logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 28/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.PROTOK脫艁 Nr 28/2008
z dnia 23 lipca 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Wicestarosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008. Uchwa艂a dotyczy艂a wprowadzenia do bud偶etu powiatu zwi臋kszenia dotacji celowej z bud偶etu pa艅stwa. Dotacja w kwocie 15 000 z艂 przyznana zosta艂a Domowi Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Skarbnik przedstawi艂 projekt uchwa艂y Zarz膮du w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. Wyja艣ni艂, 偶e konieczne jest dokonanie zmian w bud偶ecie, polegaj膮cych na przesuni臋ciu 艣rodk贸w z rezerwy celowej na sfinansowanie remontu parkingu oraz op艂at za pobyt dzieci z naszego powiatu w plac贸wkach opieku艅czych w innych powiatach. Rezerwa celowa by艂a utworzona na inwestycje wsp贸艂finansowane ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej. Uchwa艂a w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej musi uzyska膰 pozytywn膮 opini臋 Komisji Bud偶etowej. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za i skierowa艂 go do Komisji Bud偶etowej.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych oraz plac贸wek niepublicznych wymienionych w art. 2 pkt. 5 ustawy o systemie o艣wiaty funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji wyja艣ni艂, 偶e poprzednia uchwa艂a w tej sprawie zosta艂a zakwestionowana przez dyrekcj臋 niepublicznej szko艂y Centrum Edukacyjne Omnibus. Obecnie uchyla si臋 poprzedni膮 uchwa艂臋 i wprowadza stawki dotacji w oparciu o stawki obowi膮zuj膮ce w powiecie stargardzkim. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta, kt贸ry uczestniczy艂 w posiedzeniu tylko w tym punkcie, przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki. Projekt obejmuje szkolenia w dziedzinie nauki j臋zyk贸w obcych i obs艂ugi komputera. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie. Urszula Konopnicka dyrektor DPS-u zaproponowa艂a zmiany w strukturze organizacyjnej porz膮dkuj膮ce podleg艂o艣膰 s艂u偶bow膮 oraz bardziej szczeg贸艂owe zapisy dotycz膮ce zakres贸w obowi膮zk贸w. Wprowadzenie zmian nie powoduje zmian w zatrudnieniu ani w bud偶ecie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Wicestarosta przedstawi艂 projekt porozumienia z Gmin膮 Bielice w sprawie wsp贸艂finansowania remontu drogi powiatowej w miejscowo艣ci Nowe Chrapowo. Na mocy tego porozumienia powiat przeka偶e w roku 2008 Gminie Bielice dotacj臋 celow膮 w wysoko艣ci 50 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie tego porozumienia w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 projekt porozumienia z Gmin膮 Bielice w sprawie wsp贸艂finansowania budowy chodnika w ci膮gu drogi powiatowej B臋dgoszcz-Chab贸wko. W projekcie proponuje si臋 przekazanie dotacji celowej w wysoko艣ci 90 tys. z艂. Wicestarosta zaproponowa艂, aby zmieni膰 ten zapis na "dotacj臋 celow膮 w wysoko艣ci 50 % koszt贸w inwestycji, jednak nie wi臋cej ni偶 90 tys. z艂". Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wprowadzenie takiej zmiany i zawarcie porozumienia, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych, dr贸g na terenie gmin: Sucha艅 i Stargard Szczeci艅ski wymienionych w za艂膮czniku do niniejszej uchwa艂y w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.
Wicestarosta przedstawi艂 informacj臋 o wydanych skierowaniach do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. W okresie od 11 do 14 lipca 2008 r. wydano 10 skierowa艅. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.

Ad. 6.
Wicestarosta przedstawi艂 pro艣b臋 so艂tysa Miel臋cina w sprawie pomocy rodzinie, kt贸ra straci艂a w po偶arze ca艂y dobytek. Samorz膮d powiatowy nie ma prawnych mo偶liwo艣膰 finansowania takich zada艅 i nie dysponuje 艣rodkami, kt贸re m贸g艂by przeznaczy膰 bezpo艣rednio na taki cel. Zarz膮d jednak zdecydowa艂 podj膮膰 dzia艂ania, aby rozpozna膰 inne mo偶liwo艣ci i udzieli膰 pomocy poszkodowanym.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 23 lipca 2008 r. 5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-08-28 12:35:23
Data ostatniej modyfikacji : 2008-08-28 12:35:23
Liczba wy艣wietle艅 : 1998licznik odwiedzin: 12474935