logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 10/2008 z dnia 12 marca 2008 r.PROTOK脫艁 Nr 10/2008
z dnia 12 marca 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie pokrycia 50 % koszt贸w naprawy dachu Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki wyja艣ni艂, 偶e wszelkie remonty i wyposa偶enie ta plac贸wka finansuje z w艂asnych dochod贸w. Ostatni remont dachu zosta艂 wykonany z usterkami i pilnie wymaga艂 gruntownego remontu. Zaproponowano, aby powiat dofinansowa艂 w 50 % koszt remontu. Uzgodniono, 偶e po艂ow臋 koszt贸w pokryje O艣rodek z dochod贸w w艂asnych, a pozosta艂膮 cz臋艣膰 powiat. Znaleziono wykonawc臋 i wykonano remont. Proponuje si臋 przeniesienie kwoty 11 637,14 z艂 z rezerw og贸lnych i celowych na pokrycie 50 % koszt贸w naprawy dachu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e Wojewoda przekaza艂 ju偶 ostateczne kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rz膮dowej na rok 2008. Uchwa艂a wprowadza zmiany zwi膮zane ze zmian膮 wysoko艣ci dotacji dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego przedstawiona przez Skarbnika dotyczy艂a zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2008. Uchwa艂膮 ta dokonuje si臋 przesuni臋cia 艣rodk贸w z rezerwy og贸lnej. 艢rodki te przeznacza si臋 na realizacj臋 wniosk贸w zaakceptowanych przez Zarz膮d: ubezpieczenie uczennicy Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU, kt贸ra jest sierot膮 oraz dofinansowanie koszt贸w naprawy dachu w SOSW. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Skarbnik przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008. Zmianie uleg艂a subwencja r贸wnowa偶膮ca i subwencja o艣wiatowa, przyznana naszemu powiatowi. Zwi臋kszenie subwencji o艣wiatowej zwi膮zane jest g艂贸wnie z planowan膮 podwy偶k膮 wynagrodze艅 dla nauczycieli. Do bud偶etu wprowadza si臋 r贸wnie偶 50 % dochod贸w gospodarstwa pomocniczego Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU i kwot臋 przekazan膮 na realizacj臋 projektu "Pyrzycka Akademia Turystyczna" w Zespole Szk贸艂 Nr 1. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie sfinansowania udzia艂u Powiatu Pyrzyckiego w Dniach Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. Dyrektor Jakie艂a poinformowa艂, 偶e odby艂y si臋 ju偶 spotkania organizacyjne tegorocznej imprezy, kt贸ra odb臋dzie si臋 we Wroc艂awiu. Wst臋pnie wszystkie powiaty zadeklarowa艂y sw贸j udzia艂. Koszt udzia艂u naszego powiatu wyniesie ok. 8 tys. z艂. Cz臋艣膰 koszt贸w zostanie zrefundowana przez gminy korzystaj膮ce z powierzchni wystawienniczej powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Ryszard Grzesiak dyrektor Szpitala Powiatowego przedstawi艂 sprawozdanie z realizacji planu finansowego jednostki za rok 2007. Szczeg贸艂owy bilans b臋dzie gotowy dopiero w po艂owie kwietnia, kiedy to zako艅cz膮 si臋 rozliczenia z NFZ. Wst臋pnie jednostka uzyska艂a wynik finansowy korzystniejszy od zaplanowanego. Starta jest o ok. 200 tysi臋cy mniejsza od przewidywanej. Zarz膮d zatwierdzi艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Iwona Zibrowska dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego przedstawi艂a sprawozdanie z realizacji planu finansowego jednostki za rok 2007. Pomimo wzrostu poziomu przychod贸w na koniec roku wynik finansowy by艂 ujemny. Strata rz臋du 2 880 z艂 spowodowana by艂a wy偶szym ni偶 planowano, wzrostem koszt贸w oraz dodatkowymi wydatkami zwi膮zanymi z konieczno艣ci膮 modernizacji pomieszcze艅. Zarz膮d zatwierdzi艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Dyrektor Grzesiak przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego za IV kwarta艂 2007 r. W tym okresie planowana strata zosta艂a zmniejszona o ponad 50 %. Przychody wzros艂y o ponad 17 % w stosunku do zaplanowanych. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Dyrektor Grzesiak przedstawi艂 obecn膮 sytuacj臋 Szpitala. Jego zdaniem, je偶eli nie uda si臋 pozyska膰 dodatkowych 艣rodk贸w, rz臋du 200 tys. z艂 z NFZ, to dalsze funkcjonowanie Szpitala b臋dzie zagro偶one. Brak mo偶liwo艣ci podniesienia wynagrodzenia pracownikom mo偶e spowodowa膰 masowe odchodzenie personelu do innych plac贸wek. Przygotowywana jest propozycja podwy偶ek. Wi膮偶e si臋 to jednak z dodatkowym obci膮偶eniem bud偶etu, kt贸ry i tak trudno zbilansowa膰.
