logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 26/2007 z dnia 16 pa藕dziernika 2007 r.PROTOK脫艁 Nr 26/2007
z dnia 16 pa藕dziernika 2007 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek Zarz膮du Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym, o dofinansowanie dzia艂alno艣ci Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej w Nowielinie w roku 2008. Wniosek umotywowany jest tym, 偶e w roku 2008 koszty dzia艂alno艣ci b臋d膮 pokryte przez Pa艅stwowy Fundusz Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych tylko w 90 %. Pozosta艂e 10 %, na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych, pochodzi ze 艣rodk贸w samorz膮du terytorialnego lub z innych 藕r贸de艂.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e konieczna do zabezpieczenia w bud偶ecie kwota wynosi 46 950 z艂.
Marek Mazur zaproponowa艂, aby w utrzymanie tej jednostki, opr贸cz samorz膮du powiatowego w艂膮czy膰 samorz膮dy gminne.
Starosta przypomnia艂, 偶e w ubieg艂ym roku wyst膮piono z takim apelem, niestety bezskutecznie. Zapewni艂 jednak, 偶e poruszy ten temat na spotkaniu Samorz膮dowego Konwentu Powiatu Pyrzyckiego.
Edward Sad艂owski zaproponowa艂, aby zorganizowa膰 spotkanie Zarz膮du z rodzicami wychowank贸w Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej. Na takim spotkaniu zosta艂yby przedstawione kompetencje Zarz膮du, wyja艣nienie stanu prawnego, kt贸rego ci rodzice nie rozumiej膮 i odpowiedzialno艣ci膮 obarczaj膮 w艂adze. Pomys艂y powsta艂e na takim spotkaniu mog艂yby poprawi膰 funkcjonowanie jednostki.
Starosta wyja艣ni艂, 偶e jedyna kwesti膮 do rozwa偶enia to jest przekazanie dotacji zgodnie z wymogiem ustawowym. Natomiast za dzia艂alno艣膰 Warsztat贸w odpowiada Zarz膮d Stowarzyszenia. Je偶eli mia艂oby si臋 odby膰 spotkanie to w艂a艣nie z Zarz膮dem Stowarzyszenia, kt贸ry mo偶na zaprosi膰 na spotkanie Samorz膮dowego Konwentu Powiatu Pyrzyckiego, ale tylko w celu zebrania 艣rodk贸w na dotacj臋. W innych sprawach Powiat nie ma kompetencji by ingerowa膰 w dzia艂alno艣膰 Stowarzyszenia.
Edward Sad艂owski podkre艣li艂, 偶e nie zale偶y mu na tym, aby narzuca膰 Stowarzyszeniu spos贸b dzia艂ania tylko na wyja艣nieniu rodzicom dzieci korzystaj膮cych z Warsztat贸w, jakie s膮 relacje i zasady finansowania. Jego zdaniem rodzice nie rozumiej膮 sposobu finansowania.
Starosta zauwa偶y艂, 偶e informacji o komunikacji Zarz膮du Stowarzyszenia z rodzicami mo偶e udzieli膰 Prezes Zarz膮du w trakcie planowanego spotkania. Natomiast, je偶eli chodzi o spos贸b funkcjonowania Stowarzyszenia, to Zarz膮d nie powinien podejmowanie jakichkolwiek dzia艂ania w tym kierunku.
Starosta podda艂 pod g艂osowanie wniosek o dofinansowanie dzia艂alno艣ci Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej w Nowielinie w roku 2008. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na uj臋cie w bud偶ecie na rok 2008 kwoty 46 950 z艂 na ten cel, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007. Zmiana polega艂a na przesuni臋ciu kwoty 50 tys. z艂 zaoszcz臋dzonej przez Komend臋 Powiatow膮 Stra偶y Po偶arnej w ramach bie偶膮cej dzia艂alno艣ci, na zakupy inwestycyjne. Zmiany te s膮 zgodne ze zmianami dotacji celowych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia por臋czenia Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach. Rada Powiatu upowa偶ni艂a Zarz膮d do udzielenia takiego por臋czenia. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wydanych skierowaniach do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w okresie od 24 wrze艣nia do 10 pa藕dziernika 2007 r. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.
Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu i Komisji. Nie wniesiono uwag w sprawie tych informacji.

Ad. 4.

Edward Sad艂owski zauwa偶y艂, 偶e w kontek艣cie wypowiedzi dotycz膮cych dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego Zarz膮d powinien zaj膮膰 si臋 Regulaminem Organizacyjnym Szpitala i siatk膮 p艂ac. Chcia艂by, aby w ramach kompetencji przys艂uguj膮cych Zarz膮dowi zweryfikowa膰 te dokumenty.
Starosta zaproponowa艂 zleci膰 przygotowanie zakresu dzia艂a艅, jakie przys艂uguj膮 Zarz膮dowi w tych dziedzinach, radcy prawnemu. Z drugiej strony zauwa偶y艂, 偶e do kierowania jednostk膮 zosta艂 powo艂any dyrektor. Dyrektor prowadzi dialog z pracownikami, zwi膮zkami zawodowymi, rad膮 spo艂eczn膮. Zarz膮d mo偶e rozlicza膰 dyrektora z efekt贸w tych dzia艂a艅, natomiast, je偶eli Zarz膮d b臋dzie pr贸bowa艂 prowadzi膰 obok ten dialog, to niczym dobrym to nie b臋dzie skutkowa艂o. Zarz膮d mo偶e prowadzi膰 rozmowy z partnerami na wy偶szym szczeblu.
Kolejna uwaga Edwarda Sad艂owskiego dotyczy艂a zachowania Starosty na ostatniej sesji Rady Powiatu. Zarzuci艂 on Staro艣cie niedemokratyczne post臋powanie. Mianowicie na wniosek radnego Betyny o zmian臋 wniosku Zarz膮du, Starosta udzieli艂 odpowiedzi bez konsultacji z Zarz膮dem.
Starosta odpowiedzia艂, 偶e w tej sprawie stanowisko Zarz膮du by艂o ju偶 wcze艣niej przyj臋te. Wniosek radnego nie mia艂 偶adnego umocowania prawnego, gdy偶 decyzja nale偶a艂a do kompetencji Zarz膮du, a nie Rady. Robienie przerwy w obradach Rady po to, aby Zarz膮d uzgadnia艂 tre艣膰 wypowiedzi Starosty nie by艂o zasadne.
Nast臋pnie przedstawi艂 swoj膮 opini臋 o miesi臋czniku wydawanym w Starostwie. Jego zdaniem tematyka tego pisma nie r贸偶ni si臋 od tego, co prezentuje Burmistrz Pyrzyc w swoim wydawnictwie.
Starosta wyja艣ni艂, 偶e formu艂a tego pisma powsta艂a w Starostwie. Publikowane s膮 informacje takie, jakie otrzymujemy od jednostek organizacyjnych.
Edward Sad艂owski zauwa偶y艂, 偶e skoro to jest czasopismo powiatowe, to chcia艂by, aby Zarz膮d autoryzowa艂 jego zawarto艣膰.
Wicestarosta zaproponowa艂 om贸wienie tego tematu na spotkaniu Zarz膮du z Redakcj膮 czasopisma.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................

Pyrzyce, dnia 16 pa藕dziernika 2007 r.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-11-09 15:07:15
Data ostatniej modyfikacji : 2007-11-09 15:07:15
Liczba wy艣wietle艅 : 2093licznik odwiedzin: 12462806