logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 28 czerwca 2007 r. do 25 wrze艣nia 2007 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 28 czerwca 2007 r. do 25 wrze艣nia 2007 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:

1. 29 czerwca 2007 r.
2. 20 lipca 2007 r.
3. 31 lipca 2007 r.
4. 13 sierpnia 2007 r.
5. 24 sierpnia 2007 r.
6. 13 wrze艣nia 2007 r.
7. 24 wrze艣nia 2007 r.I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

- W sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2007.
- W sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2007.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007.
- W sprawie powierzenia obowi膮zku pe艂nienia funkcji dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. Zarz膮d powierzy艂 obowi膮zki pe艂nienia funkcji dyrektora Domu Dziecka w Czernicach Zdzis艂awowi Wudarczykowi.
- W sprawie udzielenia upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadczenia woli. Upowa偶nienia udzielono Markowi Mazurowi.
- W sprawie opinii o pozbawieniu kategorii powiatowej drogi nr 1807Z ul. Parkowa w Dobrzanach oraz zaliczeniu jej do kategorii dr贸g gminnych.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu ulicy S艂owia艅skiej w Gryfinie kategorii drogi powiatowej.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii powiatowej ul. Ko艣cielnej w Gryfinie oraz zaliczeniu jej do kategorii dr贸g gminnych.
- W sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008.
- W sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za rok 2007.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie przyznania dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Wysoko艣膰 dodatk贸w utrzymano na dotychczasowym poziomie do ko艅ca roku kalendarzowego.
- W sprawie z艂o偶enia wniosku do Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej o przyznanie nagrody specjalnej okazji Dnia Pracownika Socjalnego, w zakresie pomocy spo艂ecznej dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym i Stowarzyszenia Nasz Szpital.
- W sprawie zatwierdzenia propozycji podzia艂u 艣rodk贸w na Zak艂adowy Fundusz 艢wiadcze艅 Socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w.
- W sprawie podj臋cie dzia艂a艅 maj膮cych na celu w艂膮czenia Powiatu Pyrzyckiego do Szczeci艅skiego Obszaru Metropolitalnego. Na podstawie wniosk贸w zainteresowanych samorz膮d贸w zostan膮 przeprowadzone analizy, kt贸re potwierdz膮 (lub wyklucz膮) zasadno艣膰 w艂膮czenia ich teren贸w do Szczeci艅skiego Obszaru Metropolitalnego. W艂膮czenie Powiatu do tego Obszaru mo偶e przynie艣膰 korzy艣ci w formie pomocy finansowej przy dzia艂aniach maj膮cych na celu popraw臋 stanu "obszar贸w problemowych".
- W sprawie wniosku o uj臋cie w planie remont贸w dr贸g na ten rok utwardzenia pobocza drogi w Brzesku. Pobocze zosta艂o zamienione na parking przed ko艣cio艂em. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na realizacj臋 tego zadania w tym roku.
- W sprawie zatwierdzenia protoko艂u z przetargu ustnego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem by艂ej pralni szpitala. Do przetargu przyst膮pi艂o dw贸ch oferent贸w. Prawo nabycia nieruchomo艣ci uzyska艂 S艂awomir Kocanowski za cen臋 276 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na og艂oszenie przetargu i zawarcie umowy wieloletniej na zadanie zimowego utrzymania dr贸g powiatowych.
- W sprawie zmiany siedziby Domu Dziecka. Istnieje mo偶liwo艣膰, aby przy 50 % udziale Urz臋du Wojew贸dzkiego wybudowa膰 nowy Dom. Rozwa偶ane s膮 lokalizacje w Lipianach i Pyrzycach.
- W sprawie dodatkowego wynagrodzenia za II kwarta艂 2007 r. dla dyrektora Szpitala Powiatowego i dyrektora Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Zarz膮d przyzna艂 dodatek w pe艂nej wysoko艣ci.
- W sprawie wyst膮pienia do Burmistrza Pyrzyc o rozszerzenie planowanych zmian w Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce. Rada Miejska w Pyrzycach przyst膮pi艂a do sporz膮dzenia zmiany Studium. W uchwale w tej sprawie wyznaczono nowe przeznaczenie terenu Placu Ratuszowego. Zaw臋偶ono przeznaczenie do us艂ug administracji. Z punktu widzenia interesu powiatu jest rozszerzenie zmiany Studium o katalog obiekt贸w uj臋tych w Prawie budowlanym jak i o obiekty wskazane w Polskiej Klasyfikacji Obiekt贸w Budowlanych.

