logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 2/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r.PROTOK脫艁 Nr 2/2008
z dnia 9 stycznia 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uk艂adu wykonawczego bud偶etu powiatu na rok 2008. Uchwa艂a zosta艂a przygotowana w oparciu o uchwa艂臋 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia bud偶etu powiatu na rok 2008 i okre艣la bud偶et powiatu w szczeg贸艂owo艣ci do paragraf贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i warto艣ci jednego punktu w z艂otych. Dotychczas obowi膮zuj膮ca uchwa艂a w tej sprawie z roku 2003, umo偶liwia艂a dyrektorom jednostek przyj臋cie warto艣ci jednego punktu w zakresie od 3 do 5 z艂. Obecnie stanowi to ograniczenie w przypadku regulacji p艂acowych szczeg贸lnie w odniesieniu do pracownik贸w obs艂ugi. Proponuje si臋 ustali膰 warto艣膰 jednego punktu w z艂otych w zakresie od 3 do 7 z艂. Podj臋cie tej uchwa艂y nie jest jednoznaczne z wprowadzeniem podwy偶ek. Daje tylko dyrektorom jednostek mo偶liwo艣膰 szerszego wyboru warto艣ci jednego punktu w z艂otych zale偶nie od mo偶liwo艣ci finansowych jednostki. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta zaproponowa艂 kontynuacj臋 dyskusji na temat aneks贸w do um贸w o zarz膮dzanie zawartych z dyrektorem Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego i z dyrektorem Szpitala Powiatowego. Zwr贸ci艂 uwag臋 na r贸偶nic臋 w skali obowi膮zk贸w obu dyrektor贸w. Zauwa偶y艂 te偶, 偶e wzrastaj膮 wynagrodzenia lekarzy i ich zarobki mog膮 wkr贸tce znacznie przekroczy膰 zarobki dyrektora. Mo偶e za p贸艂 roku trzeba b臋dzie zmieni膰 umowy i przyzna膰 dyrektorom podwy偶k臋 wynagrodze艅.
Mariusz Przybylski dyrektor Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej przedstawi艂 propozycj臋 zmiany udzia艂u cz臋艣ci ruchomej wynagrodzenia wyp艂acanej kwartalnie w stosunku do cz臋艣ci sta艂ej wyp艂acanej co miesi膮c.
Wicestarosta Jaros艂aw Stankiewicz podkre艣li艂, 偶e aneksy nie powoduj膮 偶adnych zmian w wysoko艣ci wynagrodze艅 tylko r贸偶nicuj膮 form臋 wyp艂aty. Wynagrodzenie powinno zawiera膰 sk艂adnik uznaniowy przyznawany przez Zarz膮d. Mo偶na jednak zmieni膰 jego udzia艂 w ca艂o艣ci wynagrodzenia. Zasadne by艂oby zmniejszenie udzia艂u sk艂adnika uznaniowego.
Edward Sad艂owski zaproponowa艂, aby utrzyma膰 ruchomy sk艂adnik wynagrodzenia, ale uzale偶ni膰 jego wyp艂at臋 od opinii Rady Spo艂ecznej. W ten spos贸b Rada bra艂aby r贸wnie偶 odpowiedzialno艣膰 za przyznawanie premii dla dyrektora Szpitala. Odnosz膮c si臋 do wynagrodzenia obu dyrektor贸w zauwa偶y艂, 偶e r贸偶nice s膮 adekwatne do r贸偶nicy w skali obowi膮zk贸w.
Starosta popar艂 pogl膮d, 偶e nale偶y pozostawi膰 podzia艂 wynagrodzenia na cz臋艣膰 sta艂膮 i motywacyjn膮. Zaproponowa艂 cz臋艣膰 sta艂膮 w wysoko艣ci 3,6 (obecnie 3,3) przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi臋biorstw bez wyp艂at nagr贸d z zysku w IV kwartale roku poprzedniego wyp艂acan膮, co miesi膮c oraz cz臋艣膰 uznaniow膮 w wysoko艣ci 1,2 (obecnie 2,1) przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia wyp艂acan膮 kwartalnie w odniesieniu do dyrektora Szpitala. Podkre艣li艂 przy tym, 偶e w por贸wnaniu z Zak艂adem Opieku艅czo-Leczniczym jest to jednostka znacznie wi臋ksza. Natomiast do umowy o zarz膮dzanie z dyrektorem ZOL-u aneks nie powinien by膰 wprowadzany. Do sprawy formy zatrudnienia i wynagrodze艅 dyrektor贸w Zarz膮d powr贸ci po po艂owie roku.
