logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XVII SESJA RADY POWIATU

PORZ膭DEK OBRAD XVII SESJI RADY POWIATU NA DZIE艃 18 CZERWCA 2008 ROKU godz. 14.00 sala konferencyjna Urz臋du Gminy ul. Niepokalanej 34 w Bielicach

PORZ膭DEK OBRAD
XVII SESJI RADY POWIATU
NA DZIE艃 18 CZERWCA 2008 ROKU
godz. 14.00 sala konferencyjna Urz臋du Gminy ul. Niepokalanej 34
w Bielicach


Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.

Przyj臋cie protoko艂u z obrad XVI sesji Rady Powiatu.

WYSTAPIENIE W脫TA GMINY BIELICE.

Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

Interpelacje i zapytania radnych.

Ocena skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2007 r. i przygotowanie do skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2008 w Powiecie Pyrzyckim, in-formacje przedk艂adaj膮: Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego.
Opinia Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
Dyskusja;
Przyj臋cie informacji.

Informacja Inspektoratu Ochrony Ro艣lin, Nasiennictwa, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach za rok 2007.
Opinie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami oraz Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

Dzia艂alno艣膰 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych, informacja o zrealizowanych inwestycjach w roku 2007 i zamierzeniach na lata nast臋pne.
Opinie Komisji Bud偶etowej oraz Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nie-ruchomo艣ciami,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

Informacja o sytuacji Szpitala Powiatowego, Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji oraz Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego.
Opinie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli oraz Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.


Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008 (proj. 291).
Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

Projekt uchwa艂y w sprawie za艂o偶enia technikum dla doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach (proj. 294).
Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

Projekt uchwa艂y zmieniaj膮cej plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Karto-graficznym w roku 2008 (proj. 290).
Opinie Komisji Bud偶etowej oraz Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nie-ruchomo艣ciami,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

Projekt uchwa艂y w sprawie ustanowienia wyr贸偶nienia "Ludzie Ziemi Pyrzyckiej" (proj. 292) .
Opinie sta艂ych komisji Rady,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

Projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty (proj. 289).
Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y o powo艂aniu sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady (proj. 293).
Opinia sta艂ych komisji Rady,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

Zamkni臋cie obrad XVII sesji Rady Powiatu.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECH

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-06-10 08:49:57
Data ostatniej modyfikacji : 2008-06-10 08:52:27
Liczba wy艣wietle艅 : 2215

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  10.06.2008 07:50poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  10.06.2008 07:49poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12481535