IV. Przyj臋to informacje:

- W sprawie wydanych decyzji Starosty Pyrzyckiego o skierowaniu do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
- W sprawie realizacji planu kontroli wewn臋trznych w I p贸艂roczu 2007 r.
- W sprawie wykonania bud偶etu powiatu pyrzyckiego za I p贸艂rocze 2007 r.
- W sprawie wdra偶ania programu PROW 2007-2013.
- W sprawie wynik贸w kontroli wewn臋trznej w Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym, Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Powiatowym Mi臋dzyszkolnym O艣rodku Sportowym, Domu Dziecka w Czernicach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
- W sprawie raportu z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. Raport wskazuje konieczno艣膰 zweryfikowania plan贸w jednostek organizacyjnych i uaktualnienie Planu.
- W sprawie sprawozdania rzeczowo-finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za II kwarta艂 i pierwszych siedem miesi臋cy roku 2007 r.
- W sprawie sprawozdania rzeczowo-finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za II kwarta艂 i pierwszych siedem miesi臋cy roku 2007 r.
V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

28 czerwca
- Spotkanie z przedstawicielem firmy Maldrobud.
- Posiedzenie Stowarzyszenia "Nasz Szpital".
29 czerwca
- Konwent Starost贸w w Mielnie.
- Spotkanie dotycz膮ce budowy zak艂adu przetw贸rstwa odpad贸w w Karniewie.
2 lipca
- Spotkanie dotycz膮ce Inkubatora Kuchennego.
- 3 lipca
- Spotkanie w Wierzbnie z So艂tysem wsi Edwardem Markowskim.
- Spotkanie w sprawie podpisania porozumienia z Rad膮 Programow膮 OHP.
6 lipca
- Konwent Samorz膮dowy w 呕elechowie.
8 lipca
- Fina艂 Powiatowych Zawod贸w Sportowo-Po偶arnicze dru偶yn OSP.
11 lipca
- Konwent Samorz膮dowy Powiatu Pyrzyckiego.
13 lipca
- Konferencja w Pu艂awach "Organizacja rynku biopaliw".
16 lipca
- Spotkanie z Tadeuszem Drabikiem dyrektorem Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych w Szczecinie.
17 lipca
- Spotkanie Starosty Pyrzyckiego i Starosty My艣liborskiego ze Starost膮 Czarnkowsko-Trzcianeckim oraz dyrektorem Szpitala Powiatowego w Czarnkowie i Trzciance w sprawie wymiany do艣wiadcze艅 z dziedziny funkcjonowania instytucji
艣wiadcz膮cych us艂ugi medyczne.
18 lipca
- Spotkanie dotycz膮ce sytuacji Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
21-22 lipca
- Uroczysto艣ci Jubileuszu 55-lecia Pyrzyckiego Domu Kultury.
23 lipca
- Spotkanie z dr Sabin膮 Mikee zast臋pc膮 dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie oraz Miros艂aw膮 Mackiewicz ze Stowarzyszenia Kobiet "Agata" w Szczecinie.
25 lipca
- Spotkanie z Magdalen膮 Kochan pos艂ank膮 na Sejm RP.
- Spotkanie z Norbertem Obryckim Marsza艂kiem Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
26 lipca
- Uroczyste obchody z okazji 艢wi臋ta Policji.
28 lipca
- Uroczysto艣ci Jubileuszu 60-lecia po偶ycia ma艂偶e艅skiego Janiny i Eugeniusza Mazur贸w w Lipianach.
29 lipca
- Uroczysta Msza 艢w. w zwi膮zku z obj臋ciem przez ks. Piotra Twaroga
Parafii pw. 艢w. Jana Chrzciciela w 呕abowie.
31 lipca
- Otwarty Turniej w Mini Pi艂ce No偶nej przy Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
1 sierpnia
- Spotkanie w Narodowym Funduszu Zdrowia w Warszawie
Otwarty Turniej w Pi艂ce Siatkowej Pla偶owej przy Zespole Szk贸艂 Nr 1 w
Pyrzycach.
- 3 sierpnia
- Spotkanie z Panem Zbigniewem Plut膮 Prezesem Zachodniopomorskiego
Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego w Szczecinie.
4 sierpnia
- XXI Turniej Pi艂karski Oldboj贸w im. Kazimierza Niewiadomskiego w Pyrzycach.
- Koncert "4 Pory Roku" w Przelewicach.
7 sierpnia
- Szkolenie z zakresu zarz膮dzania kryzysowego - najnowsze zmiany prawne -
Szczecin.
- Posiedzenie Wojew贸dzkiej Rady Zatrudnienia w Szczecinie.
8 sierpnia
- Spotkanie z Wojew贸dzkim Inspektorem Sanitarnym.
9 sierpnia
- I Wakacyjny Turniej Pi艂ki No偶nej 5-osobowej M臋偶czyzn o Puchar Starosty
Pyrzyckiego.
13 sierpnia
- Spotkanie z Wojew贸dzkim Inspektorem Sanitarnym.
17 sierpnia
- Spotkanie z Dyrektorem Izby Skarbowej w Szczecinie.
19 sierpnia
- Festyn Rodzinny w Letninie.
20 sierpnia
- Spotkanie z Burmistrzami, W贸jtami i Ksi臋dzem Dziekanem w sprawie organizacji
Do偶ynek Diecezjalno-Powiatowych.
24 sierpnia
- Otwarcie drogi do grunt贸w rolnych Bielice - Swochowo.
25 sierpnia
- Turniej Pi艂ki Siatkowej o Puchar Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Pyrzycach.
26 sierpnia
- Do偶ynki Gminne w Lipianach.
29 sierpnia
- Posiedzenie Rady Spo艂ecznej w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
31 sierpnia
- Spotkanie z przedstawicielami zwi膮zk贸w zawodowych oraz przedstawicielami
za艂ogi pracowniczej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
1 wrze艣nia
- IV Wojew贸dzkie Dni Pszczelarzy w Przelewicach.
- Do偶ynki Gminne w Kozielicach.
- Uroczysto艣ci z okazji 68 rocznicy wybuch II Wojny 艢wiatowej.
2 wrze艣nia
- Do偶ynki Diecezjalno - Powiatowe w Pyrzycach.
3 wrze艣nia
- Inauguracja Roku Szkolnego w ZS Nr 1, ZS Nr 2 RCKU i SOSW;
- Pokaz urz膮dzenia "Symulator zderze艅" w dniach 3-5 wrze艣nia.