Starosta poinformowa艂, 偶e podj臋to dzia艂ania, aby doprowadzi膰 do spotkania z prezesem NFZ w celu wynegocjowania wy偶szego kontraktu.
Dyrektor Zibrowska przedstawi艂a sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za IV kwarta艂 2007 r. W zwi膮zku z otrzymaniem 艣rodk贸w za procedury nadlimitowe, w tym kwartale przychody by艂y wy偶sze od koszt贸w o ponad 87 tys. z艂. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie dyrektor Zibrowska przedstawi艂a obecn膮 sytuacj臋 w Zak艂adzie. Po akcji protestacyjnej piel臋gniarek zwi膮zanej z 偶膮daniami wzrostu wynagrodze艅 osi膮gni臋to porozumienie. Ustalono, 偶e negocjacje zostan膮 wznowione po pierwszym kwartale, ewentualnie po p贸艂roczu. Do tego czasu wynagrodzenia zostan膮 na tym samym poziomie. Jednocze艣nie b臋d膮 rozwa偶ane mo偶liwo艣ci wygospodarowania 艣rodk贸w na podwy偶k臋 wynagrodze艅.
Kolejna informacja dotyczy艂a remontu Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Projekt skorzystania z pomocy funduszy norweskich zosta艂 przerwany, gdy偶 przedstawiciel firmy przygotowuj膮cej projekt okaza艂 si臋 oszustem i pos艂ugiwa艂 si臋 fa艂szywymi dokumentami. Spraw臋 o wy艂udzenie 14 tys. z艂 prowadzi prokuratura. Konieczno艣膰 przeprowadzenia remontu powoduje, 偶e nadal poszukuje si臋 mo偶liwo艣ci uzyskania dofinansowania z funduszy pomocowych.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie wynagrodzenia dodatkowego dyrektorowi Szpitala Powiatowego za IV kwarta艂 2007 r. w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie wynagrodzenia dodatkowego dyrektorowi Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za IV kwarta艂 2007 r. w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pyrzyckiego na lata 2006-2013. Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu poinformowa艂, 偶e radca prawny zaleci艂 zmian臋 konstrukcji uchwa艂y, dlatego poprosi艂 o przeniesienie tego tematu na kolejne posiedzenie Zarz膮du. Projekt tej uchwa艂y zostanie przygotowany na nast臋pn膮 sesj臋 Rady Powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Ireneusz Paw艂owski przedstawi艂 "Plan zada艅 inwestycyjnych na sieci dr贸g administrowanej przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach, proponowanych do realizacji w roku 2008". Pojawi艂y si臋 nowe mo偶liwo艣ci dofinansowania inwestycji drogowych z Ministerstwa Infrastruktury. Proponuje si臋 z艂o偶y膰 wniosek na dofinansowanie modernizacji drogi Mechowo-Letnin. Na doko艅czenie tej inwestycji potrzeba ok. 600 tys. z艂. Po艂ow臋 tej kwoty mo偶na otrzyma膰 z Ministerstwa Infrastruktury. Nast臋pna wa偶na inwestycja to kontynuacja budowy drogi Rosiny-P艂o艅sko. Jej koszt kszta艂tuje si臋 w granicach 2 mln z艂. W tym roku nie ma praktycznie mo偶liwo艣ci skorzystania ze 艣rodk贸w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Planuje si臋 jedynie wykonanie prac ziemnych, a wykonanie pozosta艂ych prac zostanie przesuni臋te w czasie na rok nast臋pny. Kolejna droga wymagaj膮ca remontu to odcinek Za艂臋偶e-Tety艅. Proponuje si臋 wykonanie dokumentacji technicznej. Pozwoli to na przyst膮pienie do remontu, gdy b臋d膮 na to 艣rodki. Podobnie nale偶y post膮pi膰 w sprawie mostu na ul. Cmentarnej w Pyrzycach. W bud偶ecie pozostanie jeszcze ok. 200 tys. z艂, kt贸re mo偶na przeznaczy膰 na wsp贸艂finansowanie inwestycji prowadzonych z gminami na drogach powiatowych.
