logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 8/2008 z dnia 27 lutego 2008 r.



PROTOK脫艁 Nr 8/2008
z dnia 27 lutego 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 cz艂onk贸w Zarz膮du i zaproszone osoby. Po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przypomnia艂, 偶e na ostatnim posiedzeniu omawiano wniosek o wyra偶enie zgody na utworzenie publicznego gimnazjum w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach. Zauwa偶ono, 偶e istnieje potrzeba powo艂ania drugiego gimnazjum w Pyrzycach i w obecno艣ci Zast臋pcy Burmistrza Pyrzyc zgodnie ustalono, 偶e nale偶y podj膮膰 wsp贸lne dzia艂ania w celu jego utworzenia. Starosta przytoczy艂 pozytywn膮 opini臋 przewodnicz膮cego Rady Rodzic贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1, aprobuj膮c膮 inicjatyw臋 utworzenia gimnazjum. Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 harmonogram czynno艣ci maj膮cych doprowadzi膰, jeszcze w tym roku, do powo艂ania w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach gimnazjum publicznego. Podstawowymi elementami by艂y uchwa艂y Rady Miejskiej i Rady Powiatu oraz porozumienie w sprawie powierzenia przez Gmin臋 Pyrzyce zada艅 z zakresu edukacji publicznej Powiatowi Pyrzyckiemu. Je偶eli gimnazjum mia艂oby zacz膮膰 funkcjonowa膰 od wrze艣nia 2008 r., to te dokumenty musia艂yby obowi膮zywa膰 przed 1 kwietnia 2008 r., gdy偶 tylko do ko艅ca czerwca pozosta艂by czas na uregulowanie organizacji szk贸艂 w powiecie i przeprowadzenie naboru.
Kazimierz Lipi艅ski Burmistrz Pyrzyc przeprosi艂 za to, 偶e nie m贸g艂 uczestniczy膰 w poprzednim spotkaniu. Zast臋pca pani Teresa Jasi艅ska przekaza艂a mu relacj臋 z tego spotkania. Burmistrz jednak wola艂by otrzyma膰 protok贸艂, ale wyrazi艂 nadziej臋, 偶e nie jest to ostatnie spotkanie w tej sprawie. Przedstawi艂 sytuacj臋 o艣wiaty w Gminie Pyrzyce. Co roku funkcjonowanie szk贸艂 i przedszkoli w gminie jest szczeg贸艂owo analizowane. Wyci膮gane s膮 wnioski. Zagadnienie o艣wiaty i wychowania rozpatrywane jest w aspekcie spo艂ecznym i finansowym. Na przestrzeni 9 lat Burmistrz proponowa艂 Radzie rozwi膮zania. Wynikiem tego by艂o np. zlikwidowanie szko艂y podstawowej i przedszkola w Letninie. Ta decyzja zapad艂a w wyniku rozm贸w i spotka艅 z rodzicami.
Od pocz膮tku roku 2007 prowadzone s膮 rozmowy z urz臋dnikami, komisj膮 edukacji, rodzicami, radami rodzic贸w szk贸艂 i przedszkoli, dyrektorami tych plac贸wek w celu przygotowania w艂a艣ciwych rozwi膮za艅 w zakresie przysz艂o艣ci o艣wiaty. Kluczowym elementem tych rozwa偶a艅 jest gimnazjum, ale nale偶y wiele uwagi po艣wi臋ci膰 przedszkolom. W listopadzie 2007 r. Burmistrz przedstawi艂 propozycje rozwi膮za艅. Jedn膮 z opcji by艂o zorganizowanie drugiego gimnazjum w Gminie Pyrzyce. W艣r贸d r贸偶nych sugestii by艂o zorganizowanie gimnazjum przy Zespole Szk贸艂 Nr 1. Planowane jest wybudowanie sali gimnastycznej w 呕abowie. Mo偶na by tam zrobi膰 gimnazjum.
