logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 30 kwietnia 2008 r. do 18 czerwca 2008 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 30 kwietnia 2008 r. do 18 czerwca 2008 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 30 kwietnia 2008 r.
2. 15 maja 2008 r.
3. 26 maja 2008 r.
4. 28 maja 2008 r.
5. 4 czerwca 2008 r.
6. 11 czerwca 2008 r.I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

- W sprawie zmian w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008.
- W sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2008.
- W sprawie za艂o偶enia technikum dla doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Uchwa艂a wynika艂a z konieczno艣ci zwi臋kszenia planu dochod贸w i wydatk贸w Starostwa Powiatowego o kwot臋 33.938 z艂 z przeznaczeniem na wyp艂at臋 odszkodowania za nieruchomo艣膰 stanowi膮c膮 w艂asno艣膰 prywatn膮, a zaj臋t膮 pod drog臋 powiatow膮.
- W sprawie zmian w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Uchwa艂a dotyczy艂a zwi臋kszenia planu wydatk贸w w jednostkach o艣wiatowych powiatu, wynikaj膮cego ze wzrostu wynagrodze艅 nauczycieli.
- W sprawie przyst膮pienia Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do partnerskiego projektu systemowego wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego pt. "Doradca zawodowy i po艣rednik pracy w standardach unijnych" z艂o偶onego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013 (PO KL) oraz udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji powy偶szego projektu. G艂贸wnym celem projektu jest podniesienie jako艣ci i dost臋pno艣ci us艂ug doradczych przez zwi臋kszenie liczby doradc贸w zawodowych i po艣rednik贸w pracy. Obj臋tych programem jest 2 po艣rednik贸w pracy i 1 doradca zawodowy, kt贸rych wynagrodzenia b臋d膮 finansowane w ramach bud偶etu projektu systemowego.
- W sprawie og艂oszenia publicznego przetargu ofertowego, kt贸rego celem jest zbycie drewna wraz z wycink膮 drzew rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1562Z Mechowo - Letnin. Wcze艣niej ju偶 Zarz膮d og艂asza艂 przetarg w tej sprawie, ale ze wzgl臋d贸w technicznych nie wszystkie drzewa mog艂y zosta膰 wyci臋te. Obecny przetarg dotyczy pozosta艂ych 18 drzew.
- W sprawie powierzenia obowi膮zku pe艂nienia funkcji dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie. Z dniem 1 czerwca 2008 r. obecny dyrektor przeszed艂 na emerytur臋. Zarz膮d powierzy艂 obowi膮zki dyrektora pani Urszuli Konopnickiej z dniem 1 czerwca 2008 r. do czasu zatrudnienia dyrektora w trybie okre艣lonym w obowi膮zuj膮cych przepisach.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych, dr贸g na terenie gmin: Chociwel i Kobylanka w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych.
- W sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia i specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie zespo艂u boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" przy Zespole Szk贸艂 Nr 2 w Pyrzycach oraz w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie wniosku o zmian臋 w planie dochod贸w i wydatk贸w w bud偶ecie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Dochody w I kwartale okaza艂y si臋 wy偶sze w stosunku do planu. Zaproponowano wprowadzenie do planu, dochod贸w wykonanych oraz prognozowanych do ko艅ca roku w kwocie 59 500 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 wskazuj膮c r贸wnocze艣nie, aby w planie wydatk贸w przeznaczy膰 kwot臋 44 300 z艂 na zakup materia艂贸w i wyposa偶enia pracowni przedmiotowych.
- W sprawie wniosku o roz艂o偶enie na raty op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego. W艂a艣ciciel pawilonu handlowego sp艂aca zad艂u偶enie. Do ko艅ca roku 2007 sp艂aci艂 zaleg艂o艣膰 w kwocie 2 000 z艂. Pozosta艂o do sp艂aty jeszcze 1 840,87 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na roz艂o偶enie tej kwoty na dwie raty.
- W sprawie wniosku o sfinansowanie zakupu agregatu pr膮dotw贸rczego dla Szpitala Powiatowego. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na sfinansowanie zakupu agregatu. Jednak sprawy nie oddalono. Po analizie wykonania bud偶etu powiatu za pierwsze p贸艂rocze, je偶eli pojawi膮 si臋 mo偶liwo艣ci, zostanie rozwa偶ona pomoc w formie wsp贸艂finansowania. Aby Zarz膮d m贸g艂 podj膮膰 decyzj臋 o wsp贸艂finansowaniu inwestycji, to wniosek, kt贸ry trafi do Zarz膮du musi zawiera膰 szczeg贸艂owy opis inwestycji ze wszystkimi kosztami (monta偶, osprz臋t, projekt instalacji) oraz udzia艂 Szpitala w tych kosztach.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie bud偶etu Domu Pomocy Spo艂ecznej na rok 2008 o kwot臋 36 674 z艂. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody, gdy偶 w bud偶ecie jednostki znajduj膮 si臋 艣rodki zaplanowane do ko艅ca roku. Ewentualne braki mo偶na b臋dzie oceni膰 dopiero po rozliczeniu I p贸艂rocza, a nawet trzeciego kwarta艂u.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie dochod贸w w bud偶ecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2008. Wnioskowane 艣rodki b臋d膮 pochodzi艂y z bud偶etu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizacj臋 projektu Nowa Szansa. Zarz膮d przygotowa艂 projekt uchwa艂y Rady w tej sprawie.
- W sprawie wniosku o wskazanie trybu powo艂ania dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach, na kolejn膮 kadencj臋. Mo偶liwe s膮 dwa tryby. Pierwszy to wy艂onienie kandydata w drodze konkursu, a drugi to przed艂u偶enie powierzenia stanowiska obecnemu dyrektorowi na kolejne pi臋膰 lat. Zarz膮d wybra艂 tryb przed艂u偶enia powierzenia stanowiska.
- W sprawie porozumienia z Generalnym Wykonawc膮 drogi ekspresowej S 3 Sp贸艂k膮 Budimex Dromex S.A. Zawarto porozumienie dotycz膮ce zasad i warunk贸w korzystania z dr贸g powiatowych w celu transportu zwi膮zanego z budow膮 trasy S 3. Sp贸艂ka Budimex Dromex zobowi膮za艂a si臋 do zabezpieczenia poboczy na czas prowadzonego transportu i utrzymywania jezdni poprzez remonty cz膮stkowe wraz z utrzymaniem czysto艣ci. W okresie realizacji transportu Sp贸艂ka b臋dzie na bie偶膮co dokonywa膰 napraw uszkodzonych element贸w nawierzchni wraz z poboczami i przepustami. Po zako艅czeniu eksploatacji drogi Sp贸艂ka Budimex Dromex wykona remont nawierzchni w technologii podw贸jnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni oraz regulacj臋 i utwardzenie poboczy. Porozumienie obejmuje odcinki dr贸g Pyrzyce-Tety艅-Za艂臋偶e, 艁ozice-Trzeb贸rz, Piaseczno-Tety艅, Przydar艂贸w-Derczewko, Batowo-Sitno, przej艣cie przez Kozielice.
- W sprawie remontu parkingu przed Starostwem. Na ten rok zaplanowano tak膮 inwestycj臋 i zabezpieczono w bud偶ecie 艣rodki na jej realizacj臋. Zosta艂a ju偶 przygotowana dokumentacja budowlana i wkr贸tce zostanie og艂oszony przetarg na wykonanie rob贸t.
- W sprawie podzia艂u 艣rodk贸w Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w. Fundusz tworzony jest z odpisu w wysoko艣ci 5 % warto艣ci wyp艂acanych rent i emerytur. 艢rodki te zawieraj膮 si臋 w subwencji o艣wiatowej, s膮 przekazywane jednostkom o艣wiatowym i rozdysponowywane zgodnie z wewn臋trznym regulaminem.

