logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 20/2008 z dnia 28 maja 2008 r.PROTOK脫艁 Nr 20/2008
z dnia 28 maja 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie bud偶etu Domu Pomocy Spo艂ecznej na rok 2008. Wnioskuje si臋 o przekazanie z bud偶etu powiatu kwoty ponad 36 tys. z艂 na wydatki p艂acowe. Skarbnik w swojej opinii wyja艣ni艂, 偶e w bud偶ecie powiatu nie ma utworzonych rezerw na takie wydatki. Zarz膮d nie mo偶e ponosi膰 odpowiedzialno艣ci za pomini臋cie odpraw emerytalnych i rentowych w planie wydatk贸w jednostki. W tej sytuacji dyrekcja DPS-u musi wygospodarowa膰 w swoim bud偶ecie oszcz臋dno艣ci lub dodatkowe dochody. Do ko艅ca roku jest jeszcze 7 miesi臋cy. W tym czasie mo偶e wyst膮pi膰 wiele okoliczno艣ci pozwalaj膮cych uzyska膰 dodatkowe dochody. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z t膮 opini膮 i odrzuci艂 wniosek w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pny wniosek dotyczy艂 zwi臋kszenia dochod贸w w bud偶ecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2008. Wnioskowane 艣rodki b臋d膮 pochodzi艂y z bud偶etu Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na realizacj臋 projektu Nowa Szansa. Projekt b臋dzie realizowany przez PCPR oraz gminne o艣rodki pomocy spo艂ecznej z terenu powiatu. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e przyj臋cie tych 艣rodk贸w do bud偶etu powiatu mo偶e nast膮pi膰 jedynie na mocy uchwa艂y rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y rady.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia i specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie zespo艂u boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" przy Zespole Szk贸艂 Nr 2 w Pyrzycach oraz w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji wyja艣ni艂, 偶e uzyskano ju偶 pozwolenie na budow臋 i opracowano specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia wed艂ug wzoru przekazanego przez Ministerstwo. Mariusz Majak zauwa偶y艂, 偶e we wzorze dopuszcza si臋 r贸偶ne warianty oceny ofert. Mo偶na przyj膮膰 dwa kryteria; cen臋 i termin wykonania lub tylko cen臋 jako jedyne kryterium. Zarz膮d przychyli艂 si臋 do propozycji zastosowania jednego kryterium. Podobnie z p艂atno艣ciami - mo偶na wybra膰 zap艂aty etapowe lub ca艂o艣ciowo po zako艅czeniu inwestycji. Na wniosek Skarbnika, Zarz膮d wybra艂 spos贸b p艂atno艣ci jednorazowo, po zako艅czeniu inwestycji. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego zmieniaj膮cy plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2008. Zmiany polegaj膮 na przesuni臋ciu 艣rodk贸w z rezerwy przewidzianej na koniec roku, na bie偶膮ce wydatki zwi膮zane z wymian膮 stolarki okiennej i drzwiowej w Powiatowym O艣rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz na realizacj臋 zada艅 w zakresie prowadzenia zasobu. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych, dr贸g na terenie gmin: Chociwel i Kobylanka wymienionych w za艂膮czniku do niniejszej uchwa艂y w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady rady powiatu:
- Ocena skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2007 r. i przygotowanie do skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2008 w Powiecie Pyrzyckim, informacje przedk艂adaj膮: Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego.
- Informacja o sytuacji Szpitala Powiatowego, Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji oraz Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego.
- Informacja Inspektoratu Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach za rok 2007.
- Dzia艂alno艣膰 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych, informacja o zrealizowanych inwestycjach w roku 2007 i zamierzeniach na lata nast臋pne.
- Sytuacja Domu Dziecka w Czernicach.
Zarz膮d przyj膮艂 informacje.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wynikach kontroli wewn臋trznej w Powiatowym Mi臋dzyszkolnym O艣rodku Sportowym. Kontrola dotyczy艂a wydatkowania 艣rodk贸w na transport i nie wykaza艂a nieprawid艂owo艣ci. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wsparcie finansowe. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e ocen臋 sytuacji finansowej jednostki przeprowadza si臋 po rozliczeniu zako艅czonego kwarta艂u. Najcz臋艣ciej jest to trzeci kwarta艂, gdy偶 wtedy naj艂atwiej jest oceni膰, jakimi 艣rodkami jednostka dysponuje i jakie wydatki pozosta艂y do ko艅ca roku. W obecnej chwili nie ma zagro偶enia, 偶e PINB nie b臋dzie m贸g艂 finansowa膰 swojej dzia艂alno艣ci. 艢rodki na dzia艂alno艣膰 pochodz膮 z bud偶etu Wojewody i w pierwszej kolejno艣ci tam nale偶y kierowa膰 wnioski. Z do艣wiadcze艅 lat poprzednich wiadomo, 偶e Wojewoda przekazuje dodatkowe 艣rodki w ci膮gu roku i pomoc Zarz膮du mo偶e si臋 okaza膰 zb臋dna.
Starosta zadeklarowa艂, 偶e podejmie rozmow臋 w tej sprawie z Wojewod膮. Zarz膮d jednomy艣lnie zgodzi艂 si臋 z tym, aby na tym etapie realizacji bud偶etu, wniosek odrzuci膰.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du: ....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 28 maja 2008 r. 5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-06-03 07:50:12
Data ostatniej modyfikacji : 2008-06-03 07:50:12
Liczba wy艣wietle艅 : 2052licznik odwiedzin: 12475498