logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 11/2008 z dnia 20 marca 2008 r.PROTOK脫艁 Nr 11/2008
z dnia 20 marca 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu, aby przedstawi艂 sprawozdanie z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za rok 2007. Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali wcze艣niej sprawozdanie przygotowane przez Skarbnika. Nie wniesiono zastrze偶e艅. Starosta podkre艣li艂, 偶e w wyniku wysokiego wykonania dochod贸w, bud偶et powiatu za rok 2007 zosta艂 zrealizowany z nadwy偶k膮 w kwocie ponad 300 tys. z艂, a 艂膮czna kwota d艂ugu powiatu w stosunku do dochodu zmniejszy艂a si臋 do 40,42 %. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wersji przygotowanej przez Skarbnika, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie nabycia od Skarbu Pa艅stwa przez Powiat Pyrzycki nieruchomo艣ci oznaczonych dzia艂kami ewidencyjnymi nr 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 obr臋b ewidencyjny Pyrzyce 12. Zakup nast膮pi za cen膮 obni偶on膮. W projekcie nie podano ceny zakupu. W trakcie negocjacji z Wojewod膮 ustalono, 偶e cena wyniesie 20 % warto艣ci dzia艂ek. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie og艂oszenia publicznego przetargu ofertowego, kt贸rego celem jest zbycie drewna wraz z wycink膮 drzew rosn膮cych w pasie drogowym dr贸g powiatowych nr 1562Z Mechowo-Letnin oraz 1561Z Polnik-Letnin-Brzesko. Ireneusz Paw艂owski wyja艣ni艂, 偶e Zarz膮d Dr贸g Powiatowych nie posiada mo偶liwo艣ci technicznych i kadrowych koniecznych do wykonania tego zadania. Og艂oszenie przetargu pozwoli na wyb贸r wykonawcy, kt贸ry zaoferuje najkorzystniejsze warunki. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. Ireneusz Paw艂owski nie uczestniczy艂 w g艂osowaniu.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie. Zmiana polega na wprowadzeniu stanowiska zast臋pcy dyrektora. Nie ulegnie zwi臋kszeniu zatrudnienie, gdy偶 to stanowisko zostanie powierzone jednemu z pracownik贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, 1 g艂os przeciw.
Ad. 6.
Starosta przedstawi艂 wyniki kontroli wewn臋trznej w Powiatowym O艣rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ze wzgl臋du na pytania w tej sprawie i nieobecno艣膰 G艂贸wnego Specjalisty ds. Kontroli, om贸wienie tego tematu prze艂o偶ono na kolejne posiedzenie Zarz膮du.

Ad. 7.
Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku. Rada corocznie uchwala regulamin, uprzednio uzyskuj膮c pozytywna opini臋 zwi膮zk贸w zawodowych. Projekt uchwa艂y zosta艂 przygotowany w listopadzie 2007 r. i w tym czasie zwr贸cono si臋 do zwi膮zk贸w zawodowych "Solidarno艣膰" i ZNP o wydanie opinii. W trakcie negocjacji zwi臋kszono o 5 % dodatek trudno艣ciowy dla pracownik贸w Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Ostateczna opinia ZNP zosta艂a dostarczona dopiero 18 marca 2008 r., dlatego wnioskuje si臋, aby w trybie pilnym wprowadzi膰 projekt tej uchwa艂y do porz膮dku najbli偶szej sesji Rady. Odk艂adanie do nast臋pnej sesji uchwalenia tego regulaminu spowoduje op贸藕nienie wyp艂at podwy偶ek przyznanych nauczycielom nawet do lipca. Cz艂onkowie Zarz膮du mieli w膮tpliwo艣ci, czy Zarz膮d powinien bra膰 na siebie skutki opiesza艂o艣ci ZNP i nara偶a膰 si臋 na krytyk臋 Rady za to, 偶e nie daje radnym czasu na przeanalizowanie projektu uchwa艂y. Po dyskusji, Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 2 g艂osy przeciw.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 20 marca 2008 r. 5. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-04-04 09:32:40
Data ostatniej modyfikacji : 2008-04-04 09:32:40
Liczba wy艣wietle艅 : 2411licznik odwiedzin: 12433377