logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 32/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.PROTOK脫艁 Nr 32/2007
z dnia 29 listopada 2007 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o udost臋pnienie lokalu na dzia艂alno艣膰 O艣rodka Profilaktycznego Leczenia Uzale偶nie艅 i Wsp贸艂uzale偶nie艅. Na terenie Powiatu Pyrzyckiego nie funkcjonuje 偶aden system pomocy ofiarom przemocy, osobom w kryzysie i osobom uzale偶nionym. O艣rodek Psychoprofilaktyczny "Promyczek" deklaruje prowadzenie dzia艂alno艣ci w tym zakresie na terenie powiatu. Do rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci niezb臋dne jest zaplecze lokalowe i wsp贸艂finansowanie przedsi臋wzi臋cia. W zwi膮zku z tym, 偶e zadania realizowane przez o艣rodek nale偶膮 r贸wnie偶 do zada艅 samorz膮du lokalnego, w艂adze O艣rodka Psychoprofilaktycznego "Promyczek" zwracaj膮 si臋 do samorz膮d贸w z wnioskiem o pomoc.
Krzysztof Socha pe艂nomocnik w zakresie spraw organizacyjnych zauwa偶y艂, 偶e na terenie powiatu pyrzyckiego nie ma mo偶liwo艣ci realizacji wyrok贸w s膮dowych dotycz膮cych leczenia odwykowego. Przedstawi艂 koncepcj臋 powo艂ania o艣rodka, kt贸ry udziela艂by pomocy ofiarom i sprawcom przemocy, prowadzi艂by szerok膮 dzia艂alno艣膰 terapeutyczn膮 oraz hostelow膮. W pocz膮tkowym etapie przeprowadzono by szkolenia dla s艂u偶b pierwszego kontaktu z osobami mog膮cymi skorzysta膰 z pomocy o艣rodka (pedagodzy, policja). Szacunkowe koszty pozyskania lokalu wynosz膮 44 tys. z艂 rocznie.
Mariusz Przybylski dyrektor Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej zaproponowa艂, aby powiat zapewni艂 pomoc merytoryczn膮 oraz infrastruktur臋 pozwalaj膮c膮 na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci. Wsp贸艂finansowanie powinno by膰 poszerzone o udzia艂 gmin i Narodowego Funduszu Zdrowia. Jako miejsce siedziby wskaza艂 pomieszczenia Szpitala.
Wed艂ug opinii prawnej Zarz膮d nie ma mo偶liwo艣ci udzielenia z bud偶etu powiatu dotacji na pokrycie koszt贸w wynajmu lokalu na dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮. Do podj臋cia decyzji o u偶yczeniu pomieszcze艅 Szpitala jest uprawniony dyrektor Szpitala.
Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e w przysz艂orocznym bud偶ecie, dotacja na zadania z omawianego zakresu wynosi tylko 3 tys. z艂. Zauwa偶y艂, 偶e ustawa na艂o偶y艂a na powiaty obowi膮zek, ale w bud偶etach powiat贸w nie do艂o偶ono na realizacj臋 tych zada艅 偶adnych 艣rodk贸w.
Wicestarosta wskaza艂 na z艂o偶ono艣膰 zada艅 o艣rodka i trudno艣ci w okre艣leniu jak ich cz臋艣膰 powinna by膰 realizowana przez powiat, a jaka przez gminy.
Krzysztof Socha wyja艣ni艂, 偶e prowadzi rozmowy z gminami i gminy zadeklarowa艂y sw贸j udzia艂 w proporcji 2 do 1 w stosunku do udzia艂u powiatu. Jednocze艣nie zauwa偶y艂, 偶e pomoc samorz膮d贸w konieczna jest do uruchomienia dzia艂alno艣ci. W dalszym etapie o艣rodek jest w stanie zapewni膰 sobie samofinansowanie.
W trakcie dyskusji omawiano mo偶liwo艣ci lokalizacji i standardu o艣rodka. Mo偶e on mie膰 posta膰 tylko trzech pomieszcze艅 (na terapie i administracj臋) lub by膰 poszerzony o dodatkowe pomieszczenia na hostel. Rozwa偶ano te偶 mo偶liwo艣ci zawarcia porozumienia powiatu z gminami i NFZ oraz mo偶liwo艣ci zlecenia realizacji zadania powiatu w formie otwartego konkursu ofert.
