logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 5/2008 z dnia 4 lutego 2008 r.PROTOK脫艁 Nr 5/2008
z dnia 4 lutego 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 w sprawie mo偶liwo艣ci finansowania inwestycji w powiecie pyrzyckim. Ministerstwo Sportu i Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje program pod nazw膮 "Boisko w ka偶dej gminie". Okaza艂o si臋, 偶e r贸wnie偶 powiaty mog膮 stara膰 si臋 o dofinansowanie budowy boiska. Starosta zaproponowa艂, aby zg艂osi膰 udzia艂 Powiatu Pyrzyckiego w tym programie. W przypadku zakwalifikowania wniosku, powiat otrzyma艂by dofinansowanie w wysoko艣ci 2/3 koszt贸w budowy obiektu, kt贸ry sk艂ada艂by si臋 z kompleksu boisk ze sztuczn膮 nawierzchni膮 i budynku z zapleczem socjalnym. Warto艣膰 inwestycji jest szacowana na 1 milion z艂otych. Warunkiem zg艂oszenia do projektu jest posiadanie 艣rodk贸w na wk艂ad w艂asny i brak tego rodzaju obiektu na terenie powiatu. Starosta uzasadni艂, 偶e wymagane warunki s膮 spe艂nione. Powiat posiada w bud偶ecie na rok 2008 艣rodki, kt贸re mog膮 stanowi膰 wk艂ad w艂asny i przy wsparciu bud偶etu Ministerstwa i Wojew贸dztwa pozwol膮 na wybudowanie kompleksu boisk. Obiekt by艂by usytuowany na terenie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach.
Starosta poprosi艂 cz艂onk贸w Zarz膮du o wyra偶enie opinii w sprawie zg艂oszenia do projektu. Informacja o woli przyst膮pienia do projektu musi dotrze膰 do Urz臋du Marsza艂kowskiego jeszcze tego samego dnia, gdy偶 4 lutego odb臋dzie si臋 spotkanie organizacyjne zamykaj膮ce procedur臋 zg艂osze艅.
Andrzej Wabi艅ski potwierdzi艂, 偶e w bud偶ecie powiatu na rok 2008 zosta艂a utworzona rezerwa z przeznaczeniem na udzia艂 w艂asny w projektach inwestycyjnych dofinansowywanych ze 艣rodk贸w pozabud偶etowych.
Marek Mazur popar艂 wniosek dodaj膮c, 偶e obiekty sportowe Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU s膮 ju偶 przestarza艂e. Jego zdaniem jest to op艂acalna inwestycja, bo warto inwestowa膰 w m艂odzie偶.
Ireneusz Paw艂owski zgodzi艂 si臋 z tym pogl膮dem i r贸wnie偶 popar艂 wniosek.
Edward Sad艂owski zwr贸ci艂 uwag臋 na to, 偶e program jest adresowany do gmin i wyrazi艂 obaw臋, 偶e mo偶e to w p贸藕niejszym czasie spowodowa膰 trudno艣ci z przekazaniem 艣rodk贸w finansowych powiatowi. Poza tym zastrze偶eniem uzna艂, 偶e wniosek jest wart realizacji.
Wicestarosta r贸wnie偶 uwa偶a, 偶e warto zg艂osi膰 udzia艂 powiatu w tym programie. Jedna szko艂a ju偶 posiada nowoczesne boisko. Zlokalizowanie kompleksu boisk na terenie drugiej szko艂y b臋dzie korzystne dla uczni贸w oraz podniesie jej rang臋. Mo偶liwe te偶 b臋dzie organizowanie imprez sportowych o szerszym zakresie i wykorzystanie internatu.
Piotr Kowalski zauwa偶y艂, 偶e w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przewiduje si臋 podobne projekty z dofinansowaniem w wysoko艣ci 75 %. Jest to wariant korzystniejszy, ale jeszcze 偶aden konkurs nie zosta艂 og艂oszony.
Mariusz Majak zapewni艂, 偶e obiekt b臋dzie w pe艂ni wykorzystany. W Pyrzycach i w powiecie dzia艂a du偶a liczba klub贸w sportowych, a ponadto jest wielu nie zrzeszonych mi艂o艣nik贸w sportu w r贸偶nym wieku, kt贸rzy skorzystaj膮 z mo偶liwo艣ci jakie daje nowoczesny obiekt.
Starosta doda艂, 偶e jest to zg艂oszenie wst臋pne do udzia艂u w programie, kt贸re daje mo偶liwo艣膰 realizacji inwestycji, ale niczego nie gwarantuje. Ostateczny wyb贸r samorz膮d贸w, kt贸re zostan膮 zakwalifikowane do programu nast膮pi w p贸藕niejszym terminie. Aby jednak bra膰 udzia艂 w rywalizacji nale偶y dokona膰 w dniu dzisiejszym zg艂oszenia.
Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wst臋pne zg艂oszenie powiatu pyrzyckiego do projektu pod nazw膮 "Boisko w ka偶dej gminie" w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na utworzenie publicznego gimnazjum w Zespole Szk贸艂 Nr 1. Planuje si臋 uruchomienie jednej klasy gimnazjum dla uzdolnionej m艂odzie偶y i zapewnienie jej wy偶szego poziomu kszta艂cenia.
Starosta zauwa偶y艂, 偶e przed podj臋ciem decyzji Zarz膮d powinien zapozna膰 si臋 z opini膮 rodzic贸w, w艂odarzy gmin, Burmistrza Pyrzyc. Zaproponowa艂, aby wniosek rozpatrzy膰 na nast臋pnym posiedzeniu Zarz膮du w szerszym gronie. Nale偶y zaprosi膰 pani膮 dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1, przewodnicz膮cego Rady Rodzic贸w, dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Burmistrza Pyrzyc. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie spotkanie, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu ulicy S艂owia艅skiej w Gryfinie kategorii drogi powiatowej. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Edward Sad艂owski zaproponowa艂 zorganizowanie spotkania rolnik贸w z prezesem Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych i przedstawicielami Wojewody oraz Marsza艂ka, na temat obrotu ziemi膮 znajduj膮c膮 si臋 w zasobie Skarbu Pa艅stwa. 艢rodowisko rolnik贸w widzi potrzeb臋 dyskusji na temat rozwoju gospodarstw rodzinnych i polityki Ministerstwa Rolnictwa. Zadeklarowa艂 pomoc organizacyjn膮 Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zorganizowanie takiego spotkania.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 4 lutego 2008 r. 5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-02-19 14:50:21
Data ostatniej modyfikacji : 2008-02-19 14:50:21
Liczba wy艣wietle艅 : 2007licznik odwiedzin: 11838537