logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 24/2007 z dnia 1 pa藕dziernika 2007 r.PROTOK脫艁 Nr 24/2007
z dnia 1 pa藕dziernika 2007 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum otworzy艂 posiedzenie. Przedstawi艂 porz膮dek. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek Zarz膮du Dr贸g Powiatowych o wyra偶enie zgody na dokonanie przesuni臋cia w planie wydatk贸w Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Proponuje si臋 przesuni臋cie, zaoszcz臋dzonej na wynagrodzeniach kwoty 35 tys. z艂, na wydatki zwi膮zane z zimowym utrzymaniem dr贸g. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. Z g艂osowania zosta艂 wy艂膮czony Ireneusz Paw艂owski p.o. dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wynikach kontroli wewn臋trznej w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych. W wyniku kontroli stwierdzono, 偶e zosta艂y wykonane zalecenia kontrolne wynikaj膮ce z poprzedniej kontroli. Odst膮piono od wyst膮pienia pokontrolnego. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie opinii do programu naprawczego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Mariusz Przybylski dyrektor Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej zaopiniowa艂 ten dokument pozytywnie pod warunkiem, 偶e b臋dzie traktowany jako wym贸g banku w procedurze ubiegania si臋 o kredyt. Warto艣膰 tego dokumentu jako planu dzia艂ania Szpitala jest znikoma, gdy偶 ogranicza si臋 on tylko do analizy finansowej. Jaros艂aw Stankiewicz Wicestarosta doda艂, 偶e opracowanie programu naprawczego, b臋d膮cego podstaw膮 dzia艂a艅 wymaga zaanga偶owania firmy konsultingowej i poniesienia wysokich koszt贸w. Natomiast nieustabilizowana sytuacja szpitali w kraju nie gwarantuje, 偶e opracowany program i zawarte w nim za艂o偶enia zostan膮 zrealizowane. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e program naprawczy jest jednym z dokument贸w finansowych, wymaganych przez bank i nie musi on by膰 zrozumia艂y dla os贸b niezwi膮zanych z finansami. Edward Sad艂owski zaproponowa艂, aby na potrzeby radnych do艂膮czy膰 do tego dokumentu informacj臋 opisow膮. Ryszard Grzesiak dyrektor Szpitala zadeklarowa艂, 偶e do艂膮czy do projektu uchwa艂y tak膮 informacj臋. Zarz膮d zdecydowa艂 podda膰 pod g艂osowanie projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie opinii do programu naprawczego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach po uzupe艂nieniu o informacj臋 opisow膮 do programu naprawczego.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zaci膮gni臋cie kredytu na sfinansowanie zobowi膮za艅 Szpitala Powiatowego oraz o por臋czenie tego kredytu. Mariusz Przybylski, w swojej opinii podkre艣li艂, 偶e zaci膮gni臋cie kredytu mo偶e nast膮pi膰 jedynie przy zwi臋kszeniu kontraktu z NFZ. Andrzej Wabi艅ski przedstawi艂 obecn膮 sytuacj臋 finansowa powiatu i wp艂yw na wska藕niki dotycz膮ce d艂ugu publicznego kolejnych zobowi膮za艅. Samo por臋czenie kredytu dla Szpitala nie pogorszy znacznie sytuacji bud偶etu. Natomiast w przypadku k艂opot贸w Szpitala ze sp艂at膮 rat zosta艂aby zachwiana p艂ynno艣膰 finansowa powiatu. Dlatego najistotniejsz膮 kwesti膮 jest, czy Szpital poradzi sobie ze sp艂at膮 kredytu. Ryszard Grzesiak przedstawi艂 jak wygl膮da sytuacja finansowa Szpitala i jak s膮 prowadzone starania o zwi臋kszenie kontraktu. Pomimo wykonywania us艂ug ponadlimitowych i wykazania potrzeb na kwot臋 450 tys. z艂 na ostatnie cztery miesi膮ce roku, kontrakt zwi臋kszono tylko o 273 tys. Jako dyrektor szpitala nie ma 偶adnego wp艂ywu na wysoko艣膰 kontraktu. Nie mo偶e wi臋c zagwarantowa膰, 偶e zostanie on zwi臋kszony o tyle, by wystarczy艂o na sp艂at臋 kredytu. Starosta poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e by艂y dyrektor NFZ obieca艂 zwi臋kszenie kontraktu dla Szpitala w Pyrzycach. Rozmowy toczy艂y si臋 w szerszym gronie i s膮 艣wiadkowie tych deklaracji. Natomiast nowy dyrektor odcina si臋 od zobowi膮za艅 swojego poprzednika. Starosta zdecydowa艂 si臋 wyegzekwowa膰 dan膮 obietnic臋 i nie wyklucza dochodzenia na drodze s膮dowej. Na pytanie o jak膮 kwot臋 nale偶y zwi臋kszy膰 kontrakt, Ryszard Grzesiak odpowiedzia艂, 偶e 艂膮cznie ze zmianami wprowadzanymi w ci膮gu roku 2007 i zwi臋kszenie na 2008 r. jest to kwota ok. 2 milion贸w z艂. Edward Sad艂owski wyrazi艂 obaw臋, 偶e brak opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej mo偶e spowodowa膰, 偶e nadz贸r Wojewody uchyli tak膮 uchwa艂臋. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e Rada upowa偶ni艂a Zarz膮d do udzielania por臋cze艅. Je偶eli zapadnie decyzja o udzieleniu por臋czenia, to trzeba b臋dzie tylko zmieni膰 uchwa艂臋 w sprawie ustalenia maksymalnej wysoko艣ci por臋cze艅 udzielanych przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego w ci膮gu roku bud偶etowego i zwi臋kszy膰 maksymaln膮 wysoko艣膰.
