logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2006-2010
Uchwa艂a Nr XIII/56/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie zmiany uchwa艂y Nr X/44/07 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 wrze艣nia 2007 w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwa艂a Nr XIII/56/07
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie zmiany uchwa艂y Nr X/44/07 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 wrze艣nia 2007 w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


Na podstawie art.12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r . Nr 142, poz.1592, zmiany: z 2002 r. - Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. - Nr 162. poz. 1568, z 2004 r. - Nr 102, poz. 1055,z 2007 r. - Nr 173, poz. 1218); art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: 2006 r. - Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, 2007 r. - Dz. U. Nr 82, poz. 560, Nr 86, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz art.2 pkt 2 i art.9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz.1300, zmiany: z 2002 r. - Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. - Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. - Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, Nr 249, poz. 2104) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:
搂 1.

W uchwale Nr X/44/07 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 wrze艣nia 2007 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu dokonuje si臋 zmian w spos贸b nast臋puj膮cy:
1. 搂 2 otrzymuje brzmienie:
"艢rodki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostan膮 przeznaczone na pokrycie deficytu bud偶etowego w roku 2007 i 2008."

2. 搂 3 otrzymuje brzmienie:
"1. Obligacje zostan膮 wyemitowane w seriach w latach 2007-2008 wed艂ug poni偶szego harmonogramu:
a) seria 2A na kwot臋 250.000 z艂 nie p贸藕niej ni偶 w dniu 28.12.2007 r.
b) seria 2B na kwot臋 250.000 z艂 nie p贸藕niej ni偶 w dniu 28.12.2007 r.
c) seria 2C na kwot臋 250.000 z艂 nie p贸藕niej ni偶 w dniu 19.12.2008 r.
d) seria 2D na kwot臋 250.000 z艂 nie p贸藕niej ni偶 w dniu 19.12.2008 r.
e) seria 2E na kwot臋 250.000 z艂 nie p贸藕niej ni偶 w dniu 19.12.2008 r.
f) seria 2F na kwot臋 250.000 z艂 nie p贸藕niej ni偶 w dniu 19.12.2008 r.
g) seria 2G na kwot臋 250.000 z艂 nie p贸藕niej ni偶 w dniu 19.12.2008 r.
h) seria 2H na kwot臋 250.000 z艂 nie p贸藕niej ni偶 w dniu 19.12.2008 r.
i) seria 2I na kwot臋 250.000 z艂 nie p贸藕niej ni偶 w dniu 20.12.2008 r.
j) seria 2J na kwot臋 250.000 z艂 nie p贸藕niej ni偶 w dniu 20.12.2008 r."

3. 搂 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Wykup obligacji b臋dzie nast臋powa膰 wed艂ug ich warto艣ci nominalnej zgodnie z poni偶szym harmonogramem:
a) obligacje serii 2A po up艂ywie 5 lat od daty emisji,
b) obligacje serii 2B po up艂ywie 6 lat od daty emisji,
c) obligacje serii 2C po up艂ywie 6 lat od daty emisji,
d) obligacje serii 2D po up艂ywie 7 lat od daty emisji,
e) obligacje serii 2E po up艂ywie 8 roku od daty emisji,
f) obligacje serii 2F po up艂ywie 9 lat od daty emisji,
g) obligacje serii 2G po up艂ywie 10 lat od daty emisji,
h) obligacje serii 2H po up艂ywie 11 lat od daty emisji,
i) obligacje serii 2I po up艂ywie 12 lat od daty emisji,
j) obligacje serii 2J po up艂ywie 13 lat od daty emisji."
搂 2.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.
搂 3.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
Wiceprzewodnicz膮cy Rady

Ryszard BerdzikAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-12-31 09:50:23
Data ostatniej modyfikacji : 2007-12-31 09:50:23
Liczba wy艣wietle艅 : 2001licznik odwiedzin: 11811610