IV. Przyj臋to informacje:

- Ocena skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2007 r. i przygotowanie do skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2008 w Powiecie Pyrzyckim, informacje przedk艂adaj膮: Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego.
- Informacja o sytuacji Szpitala Powiatowego, Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji oraz Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego.
- Informacja Inspektoratu Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach za rok 2007.
- Dzia艂alno艣膰 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych, informacja o zrealizowanych inwestycjach w roku 2007 i zamierzeniach na lata nast臋pne.
- Sytuacja Domu Dziecka w Czernicach.
- W sprawie wykonania planu wydatk贸w Starostwa Powiatowego, w ci膮gu pierwszych pi臋ciu miesi臋cy roku 2008.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

1 maja
- II Og贸lnopolski Turniej Ta艅ca Towarzyskiego o Kwiat Lipy 2008 w Lipianach.
3 maja
- Msza 艢w. w intencji Ojczyzny w Ko艣ciele WNMP w Pyrzycach.
- Uroczysto艣ci z okazji Dnia Stra偶aka w Tetyniu.
- Turniej Pi艂ki Siatkowej o Puchar Starosty Pyrzyckiego w Pyrzycach.
- 60-lecie Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Lipianach.
8 maja
- Spotkanie w sprawie organizacji Dni Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
- Fina艂 Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla m艂odzie偶y gimnazjalnej w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.
- Uroczysto艣ci z okazji zako艅czenia II Wojny 艢wiatowej.
10 maja
- III Pyrzyckie Biegi Uliczne o Puchar Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej.
- XI Rajd Integracyjny Konstytucji 3 Maja w Brzesku.
14 maja
- Podsumowanie konkursu przyrodniczo-ekologicznego pod has艂em "Las wok贸艂 nas" w Specjalnym O艣rodku Szkolno Wychowawczym w Pyrzycach.
- Konferencja "Gospodarowanie odpadami w wojew贸dztwie zachodniopomorskim" w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
15 maja
- Szkolenie "Biznesplan dla przedsi臋wzi臋膰 inwestycyjnych realizowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 2007-2013" w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
- Spotkanie z okazji 艢wi臋ta Stra偶y Granicznej w Pniewie k. Gryfina.