Wypowiadaj膮c si臋 w sprawie harmonogramu przedstawionego przez Starost臋, Burmistrz podtrzyma艂 propozycj臋 utworzenia gimnazjum przy liceum og贸lnokszta艂c膮cym. Jest to s艂uszna idea. Aby t臋 ide臋 wype艂ni膰 tre艣ci膮 nale偶y powo艂a膰 wsp贸lny zesp贸艂 fachowc贸w, kt贸ry by wypracowa艂 i przed艂o偶y艂 stron臋 organizacyjno-finansow膮. Propozycja powinna zosta膰 przed艂o偶ona decydentom, kt贸rzy przygotuj膮 projekt uchwa艂y.
W kwestii porozumienia Burmistrz zakwestionowa艂 takie rozwi膮zanie. Jego zdaniem porozumienia s膮 dobre w stosunku do zada艅 ograniczonych w czasie. Przy nieokre艣lonych terminach pojawiaj膮 si臋 k艂opoty. Jako przyk艂ad poda艂 porozumienie w sprawie prowadzenia przez Gmin臋 biblioteki powiatowej. By艂 okres, 偶e 艣rodki nie wp艂ywa艂 w terminie, lecz ze znacznym op贸藕nieniem. W tym przedmiocie nale偶y poszukiwa膰 lepszych rozwi膮za艅.
Burmistrz zauwa偶y艂, 偶e powiat ma ograniczone dochody, natomiast gmina posiada wi臋ksze mo偶liwo艣ci finansowe. Uwagi na to, obawia si臋 finansowanie szko艂y przez powiat mo偶e nie by膰 wystarczaj膮ce. Dlatego dobrze by by艂o, aby w jednych r臋kach by艂y decyzje i pe艂na odpowiedzialno艣膰. Dobrze by by艂o, aby na mocy uchwa艂 by艂 jeden prowadz膮cy. Burmistrz zaproponowa艂, aby tym organem by艂a Gmina Pyrzyce. Propozycja ta powinna zosta膰 wzi臋ta pod uwag臋 i przeanalizowana przez zesp贸艂. Na to potrzeba czasu. Po艣piech w tej materii nie jest wskazany. Swoje wyst膮pienie Burmistrz zako艅czy艂 cytatem "Po艣piech jest z艂ym doradc膮, niczego nie nale偶y przyspiesza膰 i podsypywa膰 sztucznych nawoz贸w, bo z takich nasion wyro艣nie za wysokie zbo偶e, kt贸re po艂amie si臋 przy pierwszych wiatrach".
Starosta podzi臋kowa艂 Burmistrzowi i wyrazi艂 rozczarowanie takim stanowiskiem, z kt贸rego wynika, 偶e nale偶y po艣wi臋ci膰 wi臋cej czasu na dyskusj臋.