Marek Mazur zauwa偶y艂, 偶e pomini臋to doko艅czenie dawno rozpocz臋tej inwestycji na ulicy Okrzei w Lipianach.
Starosta podpowiedzia艂, 偶e mo偶na to zrobi膰 w porozumieniu z Gmin膮 Lipiany w ramach wsp贸艂finansowania inwestycji prowadzonych z gminami na drogach powiatowych. Omawiany plan to propozycja, kt贸ra zostanie przedstawiona w贸jtom i burmistrzom. Po ewentualnych zmianach i ich akceptacji trafi do Komisji Bud偶etowej.
Ireneusz Paw艂owski nie m贸g艂 uczestniczy膰 w dalszej cz臋艣ci posiedzenia i Zarz膮d kontynuowa艂 obrady w sk艂adzie czteroosobowym.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie odrzucenia wezwa艅 do usuni臋cia naruszenia prawa. Jeden z wierzycieli SPZOZ w likwidacji podwa偶a uchwa艂臋 Rady Powiatu w sprawie przed艂u偶enia okresu likwidacji. J贸zef Burcan Likwidator wyja艣ni艂, 偶e r贸wnolegle prowadzone s膮 negocjacje z tym wierzycielem w celu zawarcia ugody. Jednak do czasu wycofania wezwania do usuni臋cia naruszenia prawa nie mo偶na zrezygnowa膰 z podj臋cia uchwa艂y. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejny projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂 zniesienia wsp贸艂w艂asno艣ci nieruchomo艣ci przez wyodr臋bnienie samodzielnych lokali mieszkalnych w budynku nr 1 po艂o偶onym w Czernicach. Nieruchomo艣膰 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, kt贸rego w艂asno艣膰 powiatu stanowi 50 %. Projekt wydzielenia samodzielnych lokali sporz膮dzony zosta艂 za zgod膮 wsp贸艂w艂a艣cicieli. Uchwa艂a pozwoli na sporz膮dzenie aktu notarialnego, na mocy kt贸rego powiat stanie si臋 w艂a艣cicielem trzech mieszka艅. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o ustalenie kierunku dzia艂ania w sprawie nabycia nieruchomo艣ci z przeznaczeniem na budow臋 Domu Dziecka. Nieruchomo艣膰 po艂o偶ona przy ul. Lipia艅skiej stanowi w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa. Powiat mo偶e sta膰 si臋 jej w艂a艣cicielem na podstawie umowy darowizny z okre艣lonym celem publicznym lub na podstawie zakupu za cen臋 obni偶on膮. Bonifikata mo偶e wynosi膰 od 1 do 99 %. Przy zakupie powiat nie jest zwi膮zany celem publicznym. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋, aby naby膰 nieruchomo艣膰 za cen臋 obni偶on膮 i wynegocjowa膰 z Wojewod膮 najkorzystniejsz膮 bonifikat臋. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta poinformowa艂 o porozumieniu zawartym przez Komend臋 Powiatow膮 Policji ze Stra偶膮 Graniczn膮 w sprawie wsp贸艂dzia艂ania. Wsp贸艂dzia艂anie b臋dzie dotyczy艂o zada艅 zwi膮zanych ruchem przygranicznym na terenie naszego powiatu. Edward Sad艂owski odni贸s艂 si臋 do protoko艂u z dnia 27 lutego 2007 r., w kt贸rym szczeg贸艂owo zapisano przebieg dyskusji. Zaproponowa艂, aby w protokole zapisywa膰 tylko istotne rozstrzygni臋cia i decyzje Zarz膮du. Pozostali cz艂onkowie Zarz膮d zgodzili si臋, 偶e taka forma protoko艂u jest w艂a艣ciwa. Zarz膮d przyj膮艂 protok贸艂 z dnia 27 lutego w wersji skr贸conej.
Wicestarosta poinformowa艂 Zarz膮d o pi艣mie z Urz臋du Wojew贸dzkiego w sprawie informacji o finansowaniu budowy domu dziecka przez powiat. W bud偶ecie powiatu jest zapisane 100 tys. z艂 na zakup dzia艂ki budowlanej i projekt. Dlatego w tym roku z Urz臋du Wojew贸dzkiego otrzymamy te偶 tylko 100 tys. z艂.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 12 marca 2008 r. 5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-04-04 09:32:09
Data ostatniej modyfikacji : 2008-04-04 09:32:09
Liczba wy艣wietle艅 : 2149licznik odwiedzin: 12462667