logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 27/2007 z dnia 24 pa藕dziernika 2007 r.PROTOK脫艁 Nr 27/2007
z dnia 24 pa藕dziernika 2007 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007. Zmiana dotyczy艂a wydatk贸w zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zleconych z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami. Wprowadzono do bud偶etu powiatu dotacj臋 w wysoko艣ci 15 028 z艂, przeznaczon膮 dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na sfinansowanie wzrostu wynagrodze艅 osobowych i wydatk贸w bie偶膮cych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na wygaszenie prawa trwa艂ego zarz膮du dla nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy Placu Ratuszowym 1 w Pyrzycach. W dniu 29 wrze艣nia 2007 r. zosta艂 rozstrzygni臋ty przetarg na sprzeda偶 omawianej nieruchomo艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Edward Sad艂owski przypomnia艂, 偶e Burmistrz Pyrzyc uwa偶a, 偶e Zarz膮d Powiatu post膮pi艂 nieetycznie sprzedaj膮c udzia艂y w nieruchomo艣ci Ratusza osobie trzeciej, a nie Gminie, rozpowszechnia takie informacje nastawiaj膮c opini臋 publiczn膮 przeciw Zarz膮dowi i sugeruje wycofanie si臋 Zarz膮du z umowy sprzeda偶y. Zaproponowa艂, aby wyja艣ni膰 publicznie motywy dzia艂ania Zarz膮du i okoliczno艣ci, w jakich zapad艂a decyzja o sprzeda偶y nieruchomo艣ci w formie przetargu. Podda艂 r贸wnie偶 pod rozwag臋 mo偶liwo艣膰 uniewa偶nienia aktu sprzeda偶y nieruchomo艣ci i zaproponowanie Burmistrzowi jej nabycia.
Starosta wyja艣ni艂, 偶e uniewa偶nienie zawartej w wyniku przetargu umowy, by艂oby niepowa偶ne. Powiat narazi艂by si臋 na proces s膮dowy i koszty. Na najbli偶szej sesji Rady Powiatu Starosta poruszy temat wyst膮pienia Burmistrza i wyja艣ni, dlaczego dosz艂o do przetargu i jaka by艂a rola Burmistrza w tej sprawie.Ad. 4.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o wnioskach dyrektora Szpitala o udzielenie dofinansowania do planowanych zakup贸w sprz臋tu i wyposa偶enia, kt贸re zosta艂y z艂o偶one przed posiedzeniem Zarz膮du. Ich rozpatrzeniem Zarz膮d zajmie si臋 na kolejnym posiedzeniu.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wyniki kontroli wewn臋trznej w Powiatowym O艣rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie przestrzegania termin贸w wynikaj膮cych z rozporz膮dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie zg艂aszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania system贸w i przechowywania kopii zabezpieczaj膮cych bazy danych, a tak偶e og贸lnych warunk贸w um贸w o udost臋pniania tych baz. Kontrola nie wykaza艂a istotnych nieprawid艂owo艣ci. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.

Ad. 5.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o tym, 偶e pojawi艂a si臋 mo偶liwo艣膰 uzyskania dodatkowych 艣rodk贸w z przeznaczeniem na uregulowanie zobowi膮za艅 SPZOZ w Likwidacji.
Wicestarosta wyja艣ni艂, 偶e prowadzi rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i uzyska艂 potwierdzenie, 偶e powiat otrzyma 950 tys. z艂. 艢rodki te zosta艂yby przeznaczone na uregulowanie zobowi膮za艅 pracowniczych. Ta kwota nie jest wystarczaj膮ca na ca艂kowite pokrycie zobowi膮za艅. Dlatego Wicestarosta poprosi艂 Zarz膮d o upowa偶nienie do prowadzenia negocjacji o zwi臋kszenie dofinansowania. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 raport, kt贸rego wykonanie zosta艂o zlecone na podstawie wyst膮pienia radnego W艂adys艂awa Duszy. Podda艂 on w w膮tpliwo艣膰 rzetelno艣膰 sprawozdania finansowego Szpitala. Zlecono wykonanie audytu niezale偶nemu rewidentowi. Z raportu wynika, 偶e zarzut nierzetelno艣ci by艂 bezpodstawny.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................

Pyrzyce, dnia 24 pa藕dziernika 2007 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-11-09 15:07:40
Data ostatniej modyfikacji : 2007-11-09 15:07:40
Liczba wy艣wietle艅 : 1937licznik odwiedzin: 12483034