Wanda K艂odawska dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach zauwa偶y艂a, 偶e Burmistrz dobrze rozumie potrzeby naszego 艣rodowiska, je偶eli chodzi o sprawy o艣wiaty. Zgodno艣膰 w kwestii powo艂ania drugiego gimnazjum jest dobrym pocz膮tkiem do dyskusji. Praca w gimnazjum powo艂anym przy LO by艂aby prac膮 z uczniami najzdolniejszymi. Za艂o偶enia organizacyjne polegaj膮 na utworzeniu jednej klasy. Uczniowie byli by w艂膮czeni w systemowy program pracy z uczniem zdolnym. Ch臋膰 utworzenie gimnazjum przy LO powsta艂 w oparciu o sprawdzone rozwi膮zania najlepszych szk贸艂 ponadgimnazjalnych. Takie rozwi膮zania funkcjonuj膮 w ka偶dym du偶ym mie艣cie, a nawet w miejscowo艣ciach mniejszych. Szko艂y zajmuj膮ce najwy偶sze miejsca w rankingach, to szko艂y 艂膮cz膮ce gimnazjum z liceum. Porozumienia w sprawie 艂膮czenia szk贸艂 s膮 powszechnie stosowane i zazwyczaj organem prowadz膮cym jest powiat. Celem utworzenia tej szko艂y jest r贸wnie偶 wykszta艂cenie laureat贸w konkurs贸w przedmiotowych. Dotychczas uczniowie gimnazj贸w i liceum nie osi膮gali znacz膮cych wynik贸w w konkursach. Planowana jest indywidualizacja proces贸w kszta艂cenia. Rozw贸j zainteresowa艅 poprzez udzia艂 we wsp贸lnych, dla liceum i gimnazjum, zaj臋ciach pozalekcyjnych. Istniej膮ce ju偶 klasy patronackie Uniwersytetu i Politechniki Szczeci艅skiej zwi臋kszaj膮 mo偶liwo艣ci kszta艂cenia. Zasady naboru umo偶liwiaj膮 nauk臋 uczniom ko艅cz膮cym szko艂臋 podstawow膮 w Pyrzycach i r贸wnie偶 w innych miejscowo艣ciach powiatu.
Burmistrz zauwa偶y艂, 偶e w przypadku mo偶liwo艣ci naboru uczni贸w z terenu ca艂ego powiatu, nale偶a艂oby zawrze膰 porozumienie ze wszystkimi w贸jtami i burmistrzami. Jednocze艣nie zwr贸ci艂 uwag臋 na to, 偶e nie istnieje dokument, kt贸ry nakazywa艂by uczniowi ko艅cz膮cemu to gimnazjum dalsz膮 nauk臋 w pyrzyckim LO.
Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki zgodzi艂 si臋 z tym, 偶e pewne sprawy nale偶y jeszcze przedyskutowa膰 i u艣ci艣li膰. Po ostatnim spotkaniu wydawa艂o si臋, 偶e dzisiaj zostanie uzgodniona idea powo艂ania lub odst膮pienie od idei powo艂ania tej szko艂y. Jest zdumiony stanowiskiem Burmistrza. Od wielu lat r贸偶ne gremia podnosz膮 kwestie o艣wiaty. Padaj膮 pytania, dlaczego nie mamy olimpijczyk贸w. Nauczyciele broni膮 si臋 m贸wi膮c, 偶e do szk贸艂 trafiaj膮 s艂abi absolwenci gimnazjum i w ci膮gu trzech lat nie mo偶na nadrobi膰 zaleg艂o艣ci. Gdyby zaistnia艂a mo偶liwo艣膰 pracy przez dodatkowe trzy lata ze zdolnymi uczniami, to z pewno艣ci膮 prze艂o偶y艂oby si臋 to na wyniki. Z tak膮 ide膮, utworzenia gimnazjum przy Zespole Szk贸艂 Nr 1 wyst膮pi艂 Burmistrz Pyrzyc w dniu 22 listopada 2007 r. Poniewa偶 Szko艂a oficjalnie wyst膮pi艂a z wnioskiem w tej sprawie nale偶y podj膮膰 decyzj臋 o sposobie jego realizacji. Na poprzednim posiedzeniu Zarz膮du na dyskusj臋 po艣wi臋cono godzin臋 i pi臋膰dziesi膮t minut. Otrzymali艣my pozytywny odzew ze strony Burmistrza. