logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XVI SESJA RADY POWIATU

PORZ膭DEK OBRAD XVI SESJI RADY POWIATU NA DZIE艃 30 KWIETNIA 2008 ROKU godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego ul. Lipia艅ska 4 w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XVI SESJI RADY POWIATU
NA DZIE艃 30 KWIETNIA 2008 ROKU
godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego ul. Lipia艅ska 4
w Pyrzycach

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.

Przyj臋cie protoko艂u z obrad XV sesji Rady Powiatu.

Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

Interpelacje i zapytania radnych.

Ocena realizacji bud偶etu za rok 2007, absolutorium dla Zarz膮du Powiatu.
Opinie komisji Rady;
Uchwa艂a RIO w sprawie wykonania bud偶etu powiatu za rok 2007;
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu;
Uchwa艂a RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
Dyskusja;
Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia absolutorium Zarz膮dowi Powiatu (proj. Nr 285).

Dzia艂alno艣膰 Powiatowego Urz臋du Pracy, realizacja programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalne-go rynku pracy.
Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

Dzia艂alno艣膰 Powiatowego Centrum Wspierania Przedsi臋biorczo艣ci.
Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za rok 2007 i sytuacja bie偶膮ca.
Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli oraz Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach za rok 2007.
Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli oraz Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

Projekt uchwa艂y w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pyrzyckiego na lata 2006 - 2013 (proj. Nr 282).
Opinie Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

Projekt uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008 (proj. Nr 286).
Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

Wniosek Starosty w sprawie wyboru cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego (proj. Nr 283) .
Wyb贸r Komisji Skrutacyjnej,
Przeprowadzenie g艂osowania tajnego,
Og艂oszenie przez komisj臋 skrutacyjn膮 wyniku g艂osowania.

Projekt uchwa艂y w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji rewizyjnej (proj. Nr 287).
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

Projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia zasad wyp艂aty i wysoko艣ci diet dla radnych Rady Powiatu Pyrzyckiego (proj. Nr 284).
Opinie sta艂ych komisji Rady,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

Zamkni臋cie obrad XVI sesji Rady Powiatu.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-04-17 14:11:38
Data ostatniej modyfikacji : 2008-04-17 14:11:38
Liczba wy艣wietle艅 : 2062licznik odwiedzin: 12479509