logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 26 wrze艣nia 2007 r. do 24 pa藕dziernika 2007 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 26 wrze艣nia 2007 r. do 24 pa藕dziernika 2007 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:

1. 28 wrze艣nia 2007 r.
2. 1 pa藕dziernika 2007 r.
3. 3 pa藕dziernika 2007 r.
4. 16 pa藕dziernika 2007 r.
5. 24 pa藕dziernika 2007 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

- W sprawie zmiany uchwa艂y Nr VI/24/07 Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2007 w celu umo偶liwienia Zarz膮dowi Powiatu udzielenia por臋czenia sp艂aty kredytu zaci膮gni臋tego przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zmiany uk艂adu wykonawczego bud偶etu powiatu na rok 2007.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2007.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007.
- W sprawie opinii do programu naprawczego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- W sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie udzielenia por臋czenia Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie ustalenia ilo艣ci i wysoko艣ci nagr贸d Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przyznano 14 nagr贸d na kwot臋 14 700 tys. z艂 i utworzono rezerw臋 w wysoko艣ci 1 300 z艂 na nagrody przyznawane do ko艅ca roku kalendarzowego.
- W sprawie zobowi膮zania dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU do podj臋cia dzia艂a艅 maj膮cych na celu popraw臋 jako艣ci realizacji zada艅 ksi臋gowo艣膰, planowania i sprawozdawczo艣ci finansowej.
- W sprawie wniosku o dofinansowanie dzia艂alno艣ci Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zabezpieczenie w bud偶ecie powiatu na rok 2008 艣rodk贸w na udzielenie dotacji dla Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej w Nowielinie w wysoko艣ci 46 950 z艂.
- W sprawie wniosku o wygaszenie prawa trwa艂ego zarz膮du dla nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Pyrzycach przy Placu Ratuszowym 1. W zwi膮zku ze sprzeda偶膮 tej nieruchomo艣ci Zarz膮d wygasi艂 prawo trwa艂ego zarz膮du.

IV. Przyj臋to informacje:

- W sprawie wydanych decyzji Starosty Pyrzyckiego o skierowaniu do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
- Stan rolnictwa w Powiecie Pyrzyckim, wdra偶anie program贸w SPO i PROW 2004-2006.
- Dzia艂alno艣膰 szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat.
- Dzia艂alno艣膰 powiatu w zakresie kultury i ochrony zabytk贸w.
- Ocena realizacji programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie pyrzyckim w roku 2007.
- Ocena jako艣ci pracy wybranych plac贸wek o艣wiatowych.
- Zaj臋cia pozalekcyjne m艂odzie偶y w plac贸wkach o艣wiatowych.
- Informacja i wsp贸艂praca z Gminnymi O艣rodkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej Powiatu Pyrzyckiego.
- Funkcjonowanie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- Funkcjonowanie Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
- Strategia rozwoju Powiatu Pyrzyckiego oraz kierunki dzia艂a艅 podejmowanych przez Zarz膮d Powiatu.
- Sytuacja finansowa szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

29 wrze艣nia
- V Rajd Integracyjny "Nie izoluj mnie" w O艣rodku PSOUU w Nowielinie.
3 pa藕dziernika
- Fina艂 Powiatowych Sztafetowych Bieg贸w Prze艂ajowych szk贸艂 podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Lipianach.
4 pa藕dziernika
- Spotkanie z przedstawicielami Komisji Infrastruktury, Gospodarki i Ochrony 艢rodowiska Sejmiku Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego nt. zrealizowanych i planowanych inwestycji gminnych i powiatowych, w Starostwie Powiatowym.
- Obchodach Dnia Seniora.
5 pa藕dziernika
- Spotkanie w Narodowym Funduszu Zdrowia w Szczecinie.
9 pa藕dziernika
- Wsp贸lne Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa
Obywateli oraz Komisji Bud偶etowej.
11 pa藕dziernika 2007 r.
- Uroczysta inauguracja budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku
Szczecin-Gorz贸w w Renicach.
- Spotkanie z okazji Dnia Bia艂ej Laski.
- Spotkanie z cz艂onkami PZERI z okazji Dnia Seniora w Warnicach.
12 pa藕dziernika 2007 r.
- Uroczysto艣ci z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Okunicy oraz w Zespole Szk贸艂 Nr 1 i Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
13 pa藕dziernika
- Uroczysto艣ci z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach.
14 pa藕dziernika
- Spotkanie w艂adz samorz膮dowych ze 艣rodowiskiem kombatanckim w Starostwie
Powiatowym w Pyrzycach.
15 pa藕dziernika
- Uroczyste obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym.
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
16 pa藕dziernika
- Spotkanie informacyjno-promocyjne zwi膮zane z aplikowaniem o 艣rodki
Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013 w Starostwie Powiatowym.
17 pa藕dziernika
- Uroczyste otwarcie boiska szkolnego w Warnicach.
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
- Posiedzenie Zarz膮du Rejonowego Zwi膮zku Sp贸艂ek Wodnych w Pyrzycach.
18 pa藕dziernika
- Inauguracja III roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
- Konferencja "B膮d藕 widoczny na drodze" w Ko艂obrzegu.
19-20 pa藕dziernika
- Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Ko艂obrzegu.
21 pa藕dziernika
- Zawody W臋dkarskie o Puchar Starosty Pyrzyckiego w Czarnowie.
23 pa藕dziernika
- Konferencja "Sztuka ogrodowa - projekty, realizacja i piel臋gnacja" w Przelewicach.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-11-09 15:08:53
Data ostatniej modyfikacji : 2007-11-09 15:08:53
Liczba wy艣wietle艅 : 2943licznik odwiedzin: 11796181