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o podj臋ciu dzia艂a艅. Zosta艂y przygotowane projekty dokument贸w. Jednak stanowisko Burmistrza dyrektor Jakie艂a odebra艂 jako kube艂 zimnej wody na g艂ow臋. Dalsza dyskusja, powo艂ywanie zespo艂贸w oznacza, ze nie ma szans na uruchomienie gimnazjum w tym roku. Dziwnie zmieni艂 si臋 pomys艂 Burmistrza, pocz膮tkowo proponowa艂 uruchomienie gimnazjum przy LO, a dzi艣 us艂yszeli艣my, 偶e w zasadzie to Burmistrzowi nie chodzi o to 偶eby uruchomi膰 gimnazjum, tylko 偶eby przej膮膰 Zesp贸艂 Szk贸艂. W贸wczas nie musi si臋 pyta膰 powiatu, czy uruchomi膰 przy tym Zespole gimnazjum. W zwi膮zku z tym, 偶e planujemy dalsz膮 rozbudow臋 Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. Powiat powinien posiada膰 dobre liceum og贸lnokszta艂c膮ce, dobr膮 szko艂臋 zawodow膮 i szko艂臋 dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Te elementy s膮 niezb臋dne do realizacji ustawowych zada艅 powiatu. Od lat inwestujemy w Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 1. Szko艂a jest modernizowana i doposa偶ona. Ostatnia inwestycja to boisko, kt贸re jest wzorcowe w skali wojew贸dztwa. Teraz planowana jest termomodernizacja. Jeste艣my ju偶 w 2/3 drogi do tego, aby ta szko艂a pe艂ni艂a rol臋 dobrego liceum z odpowiednim zapleczem dydaktycznym, odpowiedni膮 baz膮 i odpowiedni膮 kadr膮.
Pomys艂 przekazania Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 najprawdopodobniej nie znajdzie aprobaty nie tylko w Zarz膮dzie Powiatu, ale r贸wnie偶 w Radzie Powiatu. Utworzenie gimnazjum przy liceum mo偶e przynie艣膰 efekty mniejsze ni偶 oczekiwane. Tego nie mo偶na przewidzie膰, ale nale偶y to sprawdzi膰. Nie mo偶na zawrze膰 porozumienia na czas okre艣lony - rok, czy dwa. Mamy do czynienia z 偶ywymi dzie膰mi. Jedyna mo偶liwo艣膰 to porozumienie na pe艂ny cykl kszta艂cenia. Pewne w膮tpliwo艣ci mog膮 pojawi膰 si臋 przy okre艣leniu sposobu finansowania takiego gimnazjum. Istniej膮 porozumienia zawieraj膮ce r贸偶ne warianty. Jednak rozmowy na ten temat mo偶na prowadzi膰 dopiero po podj臋ciu decyzji kierunkowej. Dzisiejsza obecno艣膰 Burmistrza mia艂a doprowadzi膰 do podj臋cia takiej decyzji. Albo realizujemy wniosek, albo go odrzucamy. Propozycja trzeciego rozwi膮zania polegaj膮cego na powo艂aniu zespo艂u ekspert贸w odsuwa spraw臋 do lutego 2009 r.
Starosta zauwa偶y艂, 偶e propozycja przej臋cia Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 przez Gmin臋 Pyrzyce nie wynika艂a w 偶aden spos贸b z wcze艣niejszych deklaracji, ani dyskusji na ostatnim posiedzeniu Zarz膮du.
Burmistrz podkre艣li艂, 偶e nie przes膮dza o ostatecznym rozwi膮zaniu. Wyra偶a tylko swoje zdanie. Zawarcie porozumienia powinno by膰 poprzedzone rozmowami i wsp贸lnymi ustaleniami. Na pewno lepiej by by艂 przygotowany do dyskusji, gdyby wcze艣niej otrzyma艂 protok贸艂 z ostatniego posiedzenia Zarz膮du i opracowane dokumenty. Nie mo偶na podejmowa膰 decyzji bez znajomo艣ci zagadnienia. Podtrzymuje ide臋 utworzenia gimnazjum przy LO. Nie jest istotne sk膮d ona pochodzi, najwa偶niejsze s膮 dzieci Gminy Pyrzyce, za kt贸re odpowiada. Natomiast, aby przekaza膰 wniosek Radzie Miejskiej musi si臋 zapozna膰 z przygotowanymi dokumentami. Propozycja przej臋cia Zespo艂u szk贸艂 Nr 1 wynika z wi臋kszych mo偶liwo艣ci finansowych Gminy w dziedzinie rozbudowy bazy. Obecnie zajmuje si臋 organizacj膮 przedszkoli, szk贸艂 podstawowych, gimnazjum, szko艂y muzycznej na terenie Gminy Pyrzyce, dlatego rozmawia z Zarz膮dem Powiatu o utworzeniu gimnazjum przy LO. W ca艂ej tej pracy jest to tylko jeden z element贸w. Burmistrz chce Radzie Miejskiej przedstawi膰 dobre rozwi膮zania i dlatego jeszcze raz podkre艣li艂, 偶e wniosek powinien rozpatrzy膰 zesp贸艂 fachowc贸w z Gminy i Powiatu.
