logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2006-2010
Uchwa艂a Nr 16/2008 z dnia 20 marca 2008 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie

Uchwa艂a Nr 16/2008
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 20 marca 2008 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 oraz art. 36 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie, stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y Nr 14/2006 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 maja 2006 r. wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:
1) 搂 11 otrzymuje brzmienie: "Dyrektora Domu zast臋puje zast臋pca dyrektora, w granicach okre艣lonych pisemnym upowa偶nieniem.";
2) Za艂膮cznik do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie, przedstawiaj膮cy struktur臋 organizacyjn膮 zast臋puje si臋 za艂膮cznikiem do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem jej podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego


Wiktor To艂oczko ....................................
Jaros艂aw Stankiewicz ....................................
Marek Mazur ....................................
Ireneusz Paw艂owski .....................................
Edward Sad艂owski .....................................
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC99.5 KB POBIERZza艂膮cznik2008-04-04 09:41:41592

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-04-04 09:41:13
Data ostatniej modyfikacji : 2008-04-04 09:41:13
Liczba wy艣wietle艅 : 1968licznik odwiedzin: 11842416