Marek Mazur zaproponowa艂, aby r贸wnie偶 anektowa膰 umow臋 z dyrektorem ZOL-u zmieniaj膮c cz臋艣膰 sta艂膮 z 1,6 na 1,8 przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia wyp艂acan膮, co miesi膮c oraz cz臋艣膰 uznaniow膮 z 1,8 na 1,2 przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia wyp艂acan膮 kwartalnie.
W trakcie dyskusji Edward Sad艂owski uzasadnia艂 celowo艣膰 w艂膮czenia Rady Spo艂ecznej w ocen臋 pracy dyrektora maj膮c膮 wp艂yw na wyp艂at臋 cz臋艣ci uznaniowej wynagrodzenia.
Starosta przytoczy艂 zapisy statutu Szpitala dotycz膮ce Rady Spo艂ecznej. Nie ma tam kompetencji w zakresie wynagradzania dyrektora. Rada mo偶e tylko wyst膮pi膰 z wnioskiem o przyznanie nagrody.
Wicestarosta doda艂, 偶e ka偶de sprawozdanie finansowe trafiaj膮ce do Zarz膮du musi uzyska膰 pozytywn膮 opini臋 Rady. Zarz膮d nie powinien uchyla膰 si臋 od odpowiedzialno艣ci za swoje decyzje i dzieli膰 si臋 odpowiedzialno艣ci膮 z Rad膮 Spo艂eczn膮.
Podsumowuj膮c dyskusj臋 w tym temacie Starosta zauwa偶y艂, 偶e w艂膮czanie Rady Spo艂ecznej w decydowanie o wynagrodzeniu dyrektora by艂oby sprzeczne z prawem, bo Rada nie ma takich kompetencji. Z drugiej strony w sk艂ad Rady wchodz膮 przedstawiciele wszystkich gmin powiatu, a w przypadku, gdy Szpital mia艂 trudno艣ci i zabiega艂 o pomoc gmin, to Rada nie by艂a w stanie zorganizowa膰 takiej pomocy.
Starosta podda艂 pod g艂osowanie sw贸j wniosek dotycz膮cy aneksu umowy z dyrektorem Szpitala. Zarz膮d przyj膮艂 wniosek o wprowadzenie aneksu do umowy o zarz膮dzanie z dyrektorem Szpitala w wyniku g艂osowania: 5 za
Nast臋pnie Starosta podda艂 wniosek Marka Mazura pod g艂osowanie. Za wprowadzeniem aneksu do umowy o zarz膮dzanie z dyrektorem ZOL-u g艂osowa艂o 2 cz艂onk贸w Zarz膮du, przeciw - 2 cz艂onk贸w, jeden wstrzyma艂 si臋 od g艂osu.
W zwi膮zku z tym Starosta podda艂 pod g艂osowanie sw贸j wniosek o nie aneksowanie umowy z dyrektorem ZOL-u. Zarz膮d przyj膮艂 wniosek w wyniku g艂osowania: 3 za, 2 przeciw.
Wicestarosta jeszcze raz podkre艣li艂, 偶e Zarz膮d nie wprowadzi艂 偶adnych zmian w wysoko艣ci wynagrodzenia dyrektor贸w. Uleg艂a jedynie forma wyp艂aty.
Starosta przedstawi艂 pismo dyrektora Szpitala Powiatowego skierowane do Burmistrza Pyrzyc w sprawie umorzenia zaleg艂o艣ci podatkowej. Ubieganie si臋 dyrektora o pomoc ze strony Burmistrza jest zasadne. Wiele szpitali powiatowych otrzymuje tak膮 pomoc ze strony w艂adz miasta, w kt贸rym funkcjonuje szpital. Starosta zaproponowa艂, aby Zarz膮d wystosowa艂 do Burmistrza pismo popieraj膮ce pro艣b臋 dyrektora.