Wicestarosta potwierdzi艂, 偶e utworzenie drugiego gimnazjum w Pyrzycach jest konieczne. Tak膮 potrzeb臋 wszyscy zauwa偶aj膮. Obecnie funkcjonuj膮ce gimnazjum nie spe艂nia oczekiwa艅. Z dyskusji na ostatnim posiedzeniu Zarz膮du wynika艂o, 偶e kierunek zosta艂 przyj臋ty. Pozosta艂o tylko uszczeg贸艂owienie potrzebnych dokument贸w. Dzisiaj musimy opowiedzie膰 na dwa pytania. Czy tworzymy gimnazjum przy liceum oraz czy robimy to jeszcze w tym roku. Obawy Burmistrza o brak 艣rodk贸w na poszerzanie bazy tej szko艂y s膮 nieuzasadnione. Powiat dobrze sobie z tym radzi. Zdajemy sobie spraw臋, 偶e powo艂anie gimnazjum zwi膮zane jest ze zwi臋kszeniem nak艂ad贸w.
Edward Sad艂owski nie uczestniczy艂 w ostatnim posiedzeniu Zarz膮du, ale w pe艂ni popar艂 ide臋 utworzenia gimnazjum dla najzdolniejszej m艂odzie偶y. Poda艂 przyk艂ad w艂asnego syna, kt贸ry trafi艂 do szko艂y plastycznej dzi臋ki nauczycielce, kt贸ra zawa偶y艂a jego zdolno艣ci i odpowiednio pokierowa艂a jego edukacj膮. W艂a艣ciwe jest edukowanie najzdolniejszej m艂odzie偶y ju偶 od poziomu przedszkola. B臋dzie ona promowa艂a nasz powiat. Mo偶e dobrym pomys艂em by艂oby utworzenie powiatowego gimnazjum przy liceum.
Burmistrz jeszcze raz popar艂 ide臋 utworzenia gimnazjum przy liceum. Nale偶y jednak spokojnie rozwa偶y膰 wszystkie aspekty. Potrzeba na to troch臋 czasu. Poprosi艂 o przekazanie dokument贸w zwi膮zanych z t膮 spraw膮.
Dyrektor Jakie艂a zauwa偶y艂, 偶e zawarcie porozumienia jest wymogiem ustawowym.
Wanda K艂odawska zauwa偶y艂a, 偶e aby absolwent liceum og贸lnokszta艂c膮cego dosta艂 si臋 na najlepsze uczelnie w kraju to musi przeskoczy膰 wysokie poprzeczki. Nasza szko艂a znajduje si臋 na terenie Pyrzyc i tak naprawd臋 m贸wi si臋 o Zespole Szk贸艂 w Pyrzycach. Najwi臋cej uczni贸w tej szko艂y jest z Pyrzyc. Propozycja zawarcia porozumienia z Burmistrzem Pyrzyc wynika艂o w艂a艣nie z tego, 偶e najwi臋ksza liczba uczni贸w jest z Pyrzyc. Przygotowanie wniosku jest efektem pracy os贸b, kt贸re doskonale orientuj膮 si臋 w sprawach o艣wiatowych i na podstawie sprawdzonych wzorc贸w. Finansowanie jest spraw膮 prost膮. Subwencja idzie za uczniem. Rodzice maj膮 prawo wysy艂a膰 swoje dzieci do innych gimnazj贸w. W Pyrzycach s膮 dzieci, kt贸re ucz臋szczaj膮 do gimnazjum w Szczecinie, Kozielicach i innych miejscowo艣ciach. Przed艂u偶anie naprawd臋 prostych procedur przyniesie tylko szkod臋 naszej m艂odzie偶y.