Starosta podsumowuj膮c dyskusj臋 zauwa偶y艂, 偶e Zarz膮d w oparciu o posiadane informacje, nie jest w stanie podj膮膰 decyzji. Wniosek wymaga g艂臋bszej analizy, uszczeg贸艂owienia o stanowiska gmin rozpoznania mo偶liwo艣ci. Zapewni艂 Krzysztofa Soch臋, 偶e Zarz膮d podejmie dzia艂ania w tym kierunku i powiadomi go o ich rezultacie.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na dokonanie zmian w planie wydatk贸w Domu Dziecka w Czernicach na rok 2007. W zwi膮zku z istniej膮ca nadwy偶k膮 w wynagrodzeniach osobowych pracownik贸w, w kwocie 18 tys. z艂 proponuje si臋 przeniesienie tej kwoty na zakup us艂ug remontowych. Nadwy偶ka powsta艂a z niewykorzystanych odpraw emerytalnych, a zostanie przeznaczona na wymian臋 dw贸ch okien i drzwi balkonowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o dokonanie zmian w planie wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU na rok 2007 i zwi臋kszenie wydatk贸w o 80 z艂 z przeznaczeniem na ubezpieczenie osieroconej uczennicy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 przeznaczenia 艣rodk贸w na rozliczenie remontu pn. "Wymiana okien w sali gimnastycznej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU". Koszt remontu wyni贸s艂 46 594,36 z艂. Dotacja z Urz臋du Marsza艂kowskiego wynios艂a 18 100 z艂. Pozosta艂膮 kwot臋 zabezpieczono w rezerwie celowej i og贸lnej. Wnioskuje si臋 o przeniesienie tej kwoty na zakup us艂ug remontowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pny wniosek przedstawiony przez Starost臋 dotyczy艂 przeniesienia 艣rodk贸w z rezerwy og贸lnej i celowej na dofinansowanie koszt贸w organizacji obozu letniego w G艂ucho艂azach. 艢rodki te zosta艂y zabezpieczone w bud偶ecie. Wnioskuje si臋 o przeniesienie kwoty 10 tys. z艂 do dzia艂u Kultura fizyczna i sport. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie wydatk贸w na p艂ace i pochodne w Powiatowym Mi臋dzyszkolnym O艣rodku Sportowym. W zwi膮zku z konieczno艣ci膮 utrzymania nowego boiska, w ramach prac interwencyjnych zatrudniono dw贸ch pracownik贸w. Wnioskuje si臋 o przeniesienie kwoty 8 247,89 z艂 z rezerwy celowej i og贸lnej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 wyra偶enia zgody na dokonanie zmian w planie dochod贸w Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego na rok 2007. Plac贸wka uzyska艂a dodatkowe dochody z najmu i dzier偶awy sk艂adnik贸w maj膮tkowych oraz us艂ug na 艂膮czn膮 kwot臋 44 tys. z艂. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e wprowadzenie tej kwoty do bud偶etu mo偶e si臋 odby膰 w formie uchwa艂y Rady Powiatu w sprawie zmiany bud偶etu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wprowadzenie zmiany w bud偶ecie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie dodatkowych 艣rodk贸w na finansowanie dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dodatkowe 艣rodki pochodz膮 z PFRON oraz z oszcz臋dno艣ci w bud偶ecie plac贸wek opieku艅czo-wychowawczych. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e 艣rodki z PERON mo偶na wprowadzi膰 uchwa艂膮 Rady, a przesuni臋cie oszcz臋dno艣ci dokona膰 uchwa艂膮 Zarz膮du. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za. Wicestarosta zwr贸ci艂 uwag臋 na wysokie wydatki zwi膮zane z abonamentem programu Lex. Zaproponowa艂 sprawdzenie, czy nie jest mo偶liwe obni偶enie tych wydatk贸w.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2007. Uchwa艂a obejmowa艂a wnioski, kt贸re Zarz膮d zaakceptowa艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Skarbnik przedstawi艂 jeszcze jedn膮 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu, kt贸ra dotyczy艂a zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007. Uchwa艂a wprowadza do bud偶etu zmiany wynikaj膮ce ze zmian dotacji przyznanych przez Wojewod臋. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zwi臋kszenie limitu 艣rodk贸w finansowych na zimowe utrzymanie dr贸g. Pomimo dw贸ch przetarg贸w na cztery cz臋艣ci tego zadania, nie zg艂osi艂 si臋 偶aden wykonawca. W wyniku negocjacji znaleziono wykonawc臋 za cen臋 wy偶sz膮 od zaplanowanej. Koszt zimowego utrzymania dr贸g wzro艣nie o 183,5 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Wicestarosta zaproponowa艂, aby po zako艅czeniu akcji zimowego utrzymania dr贸g przeprowadzi膰 analiz臋 wydatk贸w i realnie oszacowa膰 plan wydatk贸w na rok nast臋pny.