logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 1/2008 z dnia 3 stycznia 2008 r.PROTOK脫艁 Nr 1/2008
z dnia 3 stycznia 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Edward Sad艂owski z艂o偶y艂 wniosek, aby prze艂o偶y膰 na nast臋pne posiedzenie Zarz膮du rozpatrzenie punktu dotycz膮cego aneks贸w do um贸w o zarz膮dzanie. Starosta podda艂 wniosek pod g艂osowanie. Za wyprowadzeniem tego punktu z porz膮dku g艂osowa艂a jedna osoba, przeciw - trzy osoby, jedna osoba wstrzyma艂a si臋 od g艂osu. Porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia Zarz膮du zosta艂y przyj臋te.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o sfinansowanie instalacji dodatkowej kamery TV w sieci monitoringu miejskiego w Pyrzycach. Potrzeb臋 monitorowania rejonu Placu Wolno艣ci wskazuje Komendant Policji. Starosta zgodzi艂 si臋 z argumentacj膮 wniosku, lecz zgodnie z opini膮 Skarbnika, z powodu sytuacji finansowej powiatu nie jest mo偶liwa jego realizacja. Starosta zadeklarowa艂, 偶e mo偶liwa jest pomoc w poszukiwaniu 艣rodk贸w na ten cel poza bud偶etem w艣r贸d funduszy pomocowych.
Wicestarosta wyja艣ni艂, 偶e w rejonie Placu Wolno艣ci jest zainstalowana jedna z trzech kamer finansowanych przez Gmin臋 Pyrzyce. Jednak z niezrozumia艂ych przyczyn jest zablokowana i nie mo偶e s艂u偶y膰 do monitorowania ca艂ego dost臋pnego obszaru. Je偶eli powiat mia艂by sfinansowa膰 kolejn膮 kamer臋, to powinno si臋 j膮 umie艣ci膰 w innym miejscu.
Edward Sad艂owski zauwa偶y艂, 偶e spraw膮 bezpiecze艅stwa w tym rejonie miasta zajmowa艂a si臋 Komisja Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku. Komisja wnioskowa艂a o odblokowanie zainstalowanej tam kamery.
Starosta podsumowuj膮c dyskusj臋 wyrazi艂 poparcie dla dzia艂ania maj膮cego na celu podniesienie bezpiecze艅stwa i potwierdzi艂 udzielenie pomocy w zdobyciu funduszy pozabud偶etowych na sfinansowanie instalacji dodatkowej kamery TV w sieci monitoringu miejskiego w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na taki spos贸b realizacji wniosku, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki zaproponowa艂 zmian臋 wysoko艣ci dodatk贸w. Wyja艣ni艂, 偶e dodatki s膮 liczone od wynagrodzenia zasadniczego. Dlatego przyznanie takiego samego procentu dodatku nie oznacza takiej samej kwoty dla r贸偶nych dyrektor贸w. Bior膮c to pod uwag臋 celowo zwi臋kszano warto艣膰 procentow膮 dodatku dla dyrektor贸w z niskim wynagrodzeniem zasadniczym. W tym roku nauczyciele otrzymaj膮 podwy偶ki wynagrodze艅, dlatego rezygnuje si臋 z tego mechanizmu. Przy okre艣laniu wysoko艣ci dodatk贸w wzi臋to pod uwag臋 wielko艣膰 prowadzonej jednostki oraz zdolno艣ci organizacyjne dyrektora. Proponuje si臋 nast臋puj膮ce dodatki:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach 40 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach 40 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach 45 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach 30 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach 25 %
wynagrodzenia zasadniczego na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki w proponowanej wysoko艣ci, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 aneksy do um贸w o zarz膮dzanie zawartej z dyrektorem Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego i z dyrektorem Szpitala Powiatowego.
Zdzis艂awa Gac radca prawny wyja艣ni艂a, 偶e przepisy okre艣laj膮 maksymalne wynagrodzenie dla dyrektor贸w zak艂ad贸w opieki zdrowotnej, nie odnosz膮 si臋 do tego, czy ma ono by膰 wyp艂acone w jednym sk艂adniku. Poprzedni Zarz膮d zawieraj膮c umowy o zarz膮dzanie uzale偶ni艂 wyp艂acenie pewnej cz臋艣ci wynagrodzenia od wyniku finansowego jednostki. Taki zapis by艂 zgodny z prawem i dawa艂 Zarz膮dowi mo偶liwo艣膰 wp艂ywu na motywacj臋 dyrektora. Proponowane aneksy likwiduj膮 zapis o ruchomej cz臋艣ci wynagrodzenia przyznawanej przez Zarz膮d i powoduj膮 wyp艂at臋, co miesi膮c jednego sta艂ego sk艂adnika.
