logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XV SESJA RADY POWIATU

PORZ膭DEK OBRAD XV SESJI RADY POWIATU NA DZIE艃 26 MARCA 2008 ROKU godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego ul. Lipia艅ska 4 w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XV SESJI RADY POWIATU
NA DZIE艃 26 MARCA 2008 ROKU
godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego ul. Lipia艅ska 4
w Pyrzycach

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.

Przyj臋cie protoko艂u z obrad XIV sesji Rady Powiatu.

Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

Interpelacje i zapytania radnych.

Stan bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim, realizacja powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa obywateli. Informacje przedstawiaj膮:
Komendant Powiatowy Policji,
Komendant Powiatowy Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej,
Komisja Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku,
Prokuratura Rejonowa,
Powiatowe Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego.

Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Praw Konsument贸w za rok 2007:
Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

Sprawozdanie za rok 2007 z wykonywanych zada艅 przez:
Wydzia艂 Architektury i Budownictwa,
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
Geodety Powiatowego,
Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
Wydzia艂 Infrastruktury Technicznej i Komunikacji.
Opinia Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami oraz Komisji Bud偶e-towej,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

Projekt uchwa艂y w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach (proj. Nr 269).
Opinie sta艂ych komisji Rady,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych (proj. Nr 273).
Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y o powo艂aniu sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady ( proj. Nr 270).
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

Projekt uchwa艂y w sprawie upowa偶nienia do zlecania podr贸偶y s艂u偶bowych dla przewodnicz膮cego rady (proj. Nr 271).
Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

Projekt uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na rozwi膮zanie z radnym stosunku pracy (proj. Nr 272).
Opinie sta艂ych komisji Rady,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego dotycz膮cej dzia艂alno艣ci Starosty Pyrzyc-kiego w zakresie ochrony 艣rodowiska.
Projekt przedk艂ada Komisja Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

Zamkni臋cie obrad XV sesji Rady Powiatu.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECH


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-03-11 15:18:24
Data ostatniej modyfikacji : 2008-03-11 15:19:53
Liczba wy艣wietle艅 : 2226

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  11.03.2008 14:19poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  11.03.2008 14:19poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  11.03.2008 14:18poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12435060