logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2006-2010
Uchwa艂a Nr XV/64/08 z dnia 26 marca 2008 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Uchwa艂a Nr XV/64/08
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 26 marca 2008 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, zmiany z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, stanowi膮cym za艂膮cznik uchwa艂y Nr V/17/07 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:
1) w 搂 3 w pkt 14 wyrazy "Pe艂nomocnik Starosty ds. Informacji Niejawnych" zast臋puje si臋 wyrazami "Pe艂nomocnik Starosty ds. Ochrony Informacji Niejawnych i wyrazy "Specjalista ds. Powiatowego Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci" zast臋puje si臋 wyrazami "G艂贸wny Specjalista ds. Powiatowego Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci";
2) w 搂 40 nag艂贸wek otrzymuje nowe brzmienie: "Wydzia艂 O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji";
3) w 搂 40 wykre艣la si臋 ust. 2;
4) w 搂 40 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: "Do zada艅 wydzia艂u z zakresu promocji nale偶y:";
5) w 搂 46 nag艂贸wek otrzymuje nowe brzmienie: "Pe艂nomocnik Starosty ds. Ochrony Informacji Niejawnych";
6) Po 搂 46 dodaje si臋 搂 46a w brzmieniu: "Kancelaria Tajna. Do zada艅 Kancelarii nale偶y rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie uprawnionym osobom dokument贸w zawieraj膮cych informacje niejawne, oznaczone klauzul膮 niejawno艣ci lub stanowi膮ce tajemnic臋 pa艅stwow膮.";
7) w 搂 52 wyraz "Specjalista" zast臋puje si臋 wyrazami "G艂贸wny Specjalista";
8) Za艂膮cznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach zast臋puje si臋 "Za艂膮cznikiem Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach", stanowi膮cym za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECH

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC42 KB POBIERZza艂膮cznik2008-04-01 14:27:07575

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-04-01 14:20:04
Data ostatniej modyfikacji : 2008-04-01 14:20:04
Liczba wy艣wietle艅 : 2004licznik odwiedzin: 11838509