Zarz膮d zdecydowa艂, aby g艂osowanie nad projektem uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia przez Powiat Pyrzycki por臋czenia sp艂aty kredytu, zaci膮gni臋tego przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach od艂o偶y膰 do nast臋pnego posiedzenia. W zwi膮zku z tym uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego sta艂a si臋 bezprzedmiotowa.

Ad. 5.
Starosta odczyta艂 opini臋 prawn膮 w sprawie zasad g艂osowania wniosk贸w na posiedzeniu Zarz膮du. Opinia zosta艂a przygotowana na pro艣b臋 Edwarda Sad艂owskiego, kt贸rego wniosek z艂o偶ony na ostatnim posiedzeniu nie zosta艂 poddany g艂osowaniu. G艂osowano natomiast wniosek Starosty, dotycz膮cy tej samej sprawy, lecz dalej id膮cy i wykluczaj膮cy wniosek Edwarda Sad艂owskiego. Zgodnie z opini膮 prawn膮 post臋powanie Starosty, w 艣wietle Statutu Powiatu i przyj臋tej praktyki by艂o zasadne.
Edward Sad艂owski nie zosta艂 przekonany przytoczonymi argumentami i zg艂osi艂 wniosek o przygotowanie regulaminu pracy Zarz膮du. Starosta odpowiedzia艂, 偶e uzgodni z prawnikami, czy z punktu widzenia prawa istnieje konieczno艣膰 posiadania takiego regulaminu.
Nast臋pnie Starosta zaprosi艂 cz艂onk贸w Zarz膮du do udzia艂u w spotkaniu z Komisj膮 Infrastruktury, Gospodarki i Ochrony 艢rodowiska Sejmiku Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. Spotkanie odb臋dzie si臋 w dniu 4 pa藕dziernika. Starosta przedstawi prezentacj臋 plan贸w inwestycyjnych powiatu i poszczeg贸lnych gmin oraz zapozna Komisj臋 z potrzebami i zamierzeniami wykorzystania 艣rodk贸w pomocowych b臋d膮cych w gestii Marsza艂ka Wojew贸dztwa.
Z kolei Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z przetargu na sprzeda偶 udzia艂贸w powiatu w budynku Ratusza w Pyrzycach. Do przetargu przyst膮pi艂 jeden oferent i naby艂 prawo zakupu nieruchomo艣ci za cen臋 929 200 z艂. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 w wyniku g艂osowania; 5 g艂os贸w za.
W zwi膮zku z zarzutami, kt贸re pojawi艂y si臋 na posiedzeniu Komisji Zdrowia oraz na sesji Rady Powiatu, dotycz膮cymi rzetelno艣ci sprawozda艅 finansowych Szpitala, Starosta zaproponowa艂 przeprowadzenie audytu finansowego przez niezale偶n膮 firm臋. Audyt dotyczy艂by sprawozdania finansowo-rzeczowego Szpitala Powiatowego za okres stycze艅-lipiec 2007 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania; 5 g艂os贸w za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................

Pyrzyce, dnia 1 pa藕dziernika 2007 r.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-10-15 14:04:26
Data ostatniej modyfikacji : 2007-10-15 14:04:26
Liczba wy艣wietle艅 : 2243licznik odwiedzin: 12483078