logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 18/2008 z dnia 15 maja 2008 r.PROTOK脫艁 Nr 18/2008
z dnia 15 maja 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie dochod贸w w bud偶ecie Powiatowego Urz臋du Pracy. Doch贸d b臋d膮 stanowi艂y 艣rodki unijne przyznane w ramach projektu "Doradca zawodowy i po艣rednik pracy w standardach unijnych". Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e wprowadzenie tych 艣rodk贸w do bud偶etu mo偶e nast膮pi膰 w drodze uchwa艂y Rady Powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na realizacj臋 tego wniosku i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie dochod贸w i wydatk贸w w bud偶ecie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Analiza realizacji planu dochod贸w w pierwszym kwartale wykaza艂a wzrost dochod贸w w stosunku do planu. Na tej podstawie przeprowadzono prognoz臋 dochod贸w do ko艅ca roku. Wnioskuje si臋 o wprowadzenie do planu dochod贸w wykonanych oraz prognozowanych do ko艅ca roku w kwocie 59 500 z艂. R贸wnocze艣nie w planie wydatk贸w przeznaczy膰 kwot臋 44 300 z艂 na zakup materia艂贸w i wyposa偶enia w rozdzia艂ach 80123, 80130, 85410. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji zaproponowa艂 zapisanie ca艂ej kwoty 44 300 z艂 na zakup materia艂贸w i wyposa偶enia w rozdziale 80130. Pozosta艂e wydatki zgodnie z wnioskiem. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e wprowadzenie tych 艣rodk贸w do bud偶etu mo偶e nast膮pi膰 w drodze uchwa艂y Rady Powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na realizacj臋 tego wniosku zgodnie z propozycj膮 dyrektora Jakie艂y i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o roz艂o偶enie na raty op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego. Ireneusz Paw艂owski wyja艣ni艂, 偶e w艂a艣ciciel pawilonu handlowego sp艂aca zad艂u偶enie. Do ko艅ca roku 2007 sp艂aci艂 zaleg艂o艣膰 w kwocie 2 000 z艂. Pozosta艂o do sp艂aty jeszcze 1 840,87 z艂. Wnioskuje si臋 o roz艂o偶enie tej kwoty na dwie raty: 920,44 z艂, p艂atne do 30 czerwca 2008 r. i 920,43 z艂, p艂atne do 31 lipca 2008 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. Ireneusz Paw艂owski wstrzyma艂 si臋 od g艂osowania.


Starosta przedstawi艂 wniosek o sfinansowanie zakupu agregatu pr膮dotw贸rczego dla Szpitala Powiatowego. Wniosek po raz kolejny zosta艂 skierowany do Zarz膮du. Mariusz Przybylski dyrektor Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej doda艂, 偶e podejmowano pr贸by pozyskania 艣rodk贸w z innych 藕r贸de艂. Z艂o偶ono wniosek do Wojewody. Wojewoda nie udzieli艂 oczekiwanego wsparcia. Bezskuteczne r贸wnie偶 okaza艂o si臋 szukanie program贸w pomocowych, w ramach kt贸rych mo偶na by uzyska膰 pomoc finansow膮 na realizacj臋 tego zakupu. Dlatego wniosek ponownie trafia do Zarz膮du.