Wicestarosta doda艂, 偶e takie pismo powinno r贸wnie偶 trafi膰 do Rady Miejskiej. Powinno zawiera膰 informacj臋 jak w艂adze innych miast powiatowych wspieraj膮 szpitale. Przyk艂ady s膮siednich powiat贸w 艣wiadcz膮 o tym, 偶e burmistrzowie i w贸jtowie rozumiej膮 trudn膮 sytuacj臋, dostrzegaj膮 potrzeby i udzielaj膮 pomocy w stopniu znacznie wi臋kszym ni偶 ma to miejsce w naszym powiecie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wys艂anie takiego pisma i zobowi膮za艂 dyrektora Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej do jego przygotowania.
Wicestarosta zadeklarowa艂, 偶e z podobnym pismem Rada Spo艂eczna dzia艂aj膮ca przy Szpitalu Powiatowym wyst膮pi do w艂adz wszystkich gmin powiatu pyrzyckiego.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia Programu Naprawczego Domu Dziecka w Czernicach.
Zdzis艂aw Wudarczyk dyrektor Domu Dziecka wyja艣ni艂, 偶e poprzedni program naprawczy obowi膮zywa艂 do roku 2006 i zosta艂 w pe艂ni zrealizowany. Program na lata 2007-2010 przewiduje wybudowanie nowej siedziby wed艂ug standard贸w, kt贸rych nie da si臋 ju偶 osi膮gn膮膰 w obecnym budynku. Podj臋cie decyzji o budowie nowej siedziby wynika r贸wnie偶 z wymog贸w przeniesienia domu dziecka ze wsi do miasta. Dom Dziecka w Czernicach jest jednym z ostatnich, umiejscowionych na wsi. Na podstawie rozporz膮dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej planowane jest wybudowanie trzech budynk贸w. W ka偶dym zamieszka 14 wychowank贸w. Inwestycja zostanie dofinansowana w 50 % z bud偶etu pa艅stwa. Program naprawczy uzyska艂 pozytywna opini臋 Wojewody.
Wicestarosta om贸wi艂 harmonogram prac. Pierwszym zadaniem jest wyb贸r lokalizacji. Z wielu powod贸w najlepszym miejscem jest miasto Pyrzyce. Dlatego prowadzone s膮 starania o uzyskanie od w艂adz miasta dzia艂ek pod budow臋. 艢rodki na ten cel i na projekty budowlane s膮 zabezpieczone w bud偶ecie powiatu.
Edward Sad艂owski zasugerowa艂, 偶e mo偶e lepiej by by艂o zaadaptowa膰 jak膮艣 nieruchomo艣膰. Wicestarosta wyja艣ni艂, 偶e rozwa偶ano tak膮 mo偶liwo艣膰, ale 偶aden dost臋pny obiekt nie spe艂nia艂 wymaga艅. Ponadto przer贸bki s膮 r贸wnie kosztowne, a mo偶e kosztowniejsze ni偶 budowa nowego domu, ju偶 przystosowanego do wszystkich potrzeb. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z realizacji planu kontroli wewn臋trznych w II p贸艂roczu 2007 roku. Kontrole przeprowadzono w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych, w Zespole Szk贸艂 Nr 1, w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU i w jego Gospodarstwie Pomocniczym. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie.

Ad. 6.
Starosta poinformowa艂 o przygotowywanym projekcie uchwa艂y w sprawie powo艂ania nowego przewodnicz膮cego Rady Powiatu, w zwi膮zku z odwo艂aniem przewodnicz膮cego na ostatniej sesji oraz o planowanych zmianach w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 9 stycznia 2008 r. 5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-01-21 12:18:28
Data ostatniej modyfikacji : 2008-01-21 12:18:28
Liczba wy艣wietle艅 : 2193licznik odwiedzin: 12462842