logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 21/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r.PROTOK脫艁 Nr 21/2008
z dnia 4 czerwca 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e projekt uchwa艂y zawiera realizacj臋 wniosk贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU, Powiatowego Urz臋du Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wcze艣niej przyj臋tych przez Zarz膮d oraz korekt臋 planowanych przychod贸w z tytu艂u wolnych 艣rodk贸w pieni臋偶nych na rachunku bankowym. Projekt uchwa艂y zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie za艂o偶enia technikum dla doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji przypomnia艂, 偶e Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na realizacj臋 wniosku dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w tej sprawie, z艂o偶onego w styczniu 2008 r. W ramach zada艅 kszta艂cenia ustawicznego, od 1 wrze艣nia 2008 r. b臋dzie funkcjonowa膰 technikum dla doros艂ych o specjalno艣ci technik mechanizacji rolnictwa. Kszta艂cenie b臋dzie si臋 odbywa膰 w systemie zaocznym. Poszerzenie oferty edukacyjnej uzyska艂o pozytywn膮 opini臋 Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz Zachodniopomorskiego Kuratora O艣wiaty. Projekt uchwa艂y zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 koncepcj臋 kierunkowych dzia艂a艅, maj膮cych na celu zagospodarowanie budynku B internatu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. G艂贸wnym za艂o偶eniem tej koncepcji jest przeznaczenie tego budynku na siedziby instytucji zwi膮zanych z rolnictwem oraz na potrzeby administracji.
Dyrektor Andrzej Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 RCKU posiada internat sk艂adaj膮cy si臋 z dw贸ch czterokondygnacyjnych budynk贸w oraz zaplecza gastronomicznego. Obecnie potrzeby uczni贸w w pe艂ni zaspokaja budynek A. Znajduj膮 si臋 tam pokoje noclegowe, sale dydaktyczne i jeszcze pozostaje rezerwa powierzchni. Ta rezerwa jest wykorzystywana na komercyjne us艂ugi noclegowe. Po podniesieniu standardu pomieszcze艅 noclegowych mo偶na zorganizowa膰 w tym budynku schronisko m艂odzie偶owe.
Radykalne zmniejszenie zapotrzebowania na miejsca w internacie spowodowa艂o wy艂膮czenie jednego budynku z u偶ytku. Dwie kondygnacje budynku zosta艂y wyremontowane, pozosta艂e dwie wymagaj膮 remontu Od d艂u偶szego czasu podejmuje si臋 pr贸by jego zagospodarowania. Rozwa偶ano umiejscowienie w nim specjalistycznych plac贸wek o艣wiatowych lub opieku艅czych. Z r贸偶nych przyczyn nie dosz艂o to do skutku.
Jaros艂aw Stankiewicz Wicestarosta poinformowa艂, 偶e w ostatnim czasie Inspektorat Weterynarii wyrazi艂 ch臋膰 przeniesienia si臋 do pomieszcze艅 w tym budynku. Zwi臋kszenie zakresu zada艅 i liczby pracownik贸w spowodowa艂o, 偶e obecna siedziba okazuje si臋 zbyt ma艂a na potrzeby inspektoratu. Udost臋pnienie czterokondygnacyjnego budynku dla jednego inspektoratu by艂oby nieekonomiczne, dlatego proponuje si臋 zach臋ci膰 inne instytucje zwi膮zane z rolnictwem do przeniesienia swoich siedzib na teren Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Jeden budynek internatu zosta艂by wydzielony i pe艂ni艂by rol臋 Powiatowego Centrum Obs艂ugi Rolnictwa. W przypadku przeniesienia siedziby Inspektoratu Weterynarii mo偶na b臋dzie sprzeda膰 nieruchomo艣膰 dotychczas zajmowan膮, a uzyskane 艣rodki przeznaczy膰 na remont budynku.
Starosta podsumowa艂, 偶e koncepcja kierunkowych dzia艂a艅 polega na wydzieleniu budynku B internatu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU i zorganizowania tam Powiatowego Centrum Obs艂ugi Rolnictwa, w kt贸rego sk艂ad wesz艂yby mi臋dzy innymi Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny, Agencja Nieruchomo艣ci Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, O艣rodek Doradztwa Rolniczego oraz zabezpieczenia rezerwy na potrzeby administracji. Zarz膮d przyj膮艂 koncepcj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 szk贸艂 o kierunkach kszta艂cenia w roku szkolnym 2008/09 oraz informacj臋 o finansowej sytuacji szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat. Obie informacje zosta艂y przygotowane pod obrady komisji Rady powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 informacje.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du: ....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 4 czerwca 2008 r. 5. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-06-26 14:09:29
Data ostatniej modyfikacji : 2008-06-26 14:09:29
Liczba wy艣wietle艅 : 1922licznik odwiedzin: 12475341