Po przerwie Zarz膮d obradowa艂 w sta艂ym sk艂adzie. Starosta zaproponowa艂 dyskusj臋 nad sposobem realizacji wniosku o powo艂anie gimnazjum przy Zespole Szk贸艂 Nr 1. W trakcie dyskusji cz艂onkowie Zarz膮du potwierdzili wol臋 powo艂ania jeszcze w tym roku, jednoci膮gowego gimnazjum dla najzdolniejszych absolwent贸w szko艂y podstawowej, przy Zespole Szk贸艂 Nr 1. W zwi膮zku z kr贸tkim okresem czasu na przeprowadzenie procedury uruchomienia szko艂y, zdecydowano przekaza膰 Burmistrzowi Pyrzyc dokumenty zwi膮zane z t膮 spraw膮. Jednocze艣nie zobowi膮za膰 Burmistrza do zaj臋cia stanowiska w niezb臋dnym do rozpoznania zagadnienia, ale mo偶liwie kr贸tkim czasie. Zarz膮d podj膮艂 tak膮 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.


Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w bud偶etowych Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU na rok 2008, w dziale 801. Na podstawie ustawy o finansach publicznych gospodarstwo pomocnicze wp艂aca do bud偶etu po艂ow臋 osi膮gni臋tego zysku. Warsztaty Szkolne Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU, kt贸re s膮 gospodarstwem pomocniczym, osi膮gn臋艂y w roku 2007 zysk 90 072,16 z艂. W zwi膮zku z tym nale偶y zwi臋kszy膰 dochody bud偶etu powiatu o kwot臋 45 036 z艂. Pozosta艂膮 kwot臋 dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU wnioskuje przydzieli膰 jego jednostce i przeznaczy膰 na adaptacj臋 pomieszcze艅 pracowni gospodarstwa domowego, pracowni architektury krajobrazu oraz zakup wyposa偶enia tych pracowni. Zmiany takie mo偶na wprowadzi膰 w formie uchwa艂y Rady Powiatu w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na realizacj臋 wniosku, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 zwi臋kszenia planu wydatk贸w bud偶etowych Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU na rok 2008, w dziale 851. Proponowana zmiana dotyczy kwoty 200 z艂 z przeznaczeniem na op艂acenie sk艂adki ubezpieczeniowej, uczennicy, kt贸ra jest sierot膮. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przeniesienie wnioskowanej kwoty z rezerwy og贸lnej w formie uchwa艂y Zarz膮du w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego dla p.o. dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Dodatek motywacyjny jest przyznawany na czas okre艣lony. W dniu 29 lutego up艂ywa okres, na kt贸ry przyznano dodatek motywacyjny pe艂ni膮cemu obowi膮zki dyrektora. Proponuje si臋 przyznanie dodatku w niezmienionej wysoko艣ci 30 % wynagrodzenia zasadniczego, na okres sze艣ciu miesi臋cy tj. od 1 marca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 dwie wersje projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Pierwsza wersja, oznaczona numerem 269, by艂a przygotowana przed sesj膮, na kt贸rej nie zaaprobowano zmian w statucie powiatu. Dlatego zmiany w Regulaminie nie mog膮 dotyczy膰 Biura Rady. Te zapisy zosta艂y usuni臋te z projektu uchwa艂y. Drugi projekt, oznaczony numerem 269A, zosta艂 jeszcze bardziej ograniczony. Bior膮c pod uwag臋 g艂osy radnych, zrezygnowano w nim ze zmian dotycz膮cych Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej. Starosta podda艂 pod g艂osowanie pierwszy projekt uchwa艂y sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, oznaczony numerem 269. Projekt nie zosta艂 przyj臋ty, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w przeciw.