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na sprzeda偶, w drodze przetargu nieograniczonego, samochodu Seat Ibiza, stanowi膮cego w艂asno艣膰 Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Samoch贸d jest przystosowany do nauki jazdy, a obecnie egzaminy nie odbywaj膮 si臋 na samochodach tej marki. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2008. Organ stanowi膮cy jednostek samorz膮du terytorialnego ma ustawowy obowi膮zek uchwalania rocznych program贸w wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany celu publicznego umowy darowizny nieruchomo艣ci. Na wniosek Burmistrza Pyrzyc, w oparciu o zawarte porozumienie zmienia si臋 cel przeznaczenia budynku by艂ej Przychodni Rejonowej w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Kolejny projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂 upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do z艂o偶enia o艣wiadczenia woli o odwo艂aniu darowizny nieruchomo艣ci. Na mocy porozumienia zawartego Burmistrzem Pyrzyc Gmina Pyrzyce zwraca powiatowi darowany budynek by艂ej Przychodni Dzieci臋cej w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu do kategorii dr贸g gminnych, drogi Pyrzyce-Nowielin po艂o偶onej na terenie gminy Pyrzyce. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podja艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 porozumienie z Gmin膮 Przelewice w sprawie wsp贸艂realizacji budowy chodnika w miejscowo艣ci Kosin. W projekcie bud偶etu powiatu na rok 2008 uj臋to dotacj臋 na to zadanie w wysoko艣ci 40 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie porozumienia w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.


Ad. 6.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2008 oraz informacje:
a) wsp贸艂praca powiatu z organizacjami pozarz膮dowymi,
b) realizacja zada艅 powiatu w zakresie promocji - stan i perspektywy rozwoju,
c) sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
Zarz膮d przyj膮艂 informacje.

Ad. 7.

Skarbnik poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e zosta艂a ju偶 rozliczona budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach. Pozwala to na ustanowienie trwa艂ego zarz膮du tym boiskiem na rzecz Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie boiska w trwa艂y zarz膮d Zespo艂owi Szk贸艂 Nr 1, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Miros艂aw Rabiega Komendant Powiatowy Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach przedstawi艂 projekt wyst膮pienia do Zachodniopomorskiego Komendanta Wojew贸dzkiego PSP w Szczecinie. Pismo dotyczy艂o deklaracji wydatk贸w 160 tys. z艂 na doposa偶enie sprz臋towe pyrzyckiej komendy w latach 2007-2008. wydatki te b臋d膮 stanowi膰 rodzaj udzia艂u komendy w zakupie nowego samochodu - podno艣nika po偶arniczego. R贸wnocze艣nie poinformowano Komendanta o koncepcji pozyskania zestawu kontenerowego obejmuj膮cego no艣nik kontenerowy, cystern臋 do wody pitnej i kontener dekontaminacyjny. Zakup zostanie dokonany przez samorz膮dy powiatu pyrzyckiego z wykorzystaniem 艣rodk贸w unijnych. Zarz膮d zaakceptowa艂 tre艣膰 wyst膮pienia.
Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu poinformowa艂 Zarz膮d o trwaj膮cych pracach remontowych w budynku by艂ej Przychodni Dzieci臋cej i o planowanym przeznaczeniu lokali. Zostanie tam przeniesiona siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i inni najemcy z Placu Ratuszowego oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Sekretarz zaproponowa艂, aby Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna otrzyma艂a pomieszczenia na mocy notarialnej umowy o nieodp艂atnym przekazaniu w u偶ytkowanie cz臋艣ci nieruchomo艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na tak膮 form臋 przekazania.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Pyrzyce, dnia 29 listopada 2007 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-12-20 08:14:56
Data ostatniej modyfikacji : 2007-12-20 08:14:56
Liczba wy艣wietle艅 : 2214licznik odwiedzin: 12473857