4 wrze艣nia
- Prezentacja Symulatora zderze艅 w ZS Nr 2 RCKU w Pyrzycach i w Lipianach.
5 wrze艣nia
- Spotkanie w sprawie Inkubatora Kuchennego.
6 wrze艣nia
- Warsztaty Zarz膮dzania Jako艣ci膮 Powietrza w Mi臋dzyzdrojach.
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Reagowania Kryzysowego.
7 wrze艣nia
- XX Targi Agropomerania 2007 w Barzkowicach.
10 wrze艣nia
- Uroczysto艣膰 wr臋czeniu akt贸w nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego w Szkole Podstawowej w Boleszkowicach.
11 wrze艣nia
- Spotkanie w sprawie programu "Razem Bezpieczniej".
12 wrze艣nia
- Posiedzenie Samorz膮dowego Konwentu Powiatu Pyrzyckiego.
13 wrze艣nia
- Spotkanie z dyrektorami i kierownikami jednostek.
14 wrze艣nia
- Spotkanie z przedstawicielami firmy Max - B枚gl w sprawie organizacji ruchu
drogowego na skrzy偶owaniach drogi S3 z drogami powiatowymi i gminnymi na
czas jej budowy.
- Komisja Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego.
- Spotkanie z Wojew贸dzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.
15 wrze艣nia
- Do偶ynki Gminne w Nowielinie i w Swochowie.
17 wrze艣nia
- Uroczysto艣ci 68 rocznicy agresji ZSRR na Polsk臋 w Kozielicach.
- Jubileusz 60-lecia J贸zefa Bronis艂awa Czabo膰ko.
18 wrze艣nia
- Uroczysto艣ci Jubileuszu 10 - lecia Polskiej Fundacji Przedsi臋biorczo艣ci w Szczecinie.
- Otwarcie odcinka zmodernizowanej drogi wojew贸dzkiej Nr 156 Lipiany - Barlinek.
20 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ekologii Rady Miejskiej w Pyrzycach.
- Otwarcie Szkolenia "Makler Warszawskiej Gie艂dy Towarowej" w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
21 wrze艣nia
- Spotkanie z przedstawicielami Firmy Inter-Sicherheits-Service Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. - prezentacja kas pancernych.
22 wrze艣nia
- Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Pyrzyckiego na strzelnicy w 呕abowie.
- Festyn Rodzinny w Brzezinie
23 wrze艣nia
- Do偶ynki Gminne w Rosinach.
24 wrze艣nia
- Komisja Zdrowia w OREW Nowielin
25 wrze艣nia
- Komisja Bud偶etowa.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-10-15 14:06:52
Data ostatniej modyfikacji : 2007-10-15 14:06:52
Liczba wy艣wietle艅 : 3076licznik odwiedzin: 11796151