Nast臋pnie podda艂 pod g艂osowanie drugi projekt uchwa艂y sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, oznaczony numerem 269A. Projekt zosta艂 przyj臋ty, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Starosta musia艂 opu艣ci膰 posiedzenie i przekaza艂 prowadzenie Wicestaro艣cie. Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi powiatowej, odcinka drogi do miejscowo艣ci Gi偶yn do drogi powiatowej nr 2112Z na terenie powiatu My艣liborskiego.
Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Ad. 6.

Wicestarosta przedstawi艂 informacj臋 o wydanych skierowaniach do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. W okresie od 5 stycznia do 4 lutego 2008 r. wydano 22 decyzje o skierowaniu do ZOL. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wynikach kontroli wewn臋trznej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. W wyniku kontroli stwierdzono, 偶e badanym zakresie jednostka funkcjonuje prawid艂owo. Na pewne uchybienia zwr贸cono uwag臋 w wyst膮pieniu pokontrolnym. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.

Ad. 7.

Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu poinformowa艂 Zarz膮d o decyzji okre艣laj膮cej ostateczne kwoty subwencji dla powiatu oraz o informacji Wojewody na temat kwot dotacji. Generalnie kszta艂tuj膮 si臋 one na poziomie z roku 2007.
W dalszej cz臋艣ci posiedzenia uczestniczy艂 r贸wnie偶 Starosta.
Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 wniosek o zaopiniowanie zmian na kierowniczych stanowiskach w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Obsada stanowisk kierowniczych jest w kompetencjach dyrektora jednostki, po zasi臋gni臋ciu opinii Zarz膮du. Proponuje si臋 zlikwidowanie stanowiska trzeciego wicedyrektora. Osoba pe艂ni膮ca dotychczas t臋 funkcj臋 obejmie stanowisko kierownika gospodarstwa pomocniczego. Kierownik b臋dzie wynagradzany ze 艣rodk贸w wypracowanych przez gospodarstwo. Spowoduje to realizacj臋 zalece艅 pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotycz膮cych kwestii wynagrodzenia kierownika gospodarstwa pomocniczego. Zmieni si臋 zakres obowi膮zk贸w kierownika. R贸wnocze艣nie zostan膮 zmienione zakresy obowi膮zk贸w pozosta艂ych dw贸ch wicedyrektor贸w. Nie przewiduje si臋 stanowiska trzeciego wicedyrektora. Zmiany nast膮pi膮 z dniem 1 marca 2008 r. na podstawie porozumienia stron. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 w tej sprawie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta poinformowa艂 o wynikach spotkania z Komendantem Stra偶y Granicznej w Gryfinie. Spotkanie dotyczy艂o dzia艂a艅 jednostek kontroli przygranicznej po wej艣ciu Polski do strefy Schengen. Kontrole b臋d膮 dotyczy艂y przeciwdzia艂aniu wwozowi na terytorium kraju materia艂贸w szkodliwych dla 艣rodowiska naturalnego, narkotyk贸w i 艣rodk贸w odurzaj膮cych, przeciwdzia艂aniu wywozowi z Polski przedmiot贸w zabytkowych, a tak偶e egzekwowanie na granicach wewn臋trznych przestrzegania przez podr贸偶nych wwozu na terytorium RP towar贸w akcyzowych.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 27 lutego 2008 r. 5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-04-04 09:31:16
Data ostatniej modyfikacji : 2008-04-04 09:31:16
Liczba wy艣wietle艅 : 2046



licznik odwiedzin: 11811323