Starosta wyja艣ni艂, 偶e wniosek w takiej formie Zarz膮d ju偶 odrzuci艂. W bud偶ecie powiatu nie by艂o 艣rodk贸w przeznaczonych na ten cel i nadal ich nie ma. Prowadzone s膮 rozmowy w sprawie zwi臋kszenia kontraktu dla Szpitala. Gdy Szpital pozyska cz臋艣膰 艣rodk贸w z kontraktu lub innych 藕r贸de艂, to Zarz膮d mo偶e w艂膮czy膰 si臋 we wsp贸艂finansowanie. Natomiast sfinansowanie ca艂ej inwestycji jest niemo偶liwe. W trakcie dyskusji zwr贸cono uwag臋, 偶e opr贸cz koszt贸w zakupu agregatu, we wniosku nie wspomina si臋 o dodatkowych kosztach zwi膮zanych z monta偶em, osprz臋tem, projektem instalacji. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na sfinansowanie zakupu agregatu, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋. Jednak sprawy nie oddalono. Po analizie wykonania bud偶etu powiatu za pierwsze p贸艂rocze, je偶eli pojawi膮 si臋 mo偶liwo艣ci, zostanie rozwa偶ona pomoc w formie wsp贸艂finansowania. Aby Zarz膮d m贸g艂 podj膮膰 decyzj臋 o wsp贸艂finansowaniu inwestycji, to wniosek, kt贸ry trafi do Zarz膮du musi zawiera膰 szczeg贸艂owy opis inwestycji ze wszystkimi kosztami (monta偶, osprz臋t, projekt instalacji) oraz udzia艂 Szpitala w tych kosztach.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wskazanie trybu powo艂ania dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach, na kolejn膮 kadencj臋. Dyrektor Jakie艂a wyja艣ni艂, jakie s膮 mo偶liwe tryby i jakie w nich obowi膮zuj膮 procedury. Pierwszy tryb to wy艂onienie kandydata w drodze konkursu, a drugi to przed艂u偶enie powierzenia stanowiska obecnemu dyrektorowi na kolejne pi臋膰 lat. W opinii Wicestarosty konkurs jest najbardziej obiektywn膮 form膮 wyboru. Obecny dyrektor mo偶e bra膰 udzia艂 w konkursie i przekona膰 komisj臋 do swojej kandydatury. W trakcie dyskusji rozwa偶ano, czy jest szansa na znalezienie kandydat贸w, kt贸rzy chcieliby stan膮膰 do konkursu, w przypadku jego og艂oszenia. Zarz膮d nie dysponowa艂 偶adnym dokumentem dotycz膮cym oceny pracy dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. Cz艂onkowie Zarz膮du wyra偶aj膮c swoje opinie pozytywnie oceniali prac臋 obecnego dyrektora. W trakcie g艂osowania czterech cz艂onk贸w Zarz膮du opowiedzia艂o si臋 za przed艂u偶eniem powierzenia stanowiska obecnemu dyrektorowi na kolejne pi臋膰 lat, jeden g艂osowa艂 za og艂oszeniem konkursu. Zarz膮d wybra艂 tryb przed艂u偶enia powierzenia stanowiska.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie og艂oszenia publicznego przetargu ofertowego, kt贸rego celem jest zbycie drewna wraz z wycink膮 drzew rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1562Z Mechowo - Letnin. Wcze艣niej ju偶 Zarz膮d og艂asza艂 przetarg w tej sprawie, ale ze wzgl臋d贸w technicznych nie wszystkie drzewa mog艂y zosta膰 wyci臋te. Obecny przetarg dotyczy pozosta艂ych 18 drzew. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie przez przedstawicieli Zachodniopomorskiego Urz臋du Wojew贸dzkiego w Szczecinie. Kontrola dotyczy艂a realizacji zada艅 obronnych. W wyniku kontroli stwierdzono, 偶e Starostwo jest bardzo dobrze przygotowane do wykonywania zada艅 obronnych. Pewne niedoci膮gni臋cia dotyczy艂y zapis贸w w regulaminie organizacyjnym. Zostan膮 one poprawione w wyznaczonym terminie.
Nast臋pna informacja dotyczy艂a kontroli wojew贸dzkiego inspektora z Wydzia艂u Bezpiecze艅stwa i Zarz膮dzania Kryzysowego w Szpitalu Powiatowym. Kontrola dotyczy艂a przygotowania Szpitala do prowadzenia zada艅 obronnych. W wyniku kontroli stwierdzono, 偶e Szpital jest dobrze przygotowany do wykonywania zada艅 obronnych. Drobne niedoci膮gni臋cia wskazano w zaleceniach pokontrolnych.
Starosta zapozna艂 cz艂onk贸w Zarz膮du z tre艣ci膮 porozumienia zawartego z Generalnym Wykonawc膮 drogi ekspresowej S 3 Sp贸艂k膮 Budimex Dromex S.A. Porozumienie dotyczy zasad i warunk贸w korzystania z dr贸g powiatowych w celu transportu zwi膮zanego z budow膮 trasy S 3. Sp贸艂ka Budimex Dromex zobowi膮za艂a si臋 do zabezpieczenia poboczy na czas prowadzonego transportu i utrzymywania jezdni poprzez remonty cz膮stkowe wraz z utrzymaniem czysto艣ci. W okresie realizacji transportu Sp贸艂ka b臋dzie na bie偶膮co dokonywa膰 napraw uszkodzonych element贸w nawierzchni wraz z poboczami i przepustami. Po zako艅czeniu eksploatacji drogi Sp贸艂ka Budimex Dromex wykona remont nawierzchni w technologii podw贸jnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni oraz regulacj臋 i utwardzenie poboczy. Porozumienie obejmuje odcinki dr贸g Pyrzyce-Tety艅-Za艂臋偶e, 艁ozice-Trzeb贸rz, Piaseczno-Tety艅, Przydar艂贸w-Derczewko, Batowo-Sitno, przej艣cie przez Kozielice.
