logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 20 grudnia 2007 r. do 6 lutego 2008 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 20 grudnia 2007 r. do 6 lutego 2008 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:

1. 28 grudnia 2007 r.
2. 3 stycznia 2008 r.
3. 9 stycznia 2008 r.
4. 16 stycznia 2008 r.
5. 23 stycznia 2008 r.
6. 4 lutego 2008 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

- W sprawie najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i warto艣ci jednego punktu w z艂otych..
- W sprawie uchwalenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008.
- W sprawie uchwalenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2008.
- W sprawie zmian w statucie Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2007.
- W sprawie uk艂adu wykonawczego bud偶etu powiatu na rok 2008.
- W sprawie przyj臋cia Programu Naprawczego Domu Dziecka w Czernicach.
- W sprawie przyst膮pienia Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do partnerskiego projektu systemowego wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego pt. "Nowa szansa", z艂o偶onego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013 (PO KL) oraz udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji powy偶szego projektu.
- W sprawie udzielenia kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Pyrzycach pe艂nomocnictwa do podpisywania um贸w, porozumie艅
partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 partnerskich projekt贸w systemowych w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Spo艂ecznej Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu ulicy S艂owia艅skiej w Gryfinie kategorii drogi powiatowej.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie wniosku o sfinansowanie instalacji dodatkowej kamery TV w sieci monitoringu miejskiego w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 poparcie dla dzia艂ania maj膮cego na celu podniesienie bezpiecze艅stwa i zadeklarowa艂 udzielenie pomocy w zdobyciu funduszy pozabud偶etowych na sfinansowanie instalacji dodatkowej kamery. Z bud偶etu powiatu nie ma mo偶liwo艣ci wygospodarowania potrzebnych 艣rodk贸w.
- W sprawie zatwierdzenia dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r. w wysoko艣ci 40 % wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1, 40 % dla dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU, 45 % dla dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego, 30 % dla dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 25 % dla dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego.
- W sprawie wniosku o wprowadzenie aneksu do umowy o zarz膮dzanie z dyrektorem Szpitala. Zarz膮d pozostawi艂 podzia艂 wynagrodzenia na cz臋艣膰 sta艂膮 i motywacyjn膮. Zmieniono cz臋艣膰 sta艂膮 na 3,6 (dot膮d 3,3) przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi臋biorstw bez wyp艂at nagr贸d z zysku w IV kwartale roku poprzedniego wyp艂acan膮, co miesi膮c oraz cz臋艣膰 uznaniow膮 na 1,2 (dot膮d 2,1) przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia. Zarz膮d nie wprowadzi艂 偶adnych zmian w wysoko艣ci wynagrodzenia. Uleg艂a jedynie forma wyp艂aty.
- W sprawie pismo dyrektora Szpitala Powiatowego skierowanego do Burmistrza Pyrzyc o umorzenie zaleg艂o艣ci podatkowej. Zarz膮d wystosowa艂 do Burmistrza i do Rady Miejskiej pismo popieraj膮ce pro艣b臋 dyrektora.
- W sprawie odwo艂ania darowizny. Zarz膮d podpisa艂 akt notarialny na mocy, kt贸rego budynek po by艂ej Przychodni Dzieci臋cej przy ul. Pozna艅skiej 1 w Pyrzycach wr贸ci艂 na mienie powiatu.
- W sprawie wyra偶enia zgody na rozszerzenie oferty edukacyjnej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU na rok szkolny 2008/2009. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na rozpocz臋cie procedury uruchomienia nowego kierunku kszta艂cenia. B臋dzie to zaoczne technikum mechanizacji rolnictwa dla doros艂ych.
- W sprawie ustanowienia trwa艂ego zarz膮du dla nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Pyrzycach przy ul. Pozna艅skiej 1. Zarz膮d przekaza艂 nieruchomo艣膰 w trwa艂y zarz膮d Starostwu Powiatowemu.
- W sprawie przyst膮pienia do projektu "Boisko w ka偶dej gminie" w celu budowy zespo艂u boisk ze sztuczn膮 nawierzchni膮 w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach.
- W sprawie zorganizowania, przy udziale Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, spotkania rolnik贸w z prezesem Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych na temat obrotu ziemi膮 znajduj膮c膮 si臋 w zasobie Skarbu Pa艅stwa.

IV. Przyj臋to informacje:

- W sprawie wydanych decyzji Starosty Pyrzyckiego o skierowaniu do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
- W sprawie realizacji planu kontroli wewn臋trznych w II p贸艂roczu 2007 roku.
- Opieka spo艂eczna na terenie powiatu pyrzyckiego, informacje przedk艂adaj膮: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym ko艂o w Pyrzycach, Dom Dziecka, Dom Pomocy Spo艂ecznej.
- Informacja o przebiegu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach.
- Sytuacja Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach: ocena sytuacji finansowej, kontrakt na rok 2008.
- Sytuacja Szpitala Powiatowego w Pyrzycach: ocena sytuacji finansowej, kontrakt na rok 2008, dost臋pno艣膰 opieki medycznej na terenie powiatu.
V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

