logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 14/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r.PROTOK脫艁 Nr 14/2008
z dnia 9 kwietnia 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pyrzyckiego na lata 2006-2013. Plan Rozwoju Lokalnego zosta艂 uchwalony w lutym 2006 r. Jednym z za艂o偶e艅 by艂o to, 偶e w razie potrzeby Rada Powiatu b臋dzie uchwala膰 niezb臋dne zmiany w Planie. Projekt zawiera zadania i planowane inwestycje przewidziane do realizacji w latach 2008 - 2013. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na budow臋 awaryjnego punktu poboru wody przy Starostwie. Miros艂aw Gryczka wyja艣ni艂, 偶e inwestycja b臋dzie wykonana na koszt Zachodniopomorskiego Urz臋du Wojew贸dzkiego w Szczecinie w ramach organizacji zapasowego miejsca urz臋dowania. Na terenie dzia艂ki Starostwa zostanie umiejscowiona studnia g艂臋binowa oraz punktu uzdatniania wody w siedzibie Starostwa. Aby inwestycja mog艂a by膰 realizowana konieczna jest zgoda Zarz膮du na udzielenie Wojewodzie Zachodniopomorskiemu prawa do dysponowania nieruchomo艣ci膮 przy ul. Lipia艅skiej 4 w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 NZOZ w Pyrzycach - "Medycyna Szkolna" przygotowan膮 na potrzeby Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala za rok 2007 oraz informacj臋 o sytuacji bie偶膮cej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Te informacje b臋d膮 tematem obrad Rady Powiatu na najbli偶szej sesji. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 natomiast jej szersze om贸wienie prze艂o偶ono na kolejne posiedzenie z udzia艂em dyrektora Szpitala.
Ad. 5.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o wyniku spotkania z Burmistrzem Pyrzyc w sprawie przej臋cia przez Gmin臋 Pyrzyce zadania powiatowego zwi膮zanego z prowadzeniem szpitala. Rada Miejska w Pyrzycach przyj臋艂a wniosek Burmistrza w tej sprawie i upowa偶ni艂a go do prowadzenia rozm贸w z organem prowadz膮cym. Burmistrz poprosi艂 o udost臋pnienie informacji dotycz膮cych organizacji szpitala i zobowi膮za艂 si臋 w ci膮gu miesi膮ca, po otrzymaniu tych informacji, przygotowa膰 koncepcj臋 kierowania szpitalem, kt贸ra przedstawi Zarz膮dowi Powiatu z wnioskiem o przej臋cie zadania powiatowego. Starosta wyrazi艂 na to zgod臋 jednak jego zdaniem w艂a艣ciwsze jest wsp贸艂dzia艂anie obu samorz膮d贸w na rzecz szpitala ni偶 udowadnianie, kt贸ry samorz膮d mo偶e to robi膰 lepiej.
Sekretarz Powiatu przedstawi艂 informacje o zainstalowaniu systemu alarmowego, monitoruj膮cego budynek przy ulicy Pozna艅skiej 1. Znajduj膮 si臋 tam trzy instytucje i ka偶da ma dost臋p do budynku za po艣rednictwem odr臋bnego kodu. W najbli偶szym czasie zostanie wymieniona stara nawierzchnia doj艣cia do budynku. R贸wnie偶 w budynku Starostwa prowadzone s膮 prace modernizacyjne w piwnicach oraz w pomieszczeniach przeznaczonych na punkt informacyjno-konsultacyjny.
Ireneusz Paw艂owski poinformowa艂 o spotkaniu z dyrekcj膮 firmy Budimex. Spotkanie dotyczy艂o odszkodowa艅 za zniszczenia na drogach powiatowych. Ci臋偶kie transporty zwi膮zane z budowa trasy S 3 niszcz膮 nawierzchni臋 dr贸g nie przystosowanych do takich obci膮偶e艅. Wst臋pnie ustalono, 偶e Budimex na bie偶膮co b臋dzie naprawia艂 najwi臋ksze zniszczenia, a po zako艅czeniu budowy trasy S 3 zostanie wyremontowany ca艂y odcinek drogi do Za艂臋偶a.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 9 kwietnia 2008 r. 5. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-06-03 07:47:27
Data ostatniej modyfikacji : 2008-06-03 07:47:27
Liczba wy艣wietle艅 : 1868licznik odwiedzin: 12463467