Marek Mazur zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e transport zwi膮zany z budow膮 trasy S 3 odbywa si臋 r贸wnie偶 przez Lipiany. Po ulicy My艣liborskiej, kt贸ra nale偶y do dr贸g powiatowych, codziennie przeje偶d偶a kilkadziesi膮t ci臋偶ar贸wek. Droga ta zosta艂a ju偶 ca艂kowicie rozje偶d偶ona. Marek Mazur wyrazi艂 ubolewanie, 偶e tej drogi nie uj臋to w porozumieniu mimo, 偶e kilkakrotnie radny W艂adys艂aw Dusza wspomina艂 o tym problemie.
Ireneusz Paw艂owski zauwa偶y艂, 偶e stan drogi Pyrzyce-Tety艅-Za艂臋偶e by艂 tematem podnoszonym od d艂u偶szego czasu przez mieszka艅c贸w, w贸jt贸w i so艂tys贸w. Dlatego zabezpieczono w bud偶ecie powiatu 艣rodki na remont drogi Pyrzyce-Tety艅-Za艂臋偶e. Dzi臋ki zawartemu porozumieniu, mo偶na b臋dzie teraz przeznaczy膰 je na remont ulicy My艣liborskiej.
Starosta doda艂, 偶e Burmistrz Lipian nie wskazywa艂 dot膮d potrzeby remontu tej drogi. Remonty dr贸g powiatowych na terenach gmin s膮 realizowane w porozumieniu z w艂adzami gmin. Je偶eli taka inwestycja zostanie uznana przez w艂odarzy miasta za priorytetow膮, to powiat zawrze porozumienie z Gmina Lipiany o wsp贸艂finansowaniu remontu ulicy My艣liborskiej.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o podwy偶kach dla pracownik贸w dom贸w pomocy spo艂ecznej w powiatach na Lubelszczy藕nie. Pracownicy, kt贸rzy otrzymali podwy偶ki z bud偶etu powiatu otrzymaj膮 drugie tyle z bud偶etu wojewody. Wzoruj膮c si臋 na tym rozwi膮zaniu mo偶na zwr贸ci膰 si臋 z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o podj臋cie podobnych dzia艂a艅.
Ireneusz Paw艂owski poinformowa艂 o zawarciu korzystnego porozumienia, polegaj膮cego na udziale w pokazie sprz臋tu drogowego. Pokaz odb臋dzie si臋 w Zielenienie. Za udzia艂 ci膮gnika wielofunkcyjnego Zarz膮d Dr贸g Powiatowych otrzyma bezp艂atny przegl膮d tego sprz臋tu.
Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu zwr贸ci艂 uwag臋 na skargi mieszka艅c贸w w sprawie przeci膮gaj膮cych si臋 prac na ulicach. Ziemia i kamienie z wykop贸w na skraju ulic zanieczyszczaj膮 jezdni臋 i wyrzucane przez ko艂a samochod贸w stanowi膮 zagro偶enie.
Ireneusz Paw艂owski wyja艣ni艂, 偶e nie mo偶na jeszcze zala膰 nawierzchni asfaltem, bo b臋dzie robiony jeszcze jeden wykop. Dopiero po zako艅czeniu prac ziemnych ulice zostan膮 uprz膮tni臋te i wyr贸wnane asfaltem. Potrwa to jeszcze najwy偶ej dwa tygodnie.
Sekretarz poinformowa艂 o sporz膮dzeniu dokumentacji budowlanej na remont parkingu przed Starostwem. Na ten rok zaplanowano t臋 inwestycj臋 i zabezpieczono w bud偶ecie 艣rodki na jej realizacj臋. Wzrost cen spowodowa艂, 偶e mo偶e zaj艣膰 konieczno艣膰 pozyskania dodatkowych 艣rodk贸w np. z Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Starosta doda艂, 偶e nie mo偶na odk艂ada膰 tego zadania, bo w przysz艂ym roku sytuacja mo偶e by膰 jeszcze trudniejsza.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 15 maja 2008 r. 5. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-06-03 07:49:21
Data ostatniej modyfikacji : 2008-06-03 07:49:21
Liczba wy艣wietle艅 : 2215licznik odwiedzin: 12463377