Mariusz Przybylski zauwa偶y艂, 偶e pocz膮tkowo uznaniowa cz臋艣膰 wynagrodzenia by艂a przyznawana przez Zarz膮d, co miesi膮c i by艂a zale偶na od wyniku finansowego jednostki. Dyrektor nie zawsze m贸g艂 mie膰 wp艂yw na wynik finansowy, dlatego zmieniono zapis uzale偶niaj膮c wyp艂at臋 od oceny pracy dyrektora przez Zarz膮d. Okres oceny rozszerzono z miesi膮ca na kwarta艂. Dotychczas Zarz膮d nie zastosowa艂 prawa do ukarania dyrektora obni偶eniem wynagrodzenia. Aby upro艣ci膰 procedur臋 wyp艂aty wynagrodzenia dyrektorom proponuje si臋 wprowadzenie aneks贸w. Dyrektorzy innych jednostek organizacyjnych, poza plac贸wkami o艣wiatowymi, otrzymuj膮 sta艂e wynagrodzenie, na kt贸rego wysoko艣膰, Zarz膮d nie ma wp艂ywu.
Edward Sad艂owski zaproponowa艂 ocen臋 sprawozdania z dzia艂alno艣ci w roku 2007 i dopiero na podstawie tej oceny rozwa偶y膰 mo偶liwo艣膰 wprowadzenia aneks贸w.
Wed艂ug Wicestarosty funkcjonowanie uznaniowej cz臋艣ci wynagrodzenia jest zasadne. Nale偶a艂oby tylko okre艣li膰 jasne zasady merytorycznej oceny pracy dyrektor贸w.
Starosta podzieli艂 ten pogl膮d i zauwa偶y艂, 偶e mo偶na zachowuj膮c ruchomy sk艂adnik wynagrodzenia zmieni膰 jego stosunek do wynagrodzenia sta艂ego. Poleci艂 dyrektorowi Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej przygotowanie propozycji podzia艂u wynagrodzenia. Nie rozstrzygaj膮c o tym, czy aneksy zostan膮 wprowadzone Starosta zaproponowa艂 prowadzenie dalszej dyskusji na nast臋pnym posiedzeniu Zarz膮du. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wydanych skierowaniach do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w okresie od 6 grudnia 2007 r. do 21 grudnia 2007 r. W tym okresie wydano 24 skierowania. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku w 2007 roku. Informacja zostanie przedstawiona radnym na najbli偶szej sesji Rady Powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.

Ad. 6.

Wicestarosta poinformowa艂 cz艂onk贸w Zarz膮du o wyp艂acie nagr贸d z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Kierowniczka tej plac贸wki wyp艂aci艂a swoim pracownikom nagrody, kt贸re by艂y kilkakrotnie wy偶sze ni偶 nagrody w innych jednostkach. Opr贸cz tego naganne by艂o to, 偶e nie ustali艂a tego ze Starost膮. Gospodarka finansowa wi臋kszo艣ci jednostek jest trudna i cz臋sto Zarz膮d udziela im pomocy przekazuj膮c 艣rodki na bie偶膮c膮 dzia艂alno艣膰. Tak jest te偶 w PCPR. Fakt, 偶e na koniec roku zosta艂y zaoszcz臋dzone 艣rodki nie by艂 wystarczaj膮cym powodem do przeznaczenia ich na wysokie nagrody.
Starosta zadeklarowa艂, 偶e przeprowadzi z pani膮 kierownik rozmow臋 dyscyplinuj膮c膮.
Sekretarz Powiatu poinformowa艂 Zarz膮d o organizacji spotkania noworocznego wsp贸lnie z W贸jtem Gminy Przelewice, oraz o zako艅czeniu prac remontowych w budynku przy ulicy Pozna艅skiej 1 w Pyrzycach.
Starosta zaprosi艂 cz艂onk贸w Zarz膮du na spotkanie z dyrektorami wydzia艂贸w Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w dniu 9 stycznia oraz na spotkanie Samorz膮dowego Konwentu Powiatu Pyrzyckiego w dniu 15 stycznia.
Edward Sad艂owski poprosi艂 o ustalenie sta艂ego dnia posiedze艅 Zarz膮du. Starosta zaproponowa艂, aby by艂a to 艣roda z zastrze偶eniem, 偶e w nieprzewidzianych okoliczno艣ciach posiedzenia mog膮 by膰 zwo艂ywane w inny dzie艅. Zarz膮d zaakceptowa艂 ten termin.
Nast臋pnie Edward Sad艂owski zaproponowa艂, aby Zarz膮d przes艂a艂 informacyjnie, na r臋ce przewodnicz膮cych rad gmin sprawozdanie ze swojej dzia艂alno艣ci w minionym roku.
Kolejna propozycja Edwarda Sad艂owskiego dotyczy艂a po艣wi臋cenia jednego posiedzenia Zarz膮du na ocen臋 realizacji planu modernizacji dr贸g powiatowych i por贸wnania wykonanych zada艅 ze zg艂aszanymi do realizacji przez mieszka艅c贸w powiatu, w贸jt贸w i burmistrz贸w.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Pyrzyce, dnia 3 stycznia 2008 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-01-21 12:18:00
Data ostatniej modyfikacji : 2008-01-21 12:18:00
Liczba wy艣wietle艅 : 2121licznik odwiedzin: 12481217