16 maja
- Spotkanie z okazji 20-lecia pracy artystycznej Katarzyny Czerwi艅skiej w sali widowiskowej "Panorama" w Barlinku.
- Posiedzenie Komisji Bud偶etu w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.
17 maja
- Uroczysto艣膰 na Zamku Ksi膮偶膮t Pomorskich w Szczecinie podsumowuj膮ca realizacj臋 programu "Szko艂a R贸wnych Szans", obejmuj膮cego programy rozwojowe szk贸艂 w wojew贸dztwie zachodniopomorskim".
- Uroczysto艣ci nadania Szkole Podstawowej w Warnicach imienia Kawaler贸w Orderu U艣miechu.
19 maja
- Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pyrzycach.
- Zebranie wiejskie w Wierzbnie.
20 maja
- Akcja Kurierska - 膰wiczenia na terenie powiatu.
- Spotkanie w Narodowym Funduszu Zdrowia w Warszawie.
- Konferencja w sprawie budowy boisk w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" w Warszawie.
21 maja
- Spotkanie w Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych w Szczecinie.
- Powiatowe obchody Dnia Stra偶aka.
27 maja
- Otwarta debata z udzia艂em Burmistrza Pyrzyc.
- Uroczysto艣膰 po偶egnania, odchodz膮cego na emerytur臋, Tadeusza Tyrchniewicza dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej.
- Zachodniopomorski Kongres Odnowy Wsi na Zamku Ksi膮偶膮t Pomorskich w Szczecinie.
28 maja
- Sesja Rady Miejskiej w Lipianach.
- Historyczna Konferencja Euroregionalna - Ogr贸d Dendrologiczny w Przelewicach.
29 maja
- XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
- Obchody Dni Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego we Wroc艂awiu, w dniach od 29 do 31 maja 2008 r.
30 maja
- Zawody w臋dkarskie z okazji Dnia Dziecka.
- 29 Pyrzyckie Spotkania z Folklorem, w dniach od 30 maja do 1 czerwca 2008 r.
31 maja
- 50-lecie Szko艂y Podstawowej w K艂odzinie
- Rajd Turystyczny w Domu Dziecka w Czernicach.
- 30-lecie 艣wi臋ce艅 kap艂a艅skich ks. Tomasza Koszyka.
- 20- ecie Zespo艂u "Poranek".
- Zawody Spinningowe "Piknik z rybk膮" w Lipianach.
1 czerwca
- Rozstrzygni臋cie konkursu plastycznego "Namaluj i wy艣piewaj bezpieczny 艢wiat".
3 czerwca
- Posiedzenie Wojew贸dzkiej Rady Zatrudnienia.
- Gala wr臋czenia dyplomu laureata Nagrody Pro Publico Bono w Szczecinie.
4 czerwca
- Spotkanie Samorz膮dowego Konwentu Powiatu Pyrzyckiego.
5 czerwca
- II Integracyjny Turniej Pi艂ki No偶nej Dziewcz膮t "MEWA CUP" w Brzesku.
6 czerwca
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
10 czerwca
- Fina艂 Wojew贸dzkich Igrzysk M艂odzie偶y Szkolnej w Mini Pi艂ce No偶nej Dziewcz膮t w Brzesku
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
11 czerwca
- Zako艅czenie sezonu pi艂ki r臋cznej ch艂opc贸w szk贸艂 podstawowych w Pyrzycach.
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
12 czerwca
- Mistrzostwa Wojew贸dztwa w Pi艂ce No偶nej Kobiet Szk贸艂 i O艣rodk贸w Specjalnych w Pyrzycach.
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Powiatu Pyrzyckiego.
- Zako艅czenie roku szkolnego 2007/2008 klas zawodowych w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
13 czerwca
- Konwent Starost贸w w Cieszynie
14 czerwca
- Jubileusz 50-lecia Szko艂y Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach.
15 czerwca
- XXIII Wojew贸dzki Przegl膮d Zespo艂贸w Folklorystycznych 2008 w Lipianach.
- Festyn Rodzinny w Miel臋cinie.
16 czerwca
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
17 czerwca
- Warsztaty na temat przygotowania biznesplanu w Starostwie.
- Zako艅czenie III roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 呕ukowie.
- Rajd Sob贸tkowy w Lipianach.
18 czerwca
- Pyrzycka Mini Olimpiada Dzieci i M艂odzie偶y z udzia艂em os贸b niepe艂nosprawnych w Pyrzycach.
- Podsumowanie sportowego roku szkolnego 2007/2008 w Kozielicach.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-06-26 14:10:35
Data ostatniej modyfikacji : 2008-06-26 14:11:07
Liczba wy艣wietle艅 : 2399

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  26.06.2008 13:10poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11796244