logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XIV SESJA RADY POWIATU

PORZ膭DEK OBRAD XIV SESJI RADY POWIATU NA DZIE艃 06 LUTEGO 2008 ROKU godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego ul. Lipia艅ska 4 w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XIV SESJI RADY POWIATU
NA DZIE艃 06 LUTEGO 2008 ROKU
godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego ul. Lipia艅ska 4
w Pyrzycach


Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.

Przyj臋cie protoko艂u z obrad XIII sesji Rady Powiatu.

Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

Interpelacje i zapytania radnych.

Sytuacja Szpitala Powiatowego w Pyrzycach:
ocena sytuacji finansowej,
kontrakt na rok 2008,
dost臋pno艣膰 opieki medycznej na terenie powiatu.

Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli oraz Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

Sytuacja Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach:
ocena sytuacji finansowej,
kontrakt na rok 2008,

Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli oraz Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

Informacja o przebiegu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach.
Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli oraz Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

Opieka spo艂eczna na terenie powiatu pyrzyckiego, informacje przedk艂adaj膮:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym ko艂o w Pyrzycach,
Dom Dziecka,
Dom Pomocy Spo艂ecznej.

Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

Projekt uchwa艂y w sprawie najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i warto艣ci jednego punktu w z艂otych (proj. Nr 261).
Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

Projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. ( proj. Nr 262).
Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

Projekt uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2008 (proj. Nr 263).
Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia planu pracy komisji Rady Powiatu na rok 2008 (proj. Nr 264).
Projekty plan贸w pracy przedstawiaj膮 poszczeg贸lne komisje,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego dotycz膮cej dzia艂alno艣ci Starosty Pyrzyckiego w zakresie ochrony 艣rodowiska.
Projekt przedk艂ada Komisja Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

Wyb贸r na Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego,
Zg艂aszanie kandydat贸w,
Powo艂anie Komisji Skrutacyjnej,
Przeprowadzenie g艂osowania tajnego,
Og艂oszenie przez komisj臋 skrutacyjn膮 wynik贸w wybor贸w.

Przekazanie prowadzenia obrad Przewodnicz膮cemu Rady Powiatu.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

Zamkni臋cie obrad XIV sesji Rady Powiatu.


w/z PRZEWODNICZ膭CEGO
WICEPRZEWODNICZCY RADY

RYSZARD BERDZIKAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-01-23 11:11:28
Data ostatniej modyfikacji : 2008-01-23 11:12:28
Liczba wy艣wietle艅 : 2542

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  23.01.2008 10:11poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12479201