logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 28/2007 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.PROTOK脫艁 Nr 28/2007
z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na zagospodarowanie teren贸w zielonych. Zarz膮d Dr贸g Powiatowych zamierza dokona膰 wycinki drzew rosn膮cych w pasie drogowym ul. Lipowej i Kopernika w mie艣cie Lipiany oraz wykona膰 nasadzenia uzupe艂niaj膮ce. Burmistrz Lipian wyda艂 zezwolenie na wycink臋 drzew, ze wzgl臋du na ich z艂y stan zdrowotny i powodowanie zagro偶e艅 bezpiecze艅stwa ruchu. Koszty szacowane s膮 na 13 500 z艂. Bud偶et PFO艢iGW pozwala na dofinansowanie tego zadania kwot膮 5 000 z艂 i pokrycie koszt贸w zakupu sadzonek drzew. Ireneusz Paw艂owski wyja艣ni艂, 偶e jest mo偶liwe wykonanie wycinki w dw贸ch etapach. Pierwszy etap zostanie zlecony specjalistycznej firmie i b臋dzie polega艂 na 艣ci臋ciu koron drzew. Drugi etap, wykonany si艂ami w艂asnymi, to usuni臋cie pni. Pozwoli to na ograniczenie koszt贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dofinansowanie tego zadania kwot膮 5 000 z艂 i pokrycie koszt贸w zakupu sadzonek drzew, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za. Ireneusz Paw艂owski nie uczestniczy艂 w g艂osowaniu.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 g艂贸wny temat zwo艂anego w trybie pilnym posiedzenia. W dniu dzisiejszym Zarz膮d musi podj膮膰 decyzj臋 w sprawie ugody dotycz膮cej zako艅czenia proces贸w s膮dowych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Wicestarosta przybli偶y艂 sytuacj臋 zwi膮zan膮 z procesem likwidacji SPZOZ w Pyrzycach. Aby uzyska膰 艣rodki na zaspokojenie wierzycieli likwidowanej jednostki, prowadzone s膮 dwa spory s膮dowe z NFZ. Jeden dotyczy zwrotu koszt贸w wykonanych procedur nadlimitowych, a drugi zwrotu koszt贸w wynikaj膮cych z "ustawy 203". Procesy trwaj膮 ju偶 od 2004 roku i na pewno nie zako艅cz膮 si臋 do 31 grudnia 2008 r. Na ten dzie艅 wyznaczone jest zako艅czenie procesu likwidacji. Praktycznie nie ma szans na wygranie procesu o nadlimity. Natomiast wysoce prawdopodobne jest wygranie drugiego procesu, ale b臋dzie on trwa艂 jeszcze kilka lat. NFZ zaproponowa艂 zawarcie ugody, pocz膮tkowo w zamian za 300 tys. z艂 odszkodowania. Ostatnio zwi臋kszy艂 wysoko艣膰 odszkodowania do 950 tys. z艂. Na zabezpieczenie roszcze艅 pracowniczych potrzeba 1 200 tys. z艂. Pr贸by wynegocjowania wi臋kszego odszkodowania nie da艂y rezultatu. NFZ stawia twarde warunki i oczekuje na decyzj臋 Zarz膮du.
Wicestarosta zaproponowa艂 zawarcie ugody i przyj臋cie oferowanej kwoty. Pozwoli艂oby to na rozpocz臋cie negocjacji w sprawie wyp艂at wierzytelno艣ci pracownikom by艂ego SPZOZ. Najlepiej jeszcze w tym roku. Personel Szpitala Powiatowego to w wi臋kszo艣ci byli pracownicy SPZOZ. Na pewno takie dzia艂anie poprawi艂oby nastroje w艣r贸d pracownik贸w Szpitala. Kolejnym krokiem by艂oby sp艂acenie zobowi膮za艅 cywilno-prawnych. Je偶eli bud偶et na to pozwoli, to nale偶y przeznaczy膰 pewn膮 kwot臋 np. 1 milion z艂 i zawrze膰 ugody z wierzycielami. Przy sp艂acie wi臋kszo艣ci kwoty g艂贸wnej mo偶na wynegocjowa膰 korzystne warunki. Rozmowy nale偶y rozpocz膮膰 ju偶 na pocz膮tku roku 2008, aby mie膰 czas na negocjacje. W celu realizacji zobowi膮za艅 publiczno-prawnych, g艂贸wnie ZUS, nale偶y zawrze膰 uk艂ad sp艂aty terminowej roz艂o偶onej na nast臋pne lata. ZUS zawiera takie uk艂ady. Wi膮za艂oby si臋 to jednak z konieczno艣ci膮 zabezpieczenia corocznie w bud偶ecie powiatu 艣rodk贸w na ten cel.
Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e dochody ze sprzeda偶y mienia i odszkodowanie za nieruchomo艣ci przej臋te pod budow臋 trasy S3 stanowi膮 pewn膮 rezerw臋 i mo偶na by wygospodarowa膰 艣rodki, kt贸re w po艂膮czeniu z otrzymanymi 950 tys. z艂 z NFZ, pozwoli艂yby na wyp艂acenie wierzytelno艣ci pracowniczych i cywilno-prawnych. Natomiast nale偶no艣ci dla ZUS sta艂yby si臋 d艂ugiem publicznym. Nie mo偶na jeszcze precyzyjnie oceni膰 mo偶liwo艣ci bud偶etu powiatu na rok 2008, gdy偶 jest zbyt ma艂o danych. Jednak przyj臋cie proponowanego rozwi膮zanie pozwoli na takie kszta艂towanie bud偶etu, aby wygospodarowa膰 konkretne kwoty.
W trakcie dyskusji rozwa偶ano inne sytuacje. Nie przyj臋cie proponowanej ugody powoduje trwanie proces贸w s膮dowych i mog艂oby w przysz艂o艣ci skutkowa膰 otrzymaniem wy偶szych 艣rodk贸w z tytu艂u wygranego procesu o odszkodowanie dotycz膮ce "ustawy 203". Kwota g艂贸wna wynosi ponad 1 600 tys. z艂., a do tego odsetki liczone przez kilka lat. Jednak taka sytuacja jest tylko teoretyczna i odsuni臋ta w nieokre艣lon膮 przysz艂o艣膰. Proces likwidacji ko艅czy si臋 z ko艅cem roku 2008. Jego przed艂u偶enie jest ryzykowne i ma艂o prawdopodobne, gdy偶 ju偶 zdarza艂y si臋 przypadki uchylenia uchwa艂 o przed艂u偶eniu okresu likwidacji przez wojewod臋. Po tym okresie powiat i tak przejmie wierzytelno艣ci i stanie przed zadaniem ich sp艂acenia. Zawarcie ugody b臋dzie podstaw膮 do sprecyzowania realnego programu zako艅czenia likwidacji SPZOZ i sp艂aty wierzycieli.
Starosta podda艂 pod g艂osowanie wniosek o zawarcie ugody z Narodowym Funduszem Zdrowia. W zamian za odst膮pienie Likwidatora SPZOZ w Pyrzycach od proces贸w s膮dowych dotycz膮cych zwrotu koszt贸w wykonanych procedur nadlimitowych i koszt贸w wynikaj膮cych z "ustawy 203" NFZ przeka偶e dotacj臋 w wysoko艣ci 950 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-11-09 15:08:01
Data ostatniej modyfikacji : 2007-11-09 15:08:01
Liczba wy艣wietle艅 : 1997licznik odwiedzin: 12474979