logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 29/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.PROTOK脫艁 Nr 29/2008
z dnia 30 lipca 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Wicestarosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. Projekt tej uchwa艂y zosta艂 przyj臋ty przez Zarz膮d na poprzednim posiedzeniu. W dniu 28 lipca 2008 r. projekt uzyska艂 pozytywn膮 opini臋 Komisji Bud偶etowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Wyja艣ni艂, 偶e zmiany polegaj膮 na przesuni臋ciu 艣rodk贸w w wysoko艣ci 50 tys. z艂 na sfinansowanie prac przygotowawczych zwi膮zanych z budow膮 boiska w ramach projektu "Orlik 2012". Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Ryszard Grzesiak dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach przedstawi艂 plan finansowy Szpitala na I p贸艂rocze 2008 r. Wyja艣ni艂, 偶e plan zosta艂 przyj臋ty przez Rad臋 Spo艂eczn膮 dzia艂aj膮c膮 przy Szpitalu. Obecnie sytuacja finansowa jest du偶o lepsza ni偶 za艂o偶ono w planie, dzi臋ki dodatkowym 艣rodkom przyznanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dodatkowe 艣rodki w wysoko艣ci ok. 900 tys. z艂 pozwoli艂y wyr贸wna膰 braki zwi膮zane z przyznanymi na pocz膮tku roku podwy偶kami wynagrodze艅 dla pracownik贸w i na racjonalne finansowanie dzia艂alno艣ci. Zarz膮d przyj膮艂 plan w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Iwona Zibrowska dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach przedstawi艂a plan finansowy Zak艂adu na rok 2008 r. Zarz膮d przyj膮艂 plan w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w I kwartale 2008 r. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdania w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 wnioski o ustalenie wysoko艣ci wynagrodzenia dodatkowego dyrektorowi Szpitala Powiatowego i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za I kwarta艂 2008 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyznanie dodatkowego wynagrodzenia dyrektorowi Szpitala Powiatowego i dyrektorowi Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za I kwarta艂 2008 r. w pe艂nej wysoko艣ci, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Ad. 4.

Wicestarosta poinformowa艂 o maj膮cym si臋 dzi艣 odby膰 spotkaniu organizacyjnym z udzia艂em Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w sprawie Kongresu Odnowy Wsi. Kongres ma si臋 odby膰 w Pyrzycach w dniach 27-28 wrze艣nia 2008 r.
Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu poinformowa艂 Zarz膮d o przypadku nielegalnego wywozu 艣mieci. Na poboczu, przy drodze powiatowej zosta艂 wy艂adowany transport 艣mieci i martwych ryb. Istnieje podejrzenie, 偶e pochodz膮 one z zagranicy. Spraw膮 zaj膮艂 si臋 G艂贸wny Inspektor Ochrony 艢rodowiska w Warszawie.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 30 lipca 2008 r. 5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-08-28 12:35:53
Data ostatniej modyfikacji : 2008-08-28 12:35:53
Liczba wy艣wietle艅 : 1857licznik odwiedzin: 12462633