20 grudnia
- Spotkanie 艣wi膮teczne - konkurs szopek bo偶onarodzeniowych w ZS Nr 1 w Pyrzycach.
- Spotkanie wigilijne w Domu Dziecka w Czernicach.
- Uroczysto艣膰 Wojew贸dzkich Obchod贸w Wej艣cia Polski do Strefy Schengen.
21 grudnia
- Spotkanie 艢wi膮teczno-Noworoczne w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.
- Spotkanie wigilijne MLKS "SOK脫艁" Pyrzyce w Hali Widowiskowo-Sportowej w Pyrzycach.
22 grudnia
- Spotkanie op艂atkowe Klubu LZS "S臋p" Brzesko.
24 grudnia
- Spotkanie wigilijne w Komendzie Pa艅stwowej Powiatowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach.
- Spotkanie op艂atkowe w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach i 呕abowie.
28 grudnia
- III Turniej Pi艂ki No偶nej Halowej S艂u偶b Mundurowych w Pyrzycach.
- Spotkanie Noworoczne w Kozielicach.
3 stycznia
- Spotkanie z Krzysztofem Koellerem przedstawicielem Centrum Nauczania J臋zyka Angielskiego w sprawie podpisania um贸w na realizacj臋 2 projekt贸w: "Podnoszenie kwalifikacji pracownik贸w o艣wiaty: nauczycieli oraz os贸b zarz膮dzaj膮cych o艣wiat膮" oraz "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradczych dla przedsi臋biorc贸w".
4 stycznia
- Spotkanie z redaktorem Kuriera Szczeci艅skiego.
7 stycznia
- Spotkanie z Rafa艂em 艢l贸sarkiem Dyrektorem Powiatowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach.
8 stycznia
- Uroczysto艣膰 wr臋czenia akt贸w nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szk贸艂 w Lipianach.
10 stycznia
- Posiedzenie Rady Spo艂ecznej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- Spotkanie z przedstawicielem firmy BUDIMEX z Lipian.
11 stycznia
- Otwarcie wystawy pt. "Pyrzyce poprzez wieki" w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach oraz Spotkanie Noworoczne.
14 stycznia
- Podsumowanie VIII Edycji Konkursu na "Najaktywniejsze Turystycznie ko艂o SKKT" w roku 2007 w 艣wietlicy wiejskiej w Brzesku.
15 stycznia
- Posiedzenie Samorz膮dowego Konwentu Powiatu Pyrzyckiego.
16 stycznia
- Spotkanie Noworoczne w Lipianach.
- Spotkanie z Ryszardem Litwi艅czukiem i Jerzym Goclikiem w sprawie plan贸w pracy LZS-贸w w roku 2008.
17 stycznia
- Podpisanie aktu notarialnego z Burmistrzem Pyrzyc w Stargardzie Szczeci艅skim.
- Spotkanie z Janem Lempartym dyrektorem PPK.
18 stycznia
- Otwarcie Honorowej Gali S艂awni i Zas艂u偶eni Ludzie Sportu Ziemi Pyrzyckiej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Pyrzycach.
- Podsumowania roku sportowego 2007 w Kozielicach.
- Bal Studni贸wkowy uczni贸w klas maturalnych Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
19 stycznia
- Otwarcie IV Halowych Mistrzostw Wojew贸dztwa w pi艂ce no偶nej dru偶yn
klubowych o Puchar Kuriera Szczeci艅skiego w Hali Widowiskowo-Sportowej w Pyrzycach.
20 stycznia
- Otwarcie IV Halowego Turnieju Pi艂ki No偶nej Junior贸w Starszych o Puchar G艂osu Szczeci艅skiego w Hali Widowiskowo-Sportowej w Pyrzycach.
22 stycznia
- Spotkanie z W贸jtem Gminy Przelewice w sprawie organizacji Spotkania
Noworocznego w Przelewicach.
- Uroczysta odprawa w Komendzie Powiatowej Policji z udzia艂em Jacka Fabisiaka I Zast臋pcy Komendanta Wojew贸dzkiego Policji.
23 stycznia
- I Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Sportu Szkolnego Powiatu Pyrzyckiego w O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
24 stycznia
- Spotkanie z cz艂onkami Zwi膮zku Kombatant贸w RP i By艂ych Wi臋藕ni贸w Politycznych
Ko艂o w Pyrzycach w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
25 stycznia
- Spotkanie Noworoczne w Pa艂acu na terenie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.
- Spotkanie z dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.
26 stycznia
- Bal studni贸wkowy w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
29 stycznia
- Spotkanie z delegacj膮 z Holandii w sprawie nawi膮zania wsp贸艂pracy m艂odzie偶y z Zespo艂em Szk贸艂 Nr 1.
30 stycznia
- Spotkanie z Marsza艂kiem Wojew贸dztwa w sprawie podpisania aktu notarialnego przekazania udzia艂贸w w budynku przy ul. G艂owackiego 22.
31 stycznia
- Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.
- Podsumowanie projektu "Pyrzycka Akademia Turystyki" w Zespole Szk贸艂
Nr 1 w Pyrzycach.
- XXXII Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Klubu i Szko艂y w Zespole Szk贸艂 Nr 2
RCKU w Pyrzycach.
1 lutego
- II Pyrzycka Gala Sportu w Hali Widowiskowo-Sportowej w Pyrzycach.
- Spotkanie w贸jt贸w i burmistrz贸w z pos艂ami na Sejm, w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.
2 lutego
- Rajd Turystyczny z okazji 745 rocznicy nadania praw miejskich miastu
Pyrzyce w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.
- Uroczysto艣膰 z okazji 15-lecia dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia Klub
Abstynenta "KROKUS" w Pyrzycach.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-02-19 14:48:23
Data ostatniej modyfikacji : 2008-02-19 14:48:23
Liczba wy艣wietle艅 : 2389licznik odwiedzin: 11816515