logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 13/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r.PROTOK脫艁 Nr 13/2008
z dnia 2 kwietnia 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w na rok 2008 w bud偶ecie Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. W roku 2007 zosta艂y ograniczone wydatki na niekt贸re zobowi膮zania (budowa zatoki autobusowej w Kozielicach) z za艂o偶eniem, 偶e zostan膮 one pokryte z bud偶etu roku 2008. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e te 艣rodki s膮 zabezpieczone w rezerwie i mo偶na je przekaza膰 Zarz膮dowi Dr贸g Powiatowych podejmuj膮c stosown膮 uchwa艂臋 Zarz膮du. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie planu wydatk贸w o kwot臋 41 129,43 z艂 i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania uchwa艂y w tej sprawie. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za. Ireneusz Paw艂owski nie uczestniczy艂 w g艂osowaniu.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych ulic w Stargardzie Szczeci艅skim, wymienionych w za艂膮czniku do niniejszej uchwa艂y w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o nieodp艂atne przekazanie Zarz膮dowi Dr贸g Powiatowych samochodu s艂u偶bowego Starostwa. Zarz膮d Dr贸g Powiatowych ju偶 wcze艣niej wnioskowa艂 o zabezpieczenie samochodu s艂u偶bowego. Samoch贸d posiadany przez ZDP ma przebieg ponad 320 tys. km. Jego stan techniczny jest bardzo z艂y i jednostka w ka偶dej chwili mo偶e pozosta膰 bez samochodu s艂u偶bowego. Inne jednostki posiadaj膮 sprawne samochody. Starostwo zakupi艂o ostatnio nowy samoch贸d s艂u偶bowy, dlatego dotychczas u偶ywany mo偶na przekaza膰 Zarz膮dowi Dr贸g. Wicestarosta zaproponowa艂, aby w porozumieniu z Powiatowym Urz臋dem Pracy zatrudni膰 kierowc臋, kt贸ry odci膮偶y s艂u偶by ZDP i b臋dzie m贸g艂, w razie potrzeby wyje偶d偶a膰 z pracownikami innych jednostek. Jednocze艣nie samoch贸d posiadaj膮cy jednego kierowc臋 b臋dzie bardziej zadbany. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na nieodp艂atne przekazanie samochodu w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o roz艂o偶enie na raty op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego. Op艂ata za pawilon handlowy znajduj膮cy si臋 w pasie drogowym wynosi 4 645 z艂 rocznie. Wnioskuje si臋 o roz艂o偶enie tej kwoty na 5 rat po 929 z艂. Raty b臋d膮 p艂acone, co dwa miesi膮ce pocz膮wszy od marca 2008 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za. Ireneusz Paw艂owski nie uczestniczy艂 w g艂osowaniu.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Planowane s膮 zmiany w wynagradzaniu dyrektor贸w, dlatego proponuje si臋 pozostawi膰 dodatki w niezmienionej wysoko艣ci:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach 40 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach 40 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach 45 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach 30 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach 25 %
wynagrodzenia zasadniczego na okres od 1 kwietnia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji przedstawi艂 wniosek o wyb贸r wykonawcy audytu energetycznego i dokumentacji technicznej na termomodernizacj臋 obiekt贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Istnieje mo偶liwo艣膰 uzyskania kredytu na przeprowadzenie termomodernizacji. Cz臋艣膰 kredytu w wysoko艣ci 25 % ulega umorzeniu, a wk艂ad w艂asny wynosi tylko 20 % warto艣ci inwestycji. Uzyskanie oszcz臋dno艣ci w ogrzewaniu obiekt贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU pozwoli na sp艂at臋 kredytu. Obecne wydatki na ciep艂o to kwota rz臋du 400 tys. z艂 rocznie. Przed z艂o偶eniem wniosku konieczne jest przeprowadzenie audytu okre艣laj膮cego zu偶ycie ciep艂a i dokumentacji technicznej planowanych zmian (wymiana okien, grzejnik贸w, sieci grzewczej ocieplenie 艣cian i strop贸w). Wys艂ano zapytania do sze艣ciu uprawnionych audytor贸w. Oferty z艂o偶yli tylko dwaj: Jan Moczulski prowadz膮cy Przedsi臋biorstwo Wielobran偶owe "MEDIUM" oraz Bogus艂aw Foksa w艂a艣ciciel firmy "FOBO". Pierwsza oferta wynosi 42, 5 tys. z艂 netto, a druga by艂a uzale偶niona od warto艣ci inwestycji. Przy za艂o偶eniu, 偶e warto艣膰 inwestycji zamknie si臋 kwot膮 1 mln z艂, to druga oferta kszta艂tuje si臋 w granicach 98 tys. z艂 netto. Zarz膮d wybra艂 na wykonawc臋 audytu i dokumentacji technicznej Przedsi臋biorstwo Wielobran偶owe "MEDIUM" w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 wyniki kontroli wewn臋trznej w Powiatowym O艣rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Krzysztof Jastrz臋bski G艂贸wny Specjalista ds. Kontroli zauwa偶y, 偶e jednostka zosta艂a skontrolowana pod k膮tem przestrzegania procedur kontroli dokonywanych wydatk贸w w 2007 r. W badanym zakresie jednostka funkcjonuje prawid艂owo, cho膰 zauwa偶ono pewne uchybienia. Uchybienia te zosta艂y zawarte w protokole kontroli i w zaleceniach pokontrolnych. Realizacja zalece艅 zostanie oceniona w trakcie nast臋pnej kontroli. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu:
a) Dzia艂alno艣膰 sp贸艂ek wodnych oraz Zachodniopomorskiego Zarz膮du Melioracji i Urz膮dze艅 Wodnych OT Pyrzyce;
b) Dzia艂alno艣膰 Powiatowego Urz臋du Pracy, realizacja programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
c) Dzia艂alno艣膰 Powiatowego Centrum Wspierania Przedsi臋biorczo艣ci.
Zarz膮d przyj膮艂 informacje.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 2 kwietnia 2008 r. 5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-04-04 09:33:23
Data ostatniej modyfikacji : 2008-04-04 09:33:23
Liczba wy艣wietle艅 : 2043licznik odwiedzin: 12475493