina, po stronie przychod贸w pod warunkiem sp艂aty zaplanowanych po偶yczek Szpitala i ZOL.

Zarz膮d Powiatu wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 zatwierdzaj膮c protoko艂u z post臋powania przetargowego wskazuj膮c na najkorzystniejsz膮 ofert臋 tj. Firm臋 PRESTIGE, podj膮艂 decyzje w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad.6.
Starosta przedstawi艂 wniosek Geodety Powiatowego o zwi臋kszeniu wydatk贸w w Dziale 700, Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo艣ciami - ZADANIA W艁ASNE z kwoty 5000 z艂 do kwoty 17000 z艂 Poinformowa艂 o podziale 10-ciu dzia艂ek znajduj膮cych si臋 za internatem RCKU w celu uporz膮dkowania sposobu zagospodarowania. Sprzeda偶 dzia艂ek mo偶e przynie艣膰 dodatkowe dochody. Podzia艂 dzia艂ek, nale偶y zrobi膰 jak najszybciej, poniewa偶 ceny nieruchomo艣ci mog膮 spa艣膰. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 wniosek w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Starosta przedstawi艂 r贸wnie偶 wniosek Komendy Powiatowej Policji w sprawie dofinansowania specjalistycznego pojazdu nieoznakowanego przystosowanego do zatrzymywania "pirat贸w drogowych". Poinformowa艂, 偶e pojazd kosztuje 45 ty艣 z艂, natomiast Komenda Policji ma zabezpieczonych ju偶 20 tys. z艂. Komendant Policji wyst膮pi艂 do wszystkich Samorz膮d贸w o wsparcie i czeka na szybk膮 odpowied藕. Zarz膮d po przedyskutowaniu sprawy jednomy艣lnie zgodzi艂 si臋, aby wniosek prze艂o偶y膰 na termin p贸藕niejszy po dokonaniu analizy wykonania bud偶etu za I p贸艂rocze.

Ad.7.
Starosta przedstawi艂 protok贸艂 kontroli Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, kt贸ry jest do wgl膮du. Drobne rzeczy s膮 do poprawy. Na koniec stwierdzi艂, 偶e nie ma wa偶nych narusze艅.

Ad.8.
Starosta w sprawach r贸偶nych poinformowa艂 o planowanym I Zachodniopomorskim Kongresie Odnowy Wsi, kt贸ry odb臋dzie si臋 przypuszczalnie 26-27 wrze艣nia 2008 r., poinformowa艂 o akcji protestacyjnej na drodze Nr 3 w pi膮tek 11 lipca 2008 r. oraz o wypracowanych opiniach przez Konwent Starost贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w sprawach o dofinansowanie s艂u偶by zdrowia i pomocy rolnikom w zwi膮zku z susz膮. Poinformowa艂 r贸wnie偶, 偶e 31 sierpnia 2008 r. odb臋d膮 si臋 Do偶ynki Archidiecezjalne.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:

Miros艂aw Gryczka

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du

1. ..............................
2. ..............................
3. ..............................
4. ..............................
5. ..............................

Pyrzyce, dnia 9 lipca 2008 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-08-28 12:34:36
Data ostatniej modyfikacji : 2008-08-28 14:26:47
Liczba wy艣wietle艅 : 2325

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  28.08.2008 13:25poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  28.08.2008 11:34poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12462844