logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 23/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.PROTOK脫艁 Nr 23/2008
z dnia 27 czerwca 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2008. Uchwa艂a dotyczy艂a przesuni臋cia 艣rodk贸w z rezerwy o艣wiatowej do poszczeg贸lnych jednostek o艣wiatowych na Zak艂adowy Fundusz 艢wiadcze艅 Socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008. Andrzej Wabi艅ski Wyja艣ni艂, 偶e zmiana polega na wprowadzeniu zwi臋kszenia dotacji przyznanej przez Wojewod臋 na dodatek dla pracownik贸w socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Domu Dziecka. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o dofinansowanie dzia艂alno艣ci Punktu Interwencji Kryzysowej dzia艂aj膮cym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Barbara Sykucka kierownik PCPR zapozna艂a Zarz膮d z dzia艂alno艣ci膮 Punktu i wyja艣ni艂a, 偶e Urz膮d Wojew贸dzki zapewni dofinansowanie jego dzia艂alno艣ci w takim samym wymiarze jakie b臋dzie dofinansowanie powiatu. Wnioskuje si臋 o przeznaczenie na ten cel 10 tys. z艂 z bud偶etu powiatu. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e w bud偶ecie powiatu nie ma 艣rodk贸w na takie zadania. Mo偶na jedynie dokona膰 przesuni臋cia 艣rodk贸w przeznaczonych na realizacj臋 innych zada艅, np. na usamodzielnienie wychowank贸w i dokona膰 zwrotu w drugim p贸艂roczu. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 2008 r. Wniosek opiewa艂 na 10 tys. z艂. W trakcie dyskusji ustalono, 偶e na pokrycie bie偶膮cych potrzeb wystarczy 5 tys. z艂. Po analizie wykonania bud偶etu za I p贸艂rocze b臋dzie mo偶na precyzyjniej okre艣li膰 deficyt i podj膮膰 stosowne decyzje. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie planu finansowego PCPR o 5 tys. z艂 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Potrzeba zwi臋kszenia planu wydatk贸w wynika z decyzji o przyznaniu pracownikom dodatku trudno艣ciowego. W trakcie tworzenia bud偶etu powiatu zwi膮zki zawodowe wynegocjowa艂y 5 % podwy偶k臋 tego dodatku. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych oraz plac贸wek niepublicznych wymienionych w art. 2 pkt. 5 ustawy o systemie o艣wiaty funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego. Wysoko艣膰 dotacji zosta艂a ustalona w oparciu o informacje o wysoko艣ciach dotacji w s膮siednich powiatach. Proponowane stawki s膮 ni偶sze ni偶 w roku poprzednim i b臋d膮 obowi膮zywa膰 od 1 stycznia 2008 r. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
W zwi膮zku z tym, 偶e Powiat regularnie, od pocz膮tku roku przekazuje dotacje wg stawek obowi膮zuj膮cych w roku 2007, szko艂y otrzyma艂y nadwy偶k臋 艣rodk贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋, aby rozliczenia za miesi膮c czerwiec dokona膰 dopiero w lipcu.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Proponowane dodatki maj膮 tak膮 sam膮 wysoko艣膰 jak w poprzednim kwartale. Starosta zwr贸ci艂 uwag臋 na pozytywne aspekty pracy dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego. Zaproponowa艂 podniesienie wysoko艣ci dodatku o 5 %. Zarz膮d przyj膮艂 t臋 propozycj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. Starosta podda艂 pod g艂osowanie wniosek, zawieraj膮cy przyj臋t膮 poprawk臋, o przyj臋cie nast臋puj膮cych dodatk贸w:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach 40 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach 40 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach 45 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach 30 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach 30 %
wynagrodzenia zasadniczego na okres od 1 lipca 2008 r. do 30 wrze艣nia 2008 r. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki w proponowanej wysoko艣ci, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋. Jaros艂aw Ileczko uzasadni艂, 偶e wstrzyma艂 si臋 od g艂osowania, gdy偶 jego zdaniem dodatek dla dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU powinien zosta膰 obni偶ony. Przed nast臋pnym g艂osowaniem w sprawie wysoko艣ci dodatk贸w przedstawi Zarz膮dowi uzasadnienie tego stanowiska.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 sprawozdania finansowe Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach i Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2007 rok. Te sprawozdania by艂y omawiane wcze艣niej na posiedzeniu Zarz膮du, na posiedzeniach komisji i na sesji Rady.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za 2007 rok. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2007 rok. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Z kolei Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za 2007 rok. 殴r贸d艂em tym maj膮 by膰 dochody wypracowane w latach przysz艂ych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Analogiczna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂a 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2007 rok. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 wniosek o przeznaczenie jednego budynku internatu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU na siedzib臋 Inspektoratu Weterynarii. Powiatowy Lekarz Weterynarii wyst膮pi艂 z wnioskiem o udost臋pnienie pomieszcze艅 w jednym ze skrzyde艂 internatu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Obecnie to skrzyd艂o jest wy艂膮czone z u偶ytku. Dodatkowe pomieszczenia potrzebne s膮 Inspektoratowi, gdy偶 obecnie zajmowany budynek jest zbyt ma艂y i nie zaspokaja potrzeb zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 Inspektoratu. Inspektorat nie zajmie ca艂ego budynku internatu, dlatego wskazane jest umieszczenie w nim innych instytucji. w tym celu proponuje si臋 wydzieli膰 dzia艂k臋 z wnioskowan膮 cz臋艣ci膮 internatu. Pozwoli to na dalsze swobodne gospodarowanie ni膮. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podj臋cie dzia艂a艅 przedstawionych we wniosku w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 6.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wydanych skierowaniach do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. W okresie do3 lutego do 12 czerwca 2008 r. wydano 61 skierowa艅. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Pyrzyce, dnia 27 czerwca 2008 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-08-28 12:31:13
Data ostatniej modyfikacji : 2008-08-28 12:31:13
Liczba wy艣wietle艅 : 2134licznik odwiedzin: 12476476